Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

2017թ. մարտի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը, որը վարեց մ.գ.դ., պրո‎‎ֆեսոր Հ. Հ. Պետրոսյանը:

Կայացավ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Պրոֆեսորը ներկայացրեց դասի նպատակը և խնդիրները, մանկավարժական արդի տեխնոլոգիաների տեսական հիմունքները, տեխնոլոգիաների դասակարգումը, անդրադարձավ հումանիտար տեխնոլոգիաների առանձնահատկություններին:

Կայացավ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Ապա Հ.Պետրոսյանն անդրադարձավ ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների բովանդակության, ընտրության և դրանց կիրառման հարցերին: Նրա խոսքով` ուսուցման տեխնոլոգիան մանկավարժական համակարգի բաղադրիչն է, և նրա կառուցվածքը կարելի է ներկայացնել երկու տարբերակով՝ ըստ այն կազմող տարրերի (մեթոդներ, ձևեր, եղանակներ, միջոցներ, հնարներ և ուսուցման, տեղեկատվության, ղեկավարման ձևեր) և ըստ գործառնությունների (նախագծում, իրականացում, վերլուծություն, արժևորում և գնահատում):

Կայացավ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Փորձառու մանկավարժը շեշտեց, որ ուսուցման տեխնոլոգիա ասելով` պետք է հասկանալ կրթական գործընթացի մասնակիցների փոխազդեցության միջոցներն ու եղանակները: Մեթոդները, միջոցները, ձևերը, եղանակները, հնարները ուսուցման տեխնիկայի բաղադրիչներն են, որոնք ընտրվում և օգտագործվում են:

Դաս-քննարկման ընթացքում մանրամասն ներկայացվեցին և ուսուցման մեթոդները, դրանց բովանդակությունը, ընտրությունը և իրականացումը, դրանց տեղն ու դերը ընդհանրապես կրթական տեխնոլոգիայում:

Կայացավ «Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

«Ուսուցման մեթոդը, – սահմանեց պարոն Պետրոսյանը, – դասավանդողի և ուսումնառողի կարգավորված փոխկապակցված գործունեության եղանակ է, գործունեության ճանապարհ՝ ուղղված ուսուցման գործընթացում դրված նպատակների իրականացմանը, խնդիրների լուծմանը»:

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գրադարանը համալրվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականությամբ

 2017թ. մարտի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Ֆլջյանի և Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից Կիրառական արվեստի ֆակուլտետին նվիրաբերվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականություն՝ հայերենով և օտար լեզուներով ութ անուն գիրք:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գրադարանը համալրվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականությամբ

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, մասնաճյուղի աշխատակիցներ:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գրադարանը համալրվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականությամբ

Նվիրաբերված գրքերը հիմնականում պատկերագրություններ են, որոնցում ամփոփված են հայ և համաշխարհային կերպարվեստի հայտնի ներկայացուցիչների աշխատանքները.

 1. Միրզախանյան Ռ., Իմպրեսիոնիզմ. նկարիչ հայեր, Երևան, 2016, 416 էջ:
 2. Չուբարյան Ա., Ղուկաս Չուբարյան, Եր., 2012, 148 էջ:
 3. Հակոբյան Ա., Արսեն Շաբանյան, Եր., 2009, 144 էջ:
 4. Հակոբյան Ա., Վարդան Մախոխյան, Եր., 2006, 196 էջ:
 5. Ֆլջյան Լ. Հ., Նյութերի տեխնոլոգիա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2017, 50 էջ (4 օրինակ):
 6. Leonard de Vinci, Son temps,  Mango document,  64 p.:
 7. “Regard d՚ aujourd՚hui”,  Fontaine – Mango,  1995,  64 p.:
 8. “Jahresberisht”, KHM,  2001,  158 p.:

 Լ.Ֆլջյանի խոսքով՝ իրենց նախաձեռնության նպատակն է նպաստել մասնաճյուղի ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը,   տրամադրված գրքերը նրանց հնարավորություն կտան մոտիկից տեսնելու և ուսումնասիրելու հայտնի նկարիչների աշխատանքները, դրանց հիման վրա մասնագիտական փորձառություն ձեռք բերելու և ինքնահաստատվելու:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գրադարանը համալրվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականությամբ

Տիկին Ֆլջյանին մեծ նախաձեռնության համար իրենց խորին շնորհակալությունը հայտնեցին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Ա.Մարգարյանը, ֆակուլտետի դասախոսները, մասնավորապես՝ Գ.Հովհաննիսյանը, Ա.Չիբուխչյանը, ուսանողները:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գրադարանը համալրվեց մասնագիտական արժեքավոր գրականությամբ

 

Հայտնի են «ԵՊՀ օլիմպիադա-2017»-ի հաղթողները

Դպրոցականների օլիմպիադա

2017թ. մարտի 23-ին ամփոփվեցին Երևանի պետական համալսարանի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայի 2-րդ փուլի արդյունքները, որոնց համաձայն՝ Տավուշի մարզի 15 աշակերտներ հաղթող ճանաչվեցին և կստանան համապատասխանաբար I, II, III կարգի դիպլոմներ ու պատվոգրեր:

Այս տարի Տավուշի մարզից օլիմպիադային մասնակցեց 24 միջնակարգ, 4 ավագ դպրոցների և 2 վարժարանի 300 աշակերտ, որոնցից շուրջ 60 աշակերտ հաղթահարեցին 1-ին փուլի արգելքը և մասնակցեցին 2-րդ փուլին:

«Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայից I կարգի դիպլոմի է արժանացել Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Մարուսյա Ղարախանյանը:

«Ստեղծագործական աշխատանք»-ից I կարգի դիպլոմի է արժանացել Իջևանի ավագ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Անի Մարգարյանը:

Ստեղծագործական աշխատանք»-ից II կարգի դիպլոմի է արժանացել Բերդավանի միջնակարգ դպրոցի X դասարանի աշակերտուհի Վիկտորյա Ղազարյանը:

«Կենսաբանություն» առարկայից II կարգի դիպլոմի է արժանացել Արճիսի միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Արփինե Մինասյանը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայից III կարգի դիպլոմի են արժանացել Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Լիդա Քոչարյանը և Իջևանի ավագ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Գոհար Մխիթարյանը:

«Աշխարհագրություն» առարկայից պատվոգրի է արժանացել Աչաջրի միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտ Տիգրան Գասպարյանը:

«Կենսաբանություն» առարկայից պատվոգրի են արժանացել Աչաջրի միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտ Ադամ Փիրումյանը և  Բերդավանի միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Աննա Թանդիլյանը:

«Հայ ժողովրդի պատմություն» առարկայից պատվոգրի է արժանացել Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Նելլի Մուրադյանը:

«Ֆիզիկա» առարկայից պատվոգրի է արժանացել Բերդավանի միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտ Սուրեն Մելքոնյանը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայից պատվոգրի են արժանացել Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Լիլիթ Մուրադյանը, Իջևանի ավագ դպրոցի XII դասարանի աշակերտուհի Էդիտա Օթարյանը և Վերին Ծաղկավանի XII դասարանի աշակերտուհիներ Մարիա Հովսեփյանն ու Մերի Խալաթյանը:

Հարկ է նշել, որ  ԵՊՀ-ի ամենամյա օլիմպիադայում 1-3-րդ տեղերը զբաղեցրած աշակերտները վճարովի ուսուցման համակարգով ԵՊՀ ընդունվելու դեպքում առաջին կուրսում կստանան ուսման վարձի զեղչ՝ համապատասխանաբար 50, 40 և 30%-ով:

Բաց դաս եկեղեցում

2017թ. մարտի 22-ին «Էթիկա» դասընթացի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողներն այցելեցին Իջևանի Սբ. Ներսես Շնորհալի եկեղեցի՝ դասախոս Լևոն Լաչիկյանի գլխավորությամբ:

Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սիմեոն քահանա Առաքելյանը նրանց համար անցկացրեց «Մեծ պահքի խորհուրդը մեր կյանքում» թեմայով բաց դաս:

Բաց դաս եկեղեցում

Օրը պատահական չէր ընտրված. մարտի 22-ն այս տարի Միջինք էր, որով կիսվում է Մեծ պահքի շրջանը: 

Բանախոսը ուսանողներին հանգամանորեն ներկայացրեց Մեծ պահքի խորհուրդը, որ այն ոչ թե սոսկ կենդանական կերակուրներից հրաժարվելու, այլ նախ և առաջ խոկումի, ինքնաքննության, զանազան վայելքներից հրաժարվելու, աղոթքների և Սբ. Գրքի ընթերցանության շրջան է:

Ուսանողները միաժամանակ իմացան մեր եկեղեցական պաշտոնների ու կոչումների, եկեղեցու սպասավորներին դիմելու ձևերի և ընդհանրապես եկեղեցու ներսում ճիշտ պահելաձևի վերաբերյալ շատ մանրամասներ:

Տեր Սիմեոնն անդրադարձավ նաև Իջևանի Սբ. Ներսես Շնորհալի եկեղեցու կառուցման պատմությանը՝ մասնավորապես նշելով, որ այն վերանորոգվել է 1997-ին և օծվել 1998-ին:

Բաց դասի վերջում հոգևոր հովիվն օրհնեց համալսարանականներին և հղեց իր բարեմաղթանքները:

Բաց դաս եկեղեցում

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

2017թ. մարտի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն:

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

Առաջնությանը մասնակցում էր չորս թիմ՝ «Հայոց լեզու և գրականություն»-I, «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»-I, «Սերվիս»-I և «Կիրառական արվեստ»-IV կուրսերի ուսանողուհիները:

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

Մասնակիցները մրցեցին հինգ խաղային ձևերով՝ օձաձև անցում, օլիմպիական խորհրդանիշի հավաքում, թենիսի գնդակների տեղափոխություն, վարժություն մարմնամարզական օղակներով և խաղային փոխանցավազք օղակներով:

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

Հանդիպեցին  «ՏՄՄ»-I և «ՀԼԳ»-I,  «Ս»-I և «ԿԱ»-IV կուրսերի ուսանողուհիները:

Եզրափակիչ դուրս եկան «Կիրառական արվեստ»-IV և «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»-I թիմերը: 

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

Կանանց տոնին նվիրված մասնաճյուղային սպորտլանդիայում հերթական անգամ հաղթեցին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողուհիները («Կիրառական արվեստ»-IV կուրսի թիմը):

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

Հաղթողները տնօրենության կողմից պարգևատրվեցին հուշանվերներով: