Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Մասնաճյուղում ներկայացվեց ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության զեկույցը