Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրթաթոշակներ տրվեցին «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներին

2017թ. սեպտեմբերի 14-ին  «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպության կողմից կրթաթոշակ փոխանցվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության մի քանի ուսանողուհիների՝ Անի Ամիրաղյանին, Անի Չոբանյանին, Վարդուհի Առաքելյանին (IV կուրս) և Սյուզաննա Պետրոսյանին (2017թ. շրջանավարտ):

Կրթաթոշակներ տրվեցին «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներին

Դեռևս 2012թ. սեպտեմբերի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպության ներկայացուցիչներ Պոլետ Կուտանտը (ծագումով հայ) և Բեռնար Կուտանտը ներկայացրել էին կրթության ոլորտին վերաբերող ծրագիր, որը հավանության էր արժանացել տնօրեն Ս.Առաքելյանի կողմից` որպես ֆրանս-հայկական բարեկամությունն ամրապնդող կարևոր ձեռնարկում:

Ծրագիրը ներառում էր մի շարք դրույթներ` ուսանողների վերապատրաստում, վճարների փոխանցում, դպրոց-համալսարան կապի ամրապնդում, դասընթացների ու դասալսումների կազմակերպում, համապատասխան գրականության տրամադրում և այլն:

Կրթաթոշակներ տրվեցին «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներին

2012-2013 ուստարում «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպությունը կրթաթոշակ է տրամադրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 10 ուսանողների, 2014թ.` 13 ուսանողների, 2015թ. 100-ական եվրո կրթաթոշակ  է հատկացրել «ՖԼԳ» մասնագիտության 9 (3-րդ կուրսի 3 և 2-րդ կուրսի 6) ուսանողների, 100 եվրո «Սերվիս» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներին՝ որևէ մշակութային կոթող տուրիստական այց կատարելու նպատակով, 300 եվրո Օտար լեզուների ամբիոնին՝ «ՖԼԳ» մասնագիտության ուսանողների հետ միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով, 2016թ. տրամադրել է կրթաթոշակ չորրորդ կուրսի ուսանողներին և  դրամական պարգևներ նույն մասնագիտության՝ անվճար հիմունքներով սովորող II-IV կուրսի 5 ուսանողուհիների:

Ծրագրի շրջանակներում կրթաթոշակ ստացած ուսանողները պարբերաբար այցելում են սահմանամերձ գյուղեր և Անժելա Վանեսյանի անվան ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն, աջակցում ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման կազմակերպմանը:

Կրթաթոշակներ տրվեցին «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներին

 

 

 

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդն ըստ ֆակուլտետների հանդիպումներ ունեցավ առաջին կուրսեցիների հետ:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումների նպատակն էր նորաթուխ համալսարանականներին ներկայացնել բուհի ուսանողական առօրյան, կառույցները, Ուսանողական խորհրդի նպատակները, խնդիրները, գործառույթները:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

ՈՒԽ-ի նախագահության անդամները և ակտիվիստ ուսանողները հանդիպումների ընթացքում առաջին կուրսեցիներին հանգամանորեն ներկայացրին կառույցի առջև դրված նպատակները, որոնք են՝

 • Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները,
 • Իրազեկել  ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին,
 • Բարձրաձայնել ուսանողների խնդիրները, մշակել դրանց լուծման ուղիներ,
 • Ապահովել ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը,
 • Մասնակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,
 • միավորել համալսարանի ուսանողական կազմակերպությունների, ակումբների և միությունների ջանքերը՝ ստեղծելով ուսանողական ջերմ միջավայր,
 • Աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը,
 • Կազմակերպել ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը,
 • Նպաստել ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, ստեղծագործական և ֆիզիկական զարգացմանը,
 • Մասնակցել համալսարանի տարածքում ներքին կարգապահության պահպանմանը:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Մատնանշվեցին այն հնարավորությունները, որ տալիս է կառույցն ուսանողին.

 • Նոր ընկերներ,
 • Ինքնադրսևորվելու հնարավորություն,
 • Թիմային աշխատանքներում ընդգրկվելու հմտություն,
 • Բազմակողմանի զարգացում,
 • Ինքնավստահություն,
 • Ապագայի հեռանկարներ,
 • իրազեկված լինելու հնարավորություն,
 • Պաշտոնական և ընկերական բարեկիրթ հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ,
 • Առաջնորդ դառնալու փորձ:

 

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումների վերջում ուսանողներն ինքնուրույն ձևավորեցին և ներկայացրին իրենց երազած ուսանողի կերպարը, որն օժտված էր հետևյալ հատկանիշներով.

 • Օրինակելի (առաջադիմությամբ, կարգապահությամբ…),
 • Իրենց խնդիրներով հետաքրքրված,
 • Զարգացած,
 • Ուսանողական նախաձեռնություններում ակտիվ,
 • Նպատակասլաց,
 • Նորարար,
 • Միմյանց աջակցող, ինչպես մեկ ընտանիքի անդամները:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումներն անցան հաճելի և անմիջական  մթնոլորտում, վստահություն ներշնչեցին, որ տարին կլինի ուսանողական:

 

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ հանդիպում

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրեն Ս.Առաքելյանի  հանդիպումը, որին մասնակցում էին ֆակուլտետի դեկան Ն.Խուդավերդյանը, «Տնտեսագիտության տեսություն», «Սերվիս» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ հանդիպում

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի առավել արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող խնդիրներ, ուսանողներին առաջադրվեցին հարցեր՝ ակնկալելով նրանց կողմից ուշագրավ ու հետաքրքիր առաջարկներ:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ հանդիպում

Առաջադրված հարցերը ընդհանուր առմամբ հնարավորություն տվեցին պարզելու, թե որքանով են ուսանողները գոհ՝

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնակազմակերպչական աշխատանքներից՝ վարչական ծառայություններից, ուսումնական  խորհրդատուի  աշխատանքներից,        լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներից, պրակտիկայի կազմակերպումից, Ուսանողական խորհրդի, Օրինականության պահպանման և ուսանողների իրավունքների պաշտպանման հանձնաժողովի, Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի աշխատանքներից:
 • Բուհի տարբեր ստորաբաժանումների գործունեությունից՝ Տնօրենության, Անձնակազմի կառավարման բաժնի, Ուսումնամեթոդական վարչության, Վարչատնտեսական վարչության, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի, Հաշվապահության, Գրադարանի, Էլեկտրոնային կայքի:
 • Մասնաճյուղի տրամադրած ռեսուրսներից՝ լսարանների կահավորումից և տեխնիկական միջոցներից, մասնագիտական գրականության առկայությունից, ընթերցասրահի հարմարավետությունից, գիտամշակութային կյանքից, ջեռուցումից, բուժկետի ծառայություններից, անվտանգության ապահովման համակարգից, սանիտարահիգիենիկ վիճակից, սննդի և հանգստի պայմաններից և այլն:   
 • Ուսանողների գնահատման համակարգից՝ կրթական վերջնարդյունքների գնահատման ձևերից, ուսանողների գնահատման բազմագործոն համակարգի արդյունավետությունից (որքանո°վ է այն բարձրացնում գնահատման օբյեկտիվությունը, ապահովում գնահատման թափանցիկությունը, բացառում գրագողությունը), որքանո°վ է ռոտացիոն համակարգի կիրառումը նպաստում ազնիվ մրցակցությանը և այլն:

Առաջիկայում մյուս ֆակուլտետների ուսանողների հետ ևս կկազմակերպվեն նման հադիպումներ:

Ուսանողներին հետաքրքրող հարցերը՝ բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

 2017թ. սեպտեմբերի 8-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների, հատկապես  առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպումներ ունեցան բուհի ղեկավարության ներկայացուցիչները՝ տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Ուսումնամեթոդական և Վարչատնտեսական վարչությունների պետեր Ա.Դավթյանը և Կ.Այվազյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու Ա.Հովհաննիսյանը, ֆակուլտետների դեկանները:

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝ բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Հանդիպումները նպատակ ունեին ուսանողների հետ անմիջական շփման միջոցով վերհանելու ուսումնական գործընթացին վերաբերող՝ նրանց հուզող խնդիրները, քննարկելու դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպմանն ու իրականացմանն ուղղված հարցեր:

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝ բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Քննարկված հարցերը մասնավորապես վերաբերում էին նոր ուսումնական տարվա հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներին, դասացուցակներին, դասախոսների կողմից տրամադրված հարցաշարերին, ներկայացված առարկայական փաթեթներին, բուհի ուսումնական պայմաններին և նյութատեխնիկական ռեսուրսներին (լսարանների կահավորում և տեխնիկական միջոցներով հագեցվածություն, մասնագիտական գրականության առկայություն, ընթերցասրահի հարմարավետություն, սանիտարահիգիենիկ վիճակ, սննդի ու հանգստի պայմաններ և այլն):

Ուսանողներին հետաքրքող հարցերը՝ բուհի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում

Այս համատեքստում առանձնապես կարևորվեց ուսումնական խորհրդատուների (կուրատոր/կուրսղեկ) և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների արդյունավետ գործունեության դերը: 

Կայացավ տնօրենի հանդիպումը մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ

 2017թ. սեպտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին  մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների աշխատանքներին, ծրագրերում կատարվելիք փոփոխություններին, ՈԱՇ-ի պահանջներին համապատասխան կրթական վերջնարդյունքներին վերաբերող հարցեր:

Կայացավ տնօրենի հանդիպումը մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ

Եվս մեկ անգամ ընդգծվեց ՄԿԾ-ների պատասխանատուների գործառութային պարտականությունների արդյունավետ իրականացման դերը ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավման մեջ:

Նշվեց, որ տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանի հետ առաջիկա հանդիպման ընթացքում առավել մանրամասն կքննարկվեն և կներկայացվեն կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին կոնկրետ ժամանակամիջոցում հանձնարարված և ավարտին հասցված աշխատանքները: