Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Մեր ուսանողները՝ գրականությանը նվիրված միջբուհական գիտաժողովում