Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն էր, որի առաջին դեկանը եղել է ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վալերի Տեր-Անտոնյանը:

1994թ. կառավարության որոշմամբ` Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա ստեղծվում է  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը: Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում էր «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների գծով: Ֆակուլտետը  ղեկավարում  էր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռոլանդ Ավագյանը:

Հաշվի առնելով անտառաշատ մարզի բնական առանձնահատկությունները` 2000թ. ֆակուլտետի կազմում ավելանում է «Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը, որի նպատակն էր մարզի անտառտնտեսությունները համալրել  բարձրակարգ մասնագետներով: Նույն թվականին «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների փոխարեն ընդունելություն է կատարվում «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ` հնգամյա կրթությամբ:

Հաշվի առնելով ԿԳՆ պահանջները՝ 2007թ. կատարվում է մասնագիտությունների փոփոխություն. «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությունը, որը գործում էր  2001թ.-ից, փոխարինվում  է «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ, իսկ «Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը` «Բնապահպանություն և բնօգտագործում»  մասնագիտությամբ:

2004 թ.-ից շուրջ 10 տարի ֆակուլտետի դեկանը  ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանն էր, իսկ 2014 թ.-ից  դեկանի պաշտոնակատարն է ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (գիտ. կոչումը) Մանվել  Աշոտի Զաքարյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն.

Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է երկու  համակարգչային լաբորատորիա` հագեցած ժամանակակից լաբորատոր բազայով: Գործում է անվճար համացանց:

Այժմ ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ու «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտությունների գծով:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԺՊ`

Մանվել Աշոտի Զաքարյանֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

(Հեռ.՝ (+37494) 34-01-13, Էլ. փոստ`  mzakar@mail.rumatinform.ephim@yandex.ru)

Ծննդյան թիվը 

08.08.1965թ.

Կրթությունը

1982-89 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Ծառայությունը

1984-1986 թթ. խորհրդային բանակում

Աշխատանքային գործունեությունը

2008-2014 թթ. Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ

1997թ.  ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոս

1989-1991 թթ.  Գոշի միջն. դպրոցի ուսուցիչ

Գիտական գործունեությունը

2002թ. Գերմանիայի Զարլանդի համալսարանում (DAAD-ի շրջանակներում)

2004-2006 թթ.  Զարլանդի համալսարանում (Humbodt ծրագրի շրջանակներում)

2010թ. Ուլմի համալսարանում

1999թ. շնորհվել է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Հեղինակ է 9 գիտական հոդվածների և մեկ մեթոդական ձեռնարկի

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երկու որդի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2016-17 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ