Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

Дизайн без названия (6)

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով և «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով։

Հեռակա ուսուցման ձևով ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտները։ Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով։

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար պետք է փաստաթղթերը ներկայացնել առցանց՝ akiaib@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ի ժամը 18։00 ժամանակահատվածում։

Ընդունելության քննություններն անցկացվելու են ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ  ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի «Դիմորդ» բաժնում կամ մասնաճյուղի ֆեյսբուքյան էջում:

 

2023-2024 ուստարվա ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.

 • դիմում-հայտ (դիմում-հայտի օրինակը տե՛ս այստեղ),
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակները,
 • 2 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 • զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)  բնօրինակը  (1-7-րդ և 18-19-րդ էջերը),
 • անձնագիրը (1-4-րդ էջերը) կամ նույնականացման քարտը (երկկողմանի),
 • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 3000 ՀՀ դրամ վճարման անդորրագիրը:

Կազմակերպություն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ

         Բանկ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հաշվեհամար (ՀՀ դրամ)

   247610017094
         Նպատակ

«Մագիստրատուրայի ընդունելության ծառայությունների վճար»

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇԵԼ ՆԱԵՎ

դիմորդի անուն, ազգանուն, հայրանունը

Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ուսման տևողությունը «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» ծրագրով 1.5 տարի է, «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» ծրագրով՝ 2 տարի:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրոսական կրթական ծրագրի համակարգողներին՝

 • Ա.Մարգարյանին (հեռ․՝ 093 206505)՝ «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրի հետ կապված հարցերով,
 • Վ․Չոբանյանին (հեռ․՝ 093711713)՝ «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի հետ կապված հարցերով: 

 

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 3:

Կայքէջ՝ ijevan.ysu.am

«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Աալենի համալսարան, Գերմանիա

Erasmus + «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Գերմանիայի Աալենի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 4 շարժունություն Տնտեսագիտության և կառավարման, Քիմիայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար՝ 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանելու նպատակով:

Անգլերենի առնվազն B2 մակարդակի իմացությունը պարտադիր է:

Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի մասին կարող եք գտնել «Էրազմուս+» միջազգային գործակալության կայքէջում: 

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են ԵՊՀ միջազգայն կապերի բաժնում էլեկտրոնային տարբերակով (էլեկտրոնային հասցե՝ lia_evoyan@ysu.am):

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2023թ. հոկտեմբերի 6-ը՝ ժամը 17:00-ն:

Ստորև ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկն ուսանողների համար (փաստաթղթերն ընդունվում են միայն անգլերեն՝ PDF տարբերակով).

 1. անձնագրի պատճեն,
 2. ինքնակենսագրական (CV) «Europass» ձևաչափով,
 3. մոտիվացիոն նամակ,
 4. ակադեմիական տեղեկագիր,
 5. տեղեկանք ԵՊՀ-ում ուսանելու վերաբերյալ,
 6. ուսումնառության համաձայնագիր(Learning Agreement for Studies):
    

Հարցերի դեպքում և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժին՝ կենտրոնական մասնաշենք՝ 4-րդ հարկ, 408 սենյակ, հեռ.՝ (+374 10) 554-641 (ներքին՝ 11-38):

Բեռլինի «Study» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրին մասնակցելու հրավեր

Բեռլինի հիմնադրամի կրթ. հայտ. նկարԲեռլինի Ներկայացուցիչների պալատի «Study» հիմնադրամն առաջարկում է կրթաթոշակներ բոլոր ոլորտների շրջանավարտների և հետդոկտորական հետազոտություններով զբաղվող անձանց համար, ովքեր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախկին դաշնակից երկրներից են և ցանկանում են սովորել Բեռլինի համալսարանում կամ օգտվել Բեռլինում հետազոտական աշխատանքների պայմաններից:

«Study» հիմնադրամը սիրով ողջունում է Հայաստանի ուսանողներին և գիտնականներին` դիմելու ծրագրին:

Հիմնադրամը 2024-2025 ուսումնական տարվա համար կտրամադրի 15 դրամաշնորհ:

Դրամաշնորհները կազմում են 1100 եվրո բակալավրն ու մագիստրատուրան ավարտած և դոկտորական հետազոտություններով զբաղվող անձանց համար և ամսական 1630 եվրո՝ հետդոկտորական հետազոտություններով զբաղվողների համար:

Դիմելու վերջնաժամկետը 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ն է: Ծրագիրը կմեկնարկի 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և կավարտվի 2025 թվականի հուլիսի 31-ին:

Կրթաթոշակի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

«Քեն Կակոսյան ընտանիք» հիմնադրամի կրթաթոշակ

Քեն Կակոսյան հիմնադրամ «Քեն Կակոսյան ընտանիք» կրթաթոշակային հիմնադրամը տրամադրում է կրթաթոշակ Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մարզաբնակ ուսանողների՝ փոխհատուցելով չորս տարիների ուսման վճարը:

Կրթաթոշակին դիմելու համար ուսանողը պետք է ներկայացնի, թե ինչպես են ուսումն ու հետազոտական նախագծերը նպաստելու համայնքային կյանքի բարելավմանն ու բարգավաճմանը:

Կրթաթոշակ ստացած ուսանողները հետագայում պետք է կյանքի կոչեն ներկայացված կարողությունների զարգացման ծրագրերը:

«Քեն Կակոսյան ընտանիք» կրթաթոշակային հիմնադրամի կրթաթոշակակիրներն ընտրվելու են 2023 թվականի աշնանը:

Կրթաթոշակին դիմելու համար անհրաժեշտ է amarkarov@ysu.am, ani.poghosyan@ysu.am էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել ստորև նշված փաստաթղթերը․ 

 • մոտիվացիոն նամակ՝ հիմնավորելով առաջարկվող ծրագրի օգտակարությունը համայնքի զարգացման համար,
 • ֆակուլտետից տեղեկանք՝ ներառյալ ՄՈԳ-ը, կիսամյակի վարձավճարի չափը՝ ներառյալ զեղչերը,
 • անձնագրի` գրանցման էջի պատճենը:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 30-ը:

Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք գրել ani.poghosyan@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2023-2024 ուստարվա բակալավրի հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Հեռ. ընդունելութ. հայտ. նկար

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ հետևյալ կրթական ծրագրերով․

 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Հոգեբանություն,
 • Պատմություն,
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
 • Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի),
 • Զբոսաշրջություն:

Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար դիմում-հայտերն ընդունվում են ս.թ. սեպտեմբերի 5-25–ը (մինչև ժամը 18:00-ն): Ընդունելության քննությունները կանցկացվեն ս.թ. հոկտեմբերի 20-27-ը:

Դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտում իր ընտրությամբ և ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում է մասնագիտությունները (կրթական ծրագրերը) և տվյալ մասնագիտության (կրթական ծրագրի) համար սահմանված առավելագույնը երկու ընդունելության քննությունները: Համաձայն ընդունելության դիմում-հայտի՝ դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ բուհի մինչև երեք մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) վճարովի մրցույթին, որոնց համար սահմանված են ընդունելության միևնույն քննությունները:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Դիմում-հայտն առցանց լրացվում է dimord.am կայքում:

Անհրաժեշտ է նախօրոք ունենալ ներքոնշյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները (բնօրինակները): Բնօրինակն առցանց կցվում է, իսկ ընդունվելուց հետո ներկայացվում է ընդունող հանձնաժողովին: Դիմորդը դիմում-հայտ լրացնելու համար դիմում է ընդունող հանձնաժողով, պատասխանատու քարտուղարը գրանցում է դիմորդի տվյալները, ստուգում քննությունների համար փոխանցված համապատասխան անդորրագրի առկայությունը և տալիս ԳԹԿ-ի կողմից տրամադրված անձնական համար:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կտեղադրվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի (ijevan.ysu.am) «Դիմորդ» բաժնում:

2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 1. Ավարտական փաստաթուղթ (ատեստատ կամ դիպլոմ` միջուկի հետ):
 2. 4 լուսանկար (3×4 սմ չափսի):
 3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական/ (բնօրինակը և պատճենը, բնօրինակը վերադարձվում է՝ համապատասխանության ստուգումից հետո):
 4. Զինվորական գրքույկ՝ առկայության դեպքում (բնօրինակը և պատճենը, բնօրինակը վերադարձվում է՝ համապատասխանության ստուգումից հետո) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին:
 5. 2023թ. հեռակա ընդունելության կարգի կանոնների կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության կամ ֆունկցիոնալության ծանր և խորը աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձինք (երեխաները)), առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ):
 6. Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (առկայության դեպքում):
 7. Տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ (առկայության դեպքում):
 8. «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր (միասնական քննության դրական գնահատականը պահպանելու դեպքում):
 9. Առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը:
 10. Սահմանված կարգով պետության կողմից նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի փոխհատուցում ստանալու համար (առկայության դեպքում) ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, ՀՀ կառավարության՝ 2014թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանք, մարտական գործողություններին մասնակցությունը հավաստող տեղեկանք, եթե զինվորական գրքույկում համապատասխան նշում առկա չէ:
 11. Վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր: Դիմորդը դիմում-հայտ լրացնելուց հետո ԳԹԿ-ին է փոխանցում յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու համար ԳԹԿ-ի համապատասխան հաշվեհամարին փոխանցված 1500 դրամ վճարի անդորրագրի էլեկտրոնային տարբերակը:

Անկախ քննության արդյունքից` վճարված գումարը չի վերադարձվում:

Ընդունելության մասնագիտությունները, քննությունները, տեղերը և վարձաչափերը տե՛ս այստեղ:

Ընդունելության կարգը տե՛ս այստեղ:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանը (ըստ բուհերի և մասնագիտությունների այս տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերի վերաբերյալ) տե՛ս այստեղ:

Ուսման տևողությունը 5 տարի է: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հեռակա ուսուցմամբ կարող են ընդունվել առնվազն միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակման:

Հասցեն՝ Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Կայքէջ՝ ijevan.ysu.am

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վ.Աղաբաբյանին (096 987 654 /Viva Cell/, 096 557 556 /Beeline/):