Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) ԵՊՀ ոսկե մեդալով պարգևատրվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Խաչատուր Վարդանյանը

Sorry, this entry is only available in Armenian.