Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն էր, որի առաջին դեկանը եղել է ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վալերի Տեր-Անտոնյանը:

1994թ. կառավարության որոշմամբ` Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա ստեղծվում է  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը: Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում էր «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների գծով: Ֆակուլտետը  ղեկավարում  էր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռոլանդ Ավագյանը:

Հաշվի առնելով անտառաշատ մարզի բնական առանձնահատկությունները` 2000թ. ֆակուլտետի կազմում ավելանում է «Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը, որի նպատակն էր մարզի անտառտնտեսությունները համալրել  բարձրակարգ մասնագետներով: Նույն թվականին «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների փոխարեն ընդունելություն է կատարվում «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ` հնգամյա կրթությամբ:

Հաշվի առնելով ԿԳՆ պահանջները՝ 2007թ. կատարվում է մասնագիտությունների փոփոխություն. «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությունը, որը գործում էր  2001թ.-ից, փոխարինվում  է «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ, իսկ «Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը` «Բնապահպանություն և բնօգտագործում»  մասնագիտությամբ:

2004 թ.-ից շուրջ 10 տարի ֆակուլտետի դեկանը  ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանն էր, իսկ 2014 թ.-ից  դեկանի պաշտոնակատարն է ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (գիտ. կոչումը) Մանվել  Աշոտի Զաքարյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն.

Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է երկու  համակարգչային լաբորատորիա` հագեցած ժամանակակից լաբորատոր բազայով: Գործում է անվճար համացանց:

Այժմ ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ու «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտությունների գծով:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԺՊ`

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Կարեն Հայկի Հովսեփյան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

(Հեռ.՝ (+37477) 71-74-73, Էլ. փոստ`  karen.hovsep@gmail.com)

Ծննդյան թիվը

04.01.1989թ.

Աշխատանքային գործունեությունը

2015 թվականից առ այսօր ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 2019 թվականից նույն ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

2006-2010թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, բնական գիտությունների ֆակուլտետի Ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ բակալավր

2010-2012թթ. ԵՊՀ, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դիֆերենցիալ հավաարումներ և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի մագիստրոս

2012-2013թթ.  Կազանի Պետական Էներգետիկ Համալսարան, մանկավարժության ամիոնի լրացուցիչ դասընթաց «Преподаватель высшей школы»

2012-2015թթ.   Կազանի Պետական Էներգետիկ Համալսարան, Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրոէներգետիկայի ինստիտուտի Բարձրագւյն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճանը

2015թ. ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչումը

2019 թ. դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը

2019- 20ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ