Չիբուխչյան Անուշ Լյուբիկի

Չիբուխչյան Անուշ Լյուբիկի

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ   

 Կրթությունը

1993-1998թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

Որակավորումը                                                        

Դեկորատիվ կիրառական արվեստ, նկարիչ

Անդամակցությունը

2011թ. ՀՀ Նկարիչների միության անդամ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

13.02.2001թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ