Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի կրթաթոշակ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի համար

 

Դասավանդիր-ի հայտ. նկ.

 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ևս «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների համար հայտարարում է ուսումնական կրթաթոշակ:

Կարող են դիմել այն ուսանողները, ովքեր.

 • սովորում են բնագիտական, մաթեմատիկական կամ ՏՏ ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետում (STEM),
 • ունեն բարձր առաջադիմություն,
 • պատրաստ են միանալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի առաջնորդության զարգացման երկամյա ծրագրին:

Կրթաթշակի պայմանների և դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղումով:

 

«Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի առցանց դասընթացներին մասնակցելու հրավեր

Հայտ. - նկ. Հարգելի՛ դասախոսներ,կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը տեղեկացնում է ,որ   ԵՊՀ-ի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը կազմակերպում է «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի առցանց դասընթացներ.

 • Ակտիվ ուսուցում «շրջված լսարանում» – Խաչատրյան Սերոբ, 28.09 – 02.11.2021 (երեքշաբթի), ժամը՝  16.00-17.30 / Zoom,
 • Համակցված դասավանդում և ուսուցում – Ալեքսանյան Աննա, 06.10. – 10.11.2021 (չորեքշաբթի), ժամը՝  16.30-18.00 / Zoom,
 • Համագործակցային ակտիվ ուսուցում լսարանում – Լիլիթ Սարգսյան, 28.09 – 02.11.2021 (երեքշաբթի), ժամը՝  13.00-14.30 / Zoom,
 • Տեսանյութերը որպես դասավանդման գործիք – Մարինե Յաղուբյան, 30.09-04.11.2021 (հինգշաբթի), ժամը՝  19.00-20.30/ Google Meet(դասընթացի մասնակիցներին խնդրում ենք Email դաշտում գրել Gmail էլ.հասցեն):

Դասընթացներին գրանցվելու համար կարող եք լրացնել հայտը՝ անցնելով հետևյալ հղումով

Անհրաժեշտ է ընտրել այն դասընթացները, որոնցից դեռ կրեդիտներ չեք կուտակել:

Ընտրված դասընթացների հղումները կուղարկվեն գրանցված մասնակիցների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

Խորհրդատվություն հեռակա ուսուցման դիմորդների համար

Հ․ նկ․ Հարգելի՛ դիմորդներ, տեղեկացնում ենք, որ 2021թ. սեպտեմբերի 14-25-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ընդունելության մրցութային քննական առարկաներից  իրականացնելու է  խորհրդատ­վություն, որը ձեզ հնարավորություն կտա ևս մեկ անգամ ծանոթանալու թեստերի կառուցվածքին, ձևաթղթի լրացման կարգին, ստանալու ձեր հարցերի պատասխանները քննական առարկաններից։

 Խորհրդատվությունն անցկացվելու է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հետևյալ ժամանակացույցով․

 • Հայոց լեզու և գրականություն (լսարան 57) – սեպտեմբերի 16, 18, 23 և 25, ժամը՝ 13։00,
 • Պատմություն (լսարան 57) – սեպտեմբերի 14, 17, 22 և 24, ժամը՝ 14։30,
 • Մաթեմատիկա (լսարան 4) – սեպտեմբերի 15, 17, 22 և 24, ժամը՝ 11։00։

Կազմակերպչական հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 096 98 76 54  հեռախոսահամարով։ 

 

«Առցանց դասավանդման հմտությունների զարգացում» վեբինարին մասնակցելու հրավեր

Հայտարարութ. նկ. Հարգելի՛ դասախոսներ, ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը սեպտեմբերի 9-ին, 10-ին և 13-ին՝ ժամը 17:30-19:00-ին, կազմակերպում է «Առցանց դասավանդման հմտությունների զարգացում» թեմայով վեբինար։

Առցանց դասընթացը կվարի մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աննա Ալեքսանյանը:

Ցանկացողները կարող են լրացնել հայտը՝ անցնելով հետևյալ հղումով։

Վեբինարին միանալու հղումը կուղարկվի գրանցված մասնակիցների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

 

«Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովին մասնակցելու հրավեր

Միջ. գիտ. հայտ. նկար
 2021
թ. նոյեմբերի 11-13-ը Շիրակի պետական համալսարանում կայանալու է «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով:

Գիտաժողովի հիմնական նպատակն է բացահայտել կրթության և գիտության տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրները, զարգացման միտումները և առաջադրել համապատասխան լուծումներ, ստացված արդյունքները համադրել եվրոպական, հետխորհրդային երկրների փորձի հետ  և ներկայացնել հանրապետության, արտերկրի կրթական և գիտական հանրությանը՝ նոր հետազոտություններ կատարելու նպատակով:

Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝

 • Մաթեմատիկական գիտություններ
 • Բնագիտական գիտություններ
 • Տեխնիկական գիտություններ
 • Աշխարհագրական գիտություններ
 • Տնտեսագիտություն
 • Հումանիտար գիտություններ
 • Հասարակական գիտություններ
 • Դասավանդման մեթոդիկաներ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը (համաժամանակյա թարգմանությամբ):

Գիտաժողովին առկա կամ հեռավար մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 20-ը լրացնել մասնակցության հայտը էլեկտրոնային համակարգով, որը հասանելի է հետևյալ հղումով՝  http://shsu.am/online-registration-2021/, ինչպես նաև shsu.science@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել զեկուցումներին համապատասխան հոդվածները՝ ըստ ներկայացվող չափանիշների՝ http://shsu.am/article-preparation-standards-2021/: Ներկայացված հոդվածները ենթարկվելու են գրախոսման, և արդյունքում դրական կարծիքի արժանացածները տպագրվելու են ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հատուկ համարում՝ նվիրված միջազգային գիտաժողովին:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 20-ը անհրաժեշտ է համալսարանի հաշվեհամարին («ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ, ՀՀ 11802024816700) փոխանցել մասնակցության գումար՝ նշելով փոխանցման նպատակը (Գիտաժողովի մասնակցություն-մասնակցի ազգանուն, անուն).

Առկա մասնակցության դեպքում՝ անձի համար.

 • ՇՊՀ-ի աշխատակից՝  5000 ՀՀ դրամ,
 • Այլ մասնակից՝  10.000 ՀՀ դրամ:

Հեռավար մասնակցության դեպքում՝ հոդվածի համար.

 • ՇՊՀ-ի աշխատակից՝  5000 ՀՀ դրամ,
 • Այլ մասնակից՝  10.000 ՀՀ դրամ:

* Պարզաբանում. եթե 1 հոդվածը ներկայացվում է մեկից ավել հեղինակների կողմից, ընդ որում` ոմանք առկա մասնակից են, ոմանք՝ հեռավար, ապա մասնակցության գումար վճարում են միայն առկա մասնակիցները:

Կատարված փոխանցումը հաստատող վճարման անդորրագիրը խնդրում ենք ուղարկել shsu.science@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեին:

Վերջնաժամկետներ

2021թ. սեպտեմբերի 20

Մասնակցության հայտերի և զեկուցումներին համապատասխան հոդվածների ներկայացման վերջնաժամկետ

2021թ. սեպտեմբերի 20 

Մասնակցության գումարի փոխանցման վերջնաժամկետ

2021թ. հոկտեմբերի 15

Գիտաժողովի ծրագրի նախնական տարբերակի ներկայացում մասնակիցներին

2021թ. նոյեմբերի 11-13

«Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով