Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. մայիսի 29-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Մանե Աբրահամյանը, Շուշան Նիազյանը և Նելլի Սարգսյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումները պատրաստելիս ուսանողներին աջակցել էին Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոսներ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանը, տ.գ.թ., ասիստենտ Ա.Սիմոնյանը և Ք.Օթարյանը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Ներկայացվեցին օպերացիոն համակարգերի խնդիրներ:

Մանե Աբրահամյանը ներկայացրեց «Պրոցեսների համագործակցությունը» թեմայով զեկուցում` որպես մոդելային օրինակներ ռուսերեն լեզվով ներկայացնելով «Ճաշող փիլիսոփաները» և «Քնած վարսավիրը» խնդիրները:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Շուշան Նիազյանը ներկայացրեց «Օպերացիոն համակարգեր» թեմայով զեկուցում` խոսելով նրանց ծագման և կիրառության ոլորտի մասին:

Shushan-Niazyan

Նելլի Սարգսյանը ներկայացրեց «FAT 16 և FAT 32 ֆայլային համակարգերը» թեմայով զեկուցում, որը ներառում էր նաև հոսքերի վերաբերյալ 2 խնդիր` QT-ով ծրագրավորած:

Ուսանողների զեկուցումներից հետո մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների համակարգող, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի շրջանավարտ Սլավիկ Ալավերդյանը ներկայացրեց «Հարթության վրա շարժվող օբյեկտի փնտրումը երաշխավորող ղեկավարման օպտիմալացումը» թեմայով զեկուցում:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Նա ներկայացրեց փնտրման խնդրի էությունը, խնդրի լուծման ալգորիթմը: Ներկայացված խնդիրը կարող է կիրառություն ունենալ ռոբոտաշինության և տիեզերագնացության ոլորտներում, ինչպես նաև իրավապահ մարմիներում և զինված ուժերում:

Վերջում տեղի ունեցավ բուռն քննարկում. զեկուցողները պատասխանեցին իրենց ուղղված հարցերին:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներից կազմված 2 խումբ և «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի երկու ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցումները պատրաստելիս ուսանողներին կազմակերպչական հարցերում օժանդակել է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն, բովանդակային խնդիրներում նրանց աջակցել են Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոսներ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանը, Ք.Օթարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Թովմասյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները զեկուցումը կազմակերպել էին բանավեճի սկզբունքով` այն ներկայացնելով 2 փուլով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Առաջին խումբը (Արմեն Շամամյան, Անահիտ Հովսեփյան և Էրինե Ղարայան), զեկուցում կարդաց “Android” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Երկրորդ խումբը (Սուրեն Չոբանյան, Մարիանա Օհանյան և Նազելի Խաչատրյան) զեկուցում կարդաց  “Apple” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Խմբերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր ընտրած թեմայի զարգացման պատմությունը, առանձնահատկությունները և ծրագրային իրականացումը:

«Քարտեզներ: Քարտեզների կիրառությունը» թեմայով զեկուցում կարդաց Հակոբ Դավթյանը` հետաքրքիր կերպով ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի 6 մայրցամաքների քարտեզները:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

«Ժամանակակից գեոինֆորմացիոն սարքավորումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Նառա Մնացականյանը` ներկայացնելով ու ցուցադրելով քարտեզագրության ոլորտում հեղաշրջում իրականացրած մի քանի գործիքների՝ էլեկտրոնային տախոմետրերի, էլեկտրոնային նիվելիրների, GPS-ների անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի բնույթն ու կառուցվածքը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցման վերջում եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Ս.Թովմասյանը՝ ներկաներին նկարագրելով GPS սարքավորումների և անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի ընդհանուր կարգը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Կայացավ «Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողովը

2015թ. մայիսի 16-ին կայացավ «Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողովը, որը կազմակերպվել էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Երկրապահ կամավորականների միության համատեղ ջանքերով:

Գիտաժողովին մասնակցում էին ՀՀ ԵԿՄ վարչության անդամ, լեգենդար Նազիկ Ամիրյանը, Վարուժան Կարապետյանը` Հերոսը, ով «ՀԱՀԳԲ» («ԱՍԱԼԱ») կազմակերպության եվրոպական կառույցի ռազմական պատասխանատուն էր, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Նազիկ Հարությունյանը, ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Ավանեսյանը, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկն., պրոֆեսոր Ռուբեն Աղուզումցյանը, ԳՊՄԻ-ի պրոռեկտոր, մանկ. գիտ. դոկտոր Սպարտակ Սողոյանը, ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Խաչիկ Մկրտչյանը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության զորամասերի ներկայացուցիչներ, պետական գերատեսչությունների, գիտակրթական հաստատությունների, քաղաքացիական և հասարակական կառույցների` գիտաժողովի թեմային առնչվող գործունեությամբ զբաղվող մասնագետներ:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն էին հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը: Գիտաժողովի նյութերը տպագրվել էին առանձին ժողովածուով:

Գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը և լիագումար նիստը տեղի ունեցան սահմանամերձ Վազաշեն համայնքում, որտեղ մասնակիցները նախ ծաղիկներ դրեցին զոհվածների հուշարձանին, ապա տեղի ունեցավ գիտաժողովի բացումը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Բացման խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Վաչիկ Բրուտյանը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Ողջույնի խոսքեր ասացին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Սամուել աբեղա Մխիթարյանը, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սամվել Առաքելյանը, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Նազիկ Հարությունյանը, ՀՀ ՊՆ 51191 զորամասի հրամանատարի տեղակալ, փոխգնդապետ Հ.Սահակյանը, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի տնօրեն, ԵԿՄ վարչության անդամ Վարդան Դևրիկյանը, Իջևանի զինկոմ, գնդապետ Ա.Հովակիմյանը, Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Կարեն Նազարյանը, ՀԳՄ Տավուշի մարզային բաժանմունքի ղեկավար, գրող, հրապարակախոս Սամվել Բեգլարյանը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ողջունելով բոլոր ներկաներին, գիտաժողովի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին ու հրավիրվածներին, ներկայացրեց գիտաժողովի հիմնական նպատակը, այն է` քննարկել ու վերլուծել ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության մանկավարժահոգեբանական հիմնախնդիրները և նախանշել դրանց լուծման ուղիները: Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության առումով տնօրենը կարևորեց 2014թ. փետրվարի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի հիմնադրումը, ՀՀ կրթության և գիտության ու պաշտպանության նախարարությունների և «Երկրապահ կամավորական միություն» ՀԿ-ի կողմից 2014թ. սեպտեմբերի 9-ին կնքված փոխըմբռնման հուշագիրը հիմք ընդունելով` պատանի երկրապահների համար ռազմահայրենասիրական դասընթացներ կազմակերպելը և մարզի արդեն 750 պատանիների սերժանտական կոչումներ հանձնելը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Նա ընդգծեց գիտաժողովի կարևորությունը. այն կնպաստի մարզում գիտական հիմքերի վրա դնելու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, նշեց, որ պատահական չէ ընտրված գիտաժողովի վայրը` սահմանամերձ Վազաշեն համայնքը, քանզի սահմանագոտու խնդիրը հարկ է քննարկել հենց սահմանամերձ համայնքում:

Գեներալ-լեյտենանտ, Արցախի հերոս, ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ուղերձն ընթերցեց ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Խաչիկ Մկրտչյանը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի ուղերձն ընթերցեց ԵՊՀ բակալավրիատի բաժնի պետ Գուրգեն Հովհաննիսյանը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Տավուշ աշխարհի մասին գրած իր գողտրիկ ձոնով («Երգաղբյուրդ հա՜ր կարկաչի, ի՛մ Տավուշ») գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց ծագումով Աչաջրից աշուղ Աստղանուշը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Ապա տեղի ունեցավ լիագումար նիստ, որից հետո զեկուցումներով հանդես եկան`

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սամվել Առաքելյանը («Դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակություն իրականացնող ուսուցիչների նախապատրաստման գիտատեսական հիմքերը»),

2. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանտ Ավանեսյանը («Ուսանողի մասնագիտական նույնականացման գործընթացում «դեցենտրացիայի» դրսեվորումների առանձնահատկությունները»),

3. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մանկավարժության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Պետրոսյանը («Անդրագոգիկ մոդելի հիմնական սկզբունքների կիրառումը զինծառայողների կրթության գործընթացում»),

4. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկն., պրոֆեսոր Ռուբեն Աղուզումցյանը («ՀՀ զինված ուժերում հոգեբանական ծառայության առանձնահատկությունները և խնդիրները»),

5. ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսումնական մասի պետ, ավագ լեյտենանտ Գ. Մ. Հովհաննիսյանը և ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության ամբիոնի պետ, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ, բ/ծ փոխգնդապետ Ա. Ա. Խաչատրյանը («Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և հոգեբանական աշխատանքների բարելավման ուղիները դպրոցներում»),

6. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Վաչիկ Բրուտյանը («Հայրենասիրությունը որպես ազգային գաղափարախոսություն»):

Գիտաժողովը տեղի ունեցավ հինգ աշխատանքային խմբերում`

I. «Ռազմական հոգեբանության և զինվորական մանկավարժության հիմնախնդիրներ»,

II. «ՀՀ սահմանամերձ գոտու դպրոցներում հոգեբանական ծառայության կազմակերպումը: Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության սոցիալ-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը»,

III. «ՀՀ սահմանամերձ գոտու դպրոցներում ներառական կրթության կազմա-կերպումը: Սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքերի իրականացումը սահմանամերձ համայնքների դպրոցներում»,

IV. «Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության իրականացման ուղիները»,

V. «Հոգեբանության հիմնախնդիրներ»:

Առաջին աշխատանքային խմբում (նիստի նախագահ` Հրանտ Ավանեսյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. ԵՊՀ, հոգ. գիտ. թեկն., ասիստենտ Նարինե Հարությունյանը («Հարմարման հոգեբանական նախադրյալները զինվորական ծառայության պայմանններին»),

2. Վանաձորի պետական համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, հոգ.գիտ. թեկն. Հայկ Ավագիմյանը («Համախմբվածության սոցիալ-հոգեբանական երևույթի դերը զինվորական ստորաբաժանումների արդյունավետ գործունեության մեջ»),

3. Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, «Ապագա» հոգեբանական ծառայության ղեկավար, հոգ. գիտ. թեկն. Արմեն Բեջանյանը («Զինվորական ստորաբաժանումների հրամանատարների կոնֆլիկտալոգիական կոմպետենտությունը որպես միջանձնային կոնֆլիկտների նվազման պայման»),

4. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ. գիտ. թեկն. Գայանե Հարությունյանը և ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ Վանուհի Խաչիկյանը («Տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմը հայ ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում»),

5. ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտւտի հասարակագիտական առարկաների և լեզուների ամբիոն ԲՀՊ ցիկլի ավագ դասախոս, փոխգնդապետ Արսեն Նազարյանը և Լուսինե Նազարյանը («Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները»),

6. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, հասարակագիտական առարկաների և հոգեբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության փոխգնդապետ Արթուր Սարգսյանը («Զինված ուժերի ծառայողների մասնագիտական-հոգեբանական պատրաստականության կառուցվածքի որոշ խնդիրների մասին»),

7. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ. գիտ. թեկն. Լաուրա Պետրոսյանը («Պետական ծառայողների գործառույթների հոգեբանական ասպեկտները»),

8. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոս Լիլիթ Բդոյանը («Զինվորական ծառայության հոգեբանական խնդիրները»),

9. ՀՀ ՊԿԱ, Կառավարման հոգեբանության ամբիոն, մագիստրանտ Մանուկ Խաչատրյանը («Վարքի աուտոդեստրուկտիվ ձևերի ընտրության պատճառները ժամկետային զինծառայողների մոտ»),

10. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, մագիստրանտ Անուշ Ստեփանյանը («Զինվորական կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների դերը կոնֆլիկտային իրավիճակներում»),

11. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայցորդ, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտ. իրավիճակների նախարարի խորհրդական Սոֆյա Հարությունյանը («Ազգային անվտանգության ապահովման մասնագիտական և տեխնիկական կարողությունների կատարելագործման քաղաքագիտական հիմնախնդիրները»):

Երկրորդ աշխատանքային խմբում (նիստի նախագահ` Եղիշե Սարգսյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. ՀՀ ՏԿԱԻ նախարության Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ Եղիշե Սարգսյանը («Ուսուցման դերը սթրեսի հաղթահարման գործընթացում (ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կարգավարների վերապատրաստման ծրագրի օրինակով)»),

2. Н. Т. Варданян, Российско-Армянский (Славянский) университет (“Изучение мнений старшеклассников о выборе профессии и профориентации посредством проведения фокус-групп”),

3. ՊՀ «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող Նարեկ Ստեփանյանը («Արտակարգ իրավիճակներում գտնվող մարդկանց մոտ սթրեսի և կոնֆորմության միջև կապի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները»),

4. ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս Աննա Սիմոնյանը («Հոգեկանի զարգացման հապաղում ունեցող նախադպրոցականի ճանաչողական հետաքրքությունների զարգացման առանձնահատկությունները»),

5. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Էդիտա Սիմոնյանը («ՀՀ սահմանամերձ գոտու դպրոցների հոգեբանական ծառայության կազմակերպման առանձնահատկությունները»),

6. ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ, ՀՊՄՀ պրոֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր Մնացական Մանուկյանը («Սահմանամերձ գոտու ավագ դպրոցականի մասնագիտական կողմնորոշման հոգեբանամանկավարժական նախադրյալները»),

7. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Վիկտորյա Մելիքսեթյանը («Կենսագործունեության անբարենպաստ պայմաններում նախադպրոցականների հուզական խանգարումների առանձնահատկությունները»),

8. ճԿՊԱ դասախոս Անահիտ Մատինյանը («Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հետսթրեսային սոցիալ-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը»),

9. ՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ.գիտ.թեկն. Գայանե Ղազարյանը, ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող, ընդհանուր հոգ. ամբիոնի դասախոս Ալինա Գալստյանը և ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության ԳՀ լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող, կենս. գիտ. թեկն. Ելենա Մուրադյանը («Հեքիաթաթերապիան որպես երեխաների մոտ հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման արդյունավետ միջոց»),

10. Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսներ Հերմինե Ալավերդյանը և Նելլի Բաղդագյուլյանը («Կրոնի սոցիալականացման մի քանի հարցեր»),

11. ՀՊՄՀ դոցենտ, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության փիլ. գիտ. դոկտոր, Եվրոպայի ասոցացված պրոֆեսոր Արմենուհի Մանուկյանը («Սահմանամերձ գոտու դեռահասների ստախոսության դրդապատ¬ճառների բացահայտման հոգեբանական մեխանիզմները սոցիալ-մանկավարժական գործընթացի առանձնահատկությունները սահմանամերձ համայնքներում»),

12. ՊՄԻ մանկավարժության և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի դասախոս Աշխեն Տոնոյանը («Աշակերտների հակահասարակական վարքի կանխարգելման ուղիներն ու միջոցները»):

Երրորդ աշխատանքային խմբում (նիստի նախագահ` Հայկ Պետրոսյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Канд. филолог. наук, доцент Тигран Харатян, ЕГУ Иджеванский филиал, Лиана Арутюнян (“Проблемы преподавания иностранного языка в классах-комплектах в отдаленных селських школах”),

2. Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի հոգեբան Մարիաննա Մարդանյանը («Ներառական կրթության իրականացման առանձնահատկությունները»),

3. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս Արևիկ Խուգեյանը («Ներառական կրթության հիմնախնդիրները նախադպրոցական կրթական հաստատություններում»),

4. «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն, հատուկ մանկավարժ Մելանիյա Բադալյանը («Հուզական այրում» համախտանիշի դրսևորման առանձնահատկությունները ներառական կրթության համակարգում»),

5. Վանաձորի Պետական համալսարան, մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սեդա Բեժանյանը և Վանաձորի Պետական համալսարանի «Կրթության կազմակերպում» մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Աննա Ասլանյանը («Սոցիալ-մանկավարժական օգնություն աուտիկ երեխաներ դաստիարակող ընտանիքներին»),

6. Анна Овакимян, ЕГУ Иджеванский филиал (“социально-педагогическая адаптация и реабилитация детей находящихся в трудной жизненной ситуации”),

7. ԳՊՄԻ, մանկ.գիտ. թեկն. Լուսիկ Ղուկասյանը և ԳՊՄԻ մանկավարժության և սոց. աշխ. ամբիոնի դասախոս Լուսինե Միքաելյանը (“Ամուսնալուծությունները և դրանց հետևանքով առաջացած սոցիալ մանկավարժական խնդիրները”),

8. ՀՊՄՀ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գծագրություն և կերպարվեստ բաժնի երկրորդ կուրսի մագիստրանտ Հակոբ Մուրադյանը («Օժտված երեխաների ընդունակությունների բացահայտման խնդիրը համակարգչային անիմացիոն ծրագրերի միջոցով»),

9. Վանաձորի Պետական համալսարան, մանկ. գիտ. թեկն. դոցենտ Սեդա Բեժանյանը («Երեխայի ուսուցման և դաստիարակության հիմնախնդիրն անբարենպաստ ընտանիքում (Վանաձորի ԲՀԿ-ների օրինակով)»),

10. ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ Անդրեասյանը («Օտար լեզուների ուսուցչի մեթոդական կոմպետենտությունը»),

11. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Քնարիկ Ասմարյանը («Ընտանեկան խաթարված իրավահարաբերությունները և երեխաները՝ որպես ընտանեկան դժվարությունների կրողներ»),

12. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, հոգ.գիտ. թեկն. Դիանա Սարգսյանը («Ներառական կրթության կազմակերպման սոցիալ-հոգեբանական դժվարությունները»),

13. ԳՊՄԻ մանկավարժության և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Լուսիկ Ղուկասյանը («Սոցիալ-մանկավարժական գործընթացի առանձնահատկությունները սահմանամերձ համայնքներում»):

Չորրորդ աշխատանքային խմբում (նիստի նախագահ` Սպարտակ Սողոյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, մանկ. գիտ. թեկն.. դոցենտ Քնարիկ Ասմարյանը և
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ դասախոս Աննա Սիմոնյանը («Հայրենասիրությունը` որպես բարոյական դաստիարակության նախապայման»)

2. Վանաձորի պետական համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոն, հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ Անահիտ Ղազարոսյանը («Սովորողների հայրենասիրության դաստիարակության ուղիները»),

3. Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ասիստենտ, մանկ., գիտ., թեկն. Լուսինե Մարուքյանը («Սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության իրականացման ուղիները ՊՄՏ ՀԿ նախկին ԴՕՍԱԱՖ-ի շրջանակներում»),

4. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկն., Նունե Դավթյանը («Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության իրականացման ուղիները»),

5. ՀՊՄՀ, մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Քնարիկ Ասմարյանը և ՀՊՄՀ դասախոս Իրինա Պոնոմարենկոն («Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից մոտեցումներ»),

6. ԳՊՄԻ, մանկ. գիտ. դոկտոր Սպարտակ Սողոյանը («Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության իրականացման ուղիներն ու մեթոդներն ինֆորմատիկայի դասերին»):

Հինգերորդ աշխատանքային խմբում (նիստի նախագահ` Ռուբեն Աղուզումցյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Լևոն Սարգսյանը և Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկն. Լիլիթ Լաչինյանը («Սեռի նախապատվության հոգեբանական խնդիրը Հայաստանում»),

2. ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս, հոգ. գիտ. թեկն. Վանանե Միրզոյանը («Ալեքսիթիմիայի ուսումնասիրությունը որպես հոգեբանական երեվույթ, դրա առաջացման պատճառներն ու հետևանքները»),

3. ԵՊՀ ԻՄ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Անուշ Մարտիրոսյանը («Գործազրկության ազդեցությունը երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական զարգացման վրա »),

4. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հոգ. գիտ. թեկն. Գայանե Հարությունյանը և ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ Անի Բարսեղյանը («Հայաստանի իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները»),

5. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Կառավարչական գործու¬նեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող Սոնա Պողոսյանը («Կառավարիչների հուզական ինտելեկտի և հաղորդակցման առանձնահատկությունների փոխհարաբերակցությունը»),

6. Դ. Հ. Ավանեսյանը, ՀՀՊԿԱ («Սպառողական վարքը պայմանավորող հոգեբանական գործոնների վերլուծություն»),

7. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ Նանե Զեյնալյանը
(«Նեյրոմարքեթինգային հնարները որպես սպառողական վարքի վրա ազդեցության միջոց»),

8. ՀՀ ՊԿԱ կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ Անի Աբրահամյանը («Աշխատանքային մոտիվացիայի առանձնահատկությունները Արևմուտքում և Արևելքում»),

9. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտ Մարինե Մարգարյանը («Կազմակերպություններում կոնֆլիկտների դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները»),

10. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հոգեբանություն (կառավարման հոգեբանություն) մագիստրանտ Շուշան Ղարախանյանը («Ղեկավարի հուզական ինտելեկտի ազգեցությունը կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի վրա»),

11. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոս Նորա Հայրապետյանը («Անձի ինքնագնահատականի ազդեցությունը ղեկավարման ոճի ընտրության վրա»),

12. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրոս Ջուլիետա Գրիգորյանը («Հուզական ինտելեկտի ազդեցությունը ղեկավարի աշխատանքի արդյունավետության վրա»),

13. ՀՀՊԿԱ, Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրոս Իննա Աբելյանը («Հաջողության հասնելու և անհաջողությունից խուսափելու մոտիվացիաների և անձի կրեատիվության փոխկապվածությունը»),

14. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ՊՈԱԿ «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գ/հ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող Անի Խաչատրյանը («Պետական ծառայողների ընտրության մեթոդաբանության հոգեբանական առանձնահատկությունները»):

Տեղի ունեցավ նաև գիտաժողովի մասնակիցների վկայականների և ՀՀ ԵԿՄ վարչության կողմից տրված «Հայաստանի երկրապահ» հուշամեդալների ու պատվոգրերի հանդիսավոր հանձնումը:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

ԵԿՄ բարձրագույն պարգև տրվեց ՀԳՄ Տավուշի մարզային բաժանմունքի ղեկավար, գրող, հրապարակախոս Սամվել Բեգլարյանին:

«Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները» թեմայով միջբուհական հանրապետական գիտաժողով

Գիտաժողովի ծրագիրը

Գիտաժողովի  նյութերը 

Գիտաժողովի լուսանկարները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

2015թ. մայիսի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում “The number e” և «Ինտեգրալ» թեմաներով զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Ալվինա Գևորգյանը և Անահիտ Ալիխանյանը:

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ Մ.Զաքարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի ժ/պ Ա.Ցուցուլյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

Ալվինա Գևորգյանը զեկուցումը ներկայացրեց անգլերեն լեզվով` սահմանելով e թիվը, նրա վերաբերյալ թեորեմը:

Զեկուցումը պատրաստելիս Ա.Գևորգյանին օժանդակել են Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը և Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս Է. Թեմրազյանը:

Զեկուցումներ կարդացին «ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

Անահիտ Ալիխանյանը ներկայացրեց զեկուցում, հաշվեց ինտեգրալ` օգտվելով Պուասոնի ինտեգրալից:

Զեկուցումներ կարդացին «ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները

Ուսանողուհու հաշված ինտեգրալն ունի մեծ կիրառություն ջերմահաղորդականության հավասարման, Կոշիի խնդրի լուծման մեջ:

Զեկուցումը պատրաստելիս Անահիտ Ալիխանյանին օժանդակել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը:

Ներկայացված զեկուցումները հետաքրքիր էին և ուսանելի:

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված կոնֆերանս

2015թ. ապրիլի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված կոնֆերանս, որին հրավիրված էին մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, մարզի ռազմական և հոգևոր գործիչներ, ուսանողներ, հյուրեր:

Կոնֆերանսի պատվավոր հյուրն էր Վարուժան Կարապետյանը` Հերոսը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սամվել Առաքելյանը` ողջունելով ներկաներին, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ կատարելով պատմական համառոտ ակնարկ, մեկնելով ընտրված չորս` «Հիշողություն», «Երախտագիտություն», «Միջազգային պայքար» և «Վերածնունդ» գաղափարների խորհուրդը, ներկայացնելով քննարկվելիք հարցերը:

Հայոց եղեռնի անմեղ զոհերի հոգիների խաղաղության համար աղոթեց, ոգեկոչման խոսք ասաց Հայ Առաքելական Եկեղեցու Իջևանի հոգևոր հովիվ Տեր Սիմեոնը` մասնավորապես նշելով. «Ոչ միայն հիշում ենք, այլև ոգեկոչում, լինում պահանջատեր: Աստված օրհնի բոլորիս, Աստծո հովանավորչությունն ու համերաշխությունը մեր ընտանիքներին և երկրին»:

Ազդեցիկ ելույթով հանդես եկավ Հերոսը` Վարուժան Կարապետյանը` խոսելով Հայոց ցեղասպանության դաժան հետևանքների մասին, ընդգծելով, որ թուրք եղեռնագործները փորձեցին հայ ժողովրդին ոչ միայն ֆիզիկական ջարդի ենթարկել, այլև սպանել նրա ոգին, որը նրանց չհաջողվեց:

Ընդհանուր գծերով ներկայացրեց 20-ական թվականներին ծավալված «Նեմեսիս» գործողության մասին, ապա «Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ» (անգլ.՝ Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) կազմակերպության հիմնադրման և գործունեության մասին` նշելով, որ եղեռնից մազապուրծ, ճղակոտոր, աշխարհասփյուռ հայերի սրտում արյան մեծ կանչն էր, արյան ցավը, նրանց ճակատին` ստրկության, ամոթի, անպատվության սև մուրը, որից ազատվել էին ուզում:

Հերոսը մատաղ սերնդին պատգամեց հոգու և մարմնի բոլոր բջիջներով, անմնացորդ կերպով սիրել ու պաշտպանել հայրենիքը, նրան ծառայելը համարել մեծագույն պատիվ, երբևէ չկորցնել զգոնությունը, պատգամեց, որ առաջին հերթին պահանջենք ինքներս մեզանից, հետո ուրիշներից, որ այլևս երբևէ դատապարտված չլինենք ցեղասպան լինելու…

Այնուհետև «Ցեղասպանության պատճառները և հետևանքները» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը` իր դիրքորոշումը տալով սեղմ բանաձևված հիմնադրույթների տեսքով, հետո առանձին-առանձին հիմնավորելով դրանք:

Ապա Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու Աիդա Սարհատյանը հակիրճ անդրադարձ կատարեց Մ.Գալշոյանի արձակին, որը անմար արձագանքն է եղեռնից մազապուրծ սասունցիների ցավի ու կարոտի. «Հայաթափուր Արևմտյան Հայաստանի բարձրիկ լեռների, նրա Մարութա սարի լանջերին գինաարբ ծաղիկներ են բուրում, բայց ո՞վ է քաղում այդ նուրբ թերթիկներով ծաղիկները, ու՞մ մնացին նրա սարերն ու ձորերը, արտ ու անտառները, երբ հայի աղոթքի վերջին շշունջները մարեցին վանքերի ավերակ խորաններում, և Էրգիրը դարձավ որբ, դարձավ հուշ ու հիշողություն… Հարյուր տարի է անցել, բայց ո՞վ է ասում հարյուր տարի: Եղեռնը երեկ էր, նախորդ օրը, մի շաբաթ առաջ… Եղեռնի ականատեսը, զոհն ու վիշտը կրողը մեր ժողովրդի միայն մի` արևմտյան հատվածը չի եղել: Մեծ ողբերգության ահազարհուր կսկիծն այս և բոլոր հարյուրամյակներում ապրող հայերի բոլոր սերունդներն են ապրելու միշտ…»:

Կոնֆերանսը եզրափակվեց գրական-երաժշտական միջոցառումով, որը կազմակերպել էին մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի սաները: