Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուշադրություն դիմորդներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է սովորելու

 

ԵՊՀ ԻՄ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2017թ. առկա  ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն),
 • Աշխարհագրություն,
 • Դիզայն,
 • Ընդհանուր մանկավարժություն,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Օտար լեզու և գրականություն,
 • Ֆինանսներ,
 • Զբոսաշրջություն,
 • Սոցիալական աշխատանք:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. մայիսի 5ից մինչև հունիս 1ը (հանգստյան օրերն են՝ մայիսի 7, 8, 9, 14, 21):

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  (093) 41-51-22, (093) 20-65-05, (096)-98-76-54  հեռախոսահամարներով:

Տեղի կունենա «Կերպարվեստի ճյուղերը» թեմայով բաց դաս

Տեղի կունենա «Կերպարվեստի ճյուղերը» թեմայով բաց դաս

2017թ. մայիսի 25-ին՝ ժամը 9:15-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների առաջին կուրսերում տեղի կունենա «Կերպարվեստի ճյուղերը» թեմայով բաց դաս, որը կվարի Ռուսաց լեզվի սեկցիայի պատասխանատու, բ.գ.թ., ասիստենտ Անժելա Այդինյանը:

Սիրով հրավիրում ենք:

«ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագիրը հիմնադրամի երկու հիմնական ծրագրերից է: Այն ապահովում է Հայաստանի զարգացումը և մասնակցությունը գիտելիքահենք համաշխարհային տնտեսությանը, աշխարհի առաջատար երկրներին համաքայլ ընթացքը:

«ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու:

«ԼՈՒՅՍԻ» ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԴԻՏԱՐԿՎԻ ՈՐՊԵՍ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ, ԵՐԲ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿԱՏԱՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ «ԼՈՒՅՍԻ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

«Լույսի» դրամաշնո՞րհ, թե՞ փոխառություն. ուսանողն ինքն է որոշում:

«Լույսի» յուրաքանչյուր կրթաթոշակառու, ով համապատասխանում է «Լույսի» չափորոշիչներին, hիմնադրամի կողմից իրեն հատկացվող գումարը վերածում է

 • դրամաշնորհի, եթե ծառայում է «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին (ԶՀՄ ծրագիր) և/կամ մասնակցում «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին,
 • փոխառության, որը պետք է փոխհատուցվի ուսանողի ակադեմիական ծրագրի ավարտին, եթե ուսանողն ընտրում է ԶՀԾ-ին կամ «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին չմասնակցելու տարբերակը:

Ընտրության չափորոշիչներն անփոփոխ են։

«Լույսի» հատկացրած գումարը դրամաշնորհ է, եթե

 • ուսանողն ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում՝ ամռան ամիսներին, մասնակցում է «Լույսի» «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին: Կրթաթոշակի վերջին տարում կամ մեկամյա ուսումնական ծրագրին հաջորդող ամռանն ուսանողը երկամսյա պրակտիկա է անցնում հայաստանյան ընկերություններից մեկում: 
  Այդ աշխատանքը գնահատվում է 1-10 միավորանոց սանդղակով: 7 միավորից ցածր գնահատական վաստակած ուսանողի գումարը վերածվում է փոխառության, որը ենթակա է փոխհատուցման: 
  «Լույսի» ներկայացուցիչ կամ «Լույսի» դեսպան լինելը լրացուցիչ միավորներ է բերում ուսանողին` գումարվելով համայնքներում նրա աշխատանքի որակին, նախապես պատրաստված ու առաջարկված զարգացման ծրագրի որակին, ինչպես նաև որպես մենթոր` ուսանողի ջանասիրությանը:

«Լույսի» հատկացրած գումարը փոխառություն է, եթե

 • ուսանողը չի կատարում «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած պարտականությունները. ուսումնական ծրագրի ընթացքում ուսանողը որոշում է հետաձգել և/կամ չկատարել իր պարտականությունները «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրի մասով կամ կատարում է մասամբ:

Չափորոշիչներ

«Լույսի» կրթաթոշակին համապատասխանելու համար ուսանողը պետք է

 • լինի ծագումով հայ, Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենա հայկական արմատներ (խառնամուսնությունների զավակների համար),
 • ընդունված լինի «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու,
 • «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինի 18-40 տարեկան:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող կամ այլ փաստաթուղթ, որ կապացուցի անմիջական հայկական արմատների գոյությունը: Հայաստանի քաղաքացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ: Ոչ քաղաքացիներին խնդրում ենք ներկայացնել ծննդյան վկայական, ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր) կամ մկրտության վկայական (ապացույց, որ դիմորդը մկրտվել է հայկական եկեղեցում):

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Ուսումնառությունը պետք է լինի առկա համակարգով կրթական ծրագրի ողջ ընթացքում: Չի թույլատրվում կրթաթոշակի ստանալը հետաձգել:

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին», միայն եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողը ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը:

Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:

«Լույսից» կրթաթոշակ կարելի է ստանալ միայն մեկ ակադեմիական աստիճանի համար: Հաջորդ ակադեմիական փուլ անցնելու դեպքում (բակալավրիատից մագիստրատուրա և մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա) երկրորդ անգամ «Լույսի» աջակցությանը դիմելիս ուսանողը կհայտնվի սպասողների շարքում: Նրան կրթաթոշակ կշնորհվի, միայն եթե համալսարանին հատկացված 10 տեղերի շարքում ազատ հնարավորություն լինի:

«Լույսի» կրթաթոշակի առցանց հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը:

Առաջին 10 ուսանողները, ովքեր դիմում են ամբողջական փաթեթով, որում ներառված է առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer), կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Կցվող փաստաթղթերի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 20Mb-ը։

Վավեր անձնագրի պատճեն (ՀՀ քաղաքացիները` անձնագրի երկու էջերը)

Համալսարանի ընդունելության վերջնական նամակը

Համալսարանի կրթաթոշակին դիմելու Ձեր հայտը

Համալսարանին գրված նպատակների հիմնավորման նամակը (Statement of Purpose)

Ձեր մոտիվացիոն նամակը «Լույսին»` «Ինչպե՞ս եմ պատկերացնում ապագաս և Հայկական աշխարհում կատարածս ներդրումը (այն կարող է տեղադրվել կայքում)

Հայերեն ինքնակենսագրություն

Անգլերեն ինքնակենսագրություն

3×4 չափի դիմանկար

Լրացուցիչ փաստաթղթեր ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար

Ծննդյան վկայական

Ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր)

Մկրտության վկայական

Լրացուցիչ փաստաթղթեր (չի վերաբերում 1-ին կուրսի ուսանողներին)

Միջին որակական գնահատականը (GPA score)

Աղբյուրը՝ www.luys.am

«Մաթևոսյան» կրթաթոշակ ՀՀ բուհերի առաջին կուրսի ուսանողների համար 2017-2018

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ

ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ 

«Մաթևոսյան կրթավճար» առաջին կուրս ընդունվածների համար, ՀՕՖ

Հայ Օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) «Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և նրանց մասնաճյուղերն ընդունված սոցիալապես անապահով, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած բակալավրի առկա բաժնի առաջին կուրսեցիների համար հայտարարում է մրցույթ:

Ով կարող է դիմել

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր՝

ա) ընդունվել են

 • ԵՊՀ- Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, դեղագիտության և քիմիայի, կենսաբանության, միջազգային հարաբերությունների /քաղաքագիտություն, հանրային կառավարում/, սոցիոլոգիայի /սոցիալական աշխատանք/, փիլիսոփայության և հոգեբանության /հոգեբանություն/, հայ բանասիրության, աշխարհագրություն և երկրաբանություն/միայն սերվիս բաժինը/ և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետները,
 • ՀՊՏՀ- Ֆինանսական, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետները,
 • ՀԱՊՀ- Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետները,
 • ՀԱԱՀ- Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության, տնտեսագիտական, անասնաբուժական և անասնաբուժական բժշկագիտության, ագրոնոմիկայի ֆակուլտետներ:

բ) ունեցել են բարձր առաջադիմություն դպրոցում, միասնական և ԲՈՒՀ-ի քննությունները հանձնել են գերազանց կամ բարձր գնահատականներով և ընդունվել վճարովի ուսուցման համակարգ,

գ) սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են,

դ) պարտավորվում են ուսման ավարտից հետո նվազագույնը 4 տարի ապրել և աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում:

 

«Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի մրցույթին մասնակցելու կարգը

Վերոհիշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները պետք է քննությունների ավարտից հետո 2017թ. հուլիսի 15-ից օգոստոսի 1 ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում (ձևը կարող եք վերցնել ՀՕՖ-ից, ԲՈՒՀ-ի ընդունող հանձնաժողովից),  
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 • միջնակարգ կրթության վկայականի պատճեն,
 • միասնական և բուհում հանձնած քննությունների գնահատականների մասին տեղեկանք,
 • ՀՀ ԿԳ նախարարության բուհերի ընդունելության քննությունների հաշվիչ կենտրոնի, ԲՈՒՀ-ի տեղեկանքը համապատասխան ֆակուլտետ ընդունվելու վերաբերյալ, կամ ԲՈՒՀ ընդունվելու մասին ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված ցուցակի պատճեն,
 • ընտանիքի անապահովության միավորի մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում),
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից՝ նրանց աշխատանքի և աշխատավարձի վերաբերյալ,եթե չեն աշխատում՝ տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,
 • հակիրճ ինքնակենսագրություն՝ նշելով, թե ինչու եք դիմել տվյալ ծրագրին:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև տեղեկանքներ բնակության վայրից, համայնքի սոցիալական ծառայությունից և այլն: Թերի փաստաթղթերը չեն դիտարկվի: 

Ընտրություն

Շահառուների ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կատարած ընտրություն,
 2. Առաջին փուլն անցած ուսանողների տուն կատարած այցերի արդյունքների ամփոփում,
 3. Անհրաժեշտության դեպքում հարցազրույցի անցկացում: 

Ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060526660 հեռախոսահամարով:

Աղբյուրը՝  armacad.info

«Արմինե և Կարապետ Զամբակ» կրթաթոշակ ՀՀ բուհերի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանողների համար 2017-2018

Ի գիտություն ՀՀ պետական համալսարանների 2017 – 2018 ուս. տարվամագիստրատուրայի առաջին կուրսեցիների

«Մաթևոսյան կրթավճար» առաջին կուրս ընդունվածների համար, ՀՕՖ

Հայ օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) «Արմինե և Կարապետ Զամբակ կրթավճար» ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների, սոցիոլոգիայի, քիմիայի (սննդի անվտանգություն մասնագիտության), ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի քաղաքագիտության և Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի հանրային կառավարման ֆակուլտետների մագիստրատուրայի առկա բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար հայտարարում է մրցույթ, որի արդյունքում հաղթողներին կհատկացվի 4 կրթավճար: Հաղթողների ուսման վարձը (մասնակի կամ ամբողջությամբ) կվճարի ՀՕՖ-ը ամերիկահայ բարերարներ Արմինե և Կարապետ Զամբակների կողմից հատկացրած միջոցներից: 

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր. 

 • ունեցել են բարձր առաջադիմություն բակալավրի ծրագրով սովորելու տարիներին/լավ և գերազանց գնահատականներ/,
 • ընդգրկված են հասարակական ու քաղաքացիական նախաձեռնություններում:

«Արմինե և Կարապետ Զամբակ կրթավճար» ծրագրի մրցույթին մասնակցելու կարգը.

Վերոնշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները ցանկության դեպքում կարող են մինչև 2017թ. օգոստոսի 10ը ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ   ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. 

 • դիմում (ձևը կարող եք վերցնել ՀՕՖ-ից և նշված ԲՈՒՀ-երի մագիստրատուրայի բաժնից),
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 • տեղեկանք ԲՈւՀ-ից մագիստրատուրայի հավակնորդ լինելու մասին,
 • բակալավրի աստիճանի դիպլոմի պատճեն ու դիպլոմի հավելվածի պատճեն,
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից նրանց պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ, եթե չեն աշխատում` տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,
 • նպատակի հիմնավորում` հակիրճ ներկայացնել Ձեր կենսագրությունը, Ձեր ունեցած հաջողությունները, ինչու եք ընտրել տվյալ մասնագիտությունը և ինչպես եք կիրառելու ստացված գիտելիքները ապագայում: Նշել նաև քաղաքացիական մասնակցության, գիտական աշխատանքներում ներգրավվածության մասին (1 համակարգչային էջի սահմաններում):

Թերի փաթեթները չեն դիտարկվում, ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

 Ընտրություն

Ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Փաստաթղթային փաթեթի քննարկում
 2. Հարցազրույց
 3. Տնայց` անհրաժեշտության դեպքում 

Սույն ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը, որից հետո ուսանողի և ՀՕՖ-ի միջև կկնքվի պայմանագիր:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով` +347 60 52 66 60, կամ գրել հետևյալ էլ. հասցեներին՝ EKarapetyan@far.am , MKhachatryan@far.am :

Աղբյուրը՝  armacad.info