Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

2015թ. հունիսի 30-ին Իջևանի շատրվանների հրապարակում տեղի ունեցավ աշխատանքի տոնավաճառ, որը կազմակերպվել էր ՀՀ ԱՍՀՆ Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Տոնավաճառին ներկա էին Տավուշի մարզպետարանի, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների, մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ, հյուրեր:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Իրենց տաղավարներով տոնավաճառում ընդգրկված էին մարզի 25 գործատուներ, այդ թվում` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը` 4 թափուր հաստիքների («Դեկորատիվ կիրառական արվեստի մասնագետ», «Դիզայնի մասնագետ», «Տուրիզմի և սերվիսի մասնագետ», «Ֆրանսերեն լեզվի մասնագետ») առաջարկով:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Ներկաները, որոնց մեջ կային և մասնաճյուղի շրջանավարտներ, հետաքրքրված էին մասնաճյուղի տաղավարով, որի պատասխանատուին հանձնեցին իրենց ինքնակենսագրությունները:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Իջևանի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի ղեկավար Վ.Առաքելյանը, Տավուշի փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, ներկաներին ողջունելով, կարևորեցին աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպումը մարզում, ապա մի շարք գործատուների հանձնեցին շնորհակալագրեր Իջևանի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի հետ ակտիվ համագործակցության համար:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Շնորհակալագիր ստացավ նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը` ի դեմս ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանի: