Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետը 1991թ. Իջևանում բացված տարածաշրջանային քոլեջի երեք ֆակուլտետներից մեկն էր, որի առաջին դեկանը եղել է ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վալերի Տեր-Անտոնյանը:

1994թ. կառավարության որոշմամբ Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի բազայի վրա ստեղծվում է  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը: Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում էր «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների գծով: Ֆակուլտետը  ղեկավարում  էր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռոլանդ Ավագյանը:

Հաշվի առնելով անտառաշատ մարզի բնական առանձնահատկություները` 2000թ. ֆակուլտետի կազմում ավելանում է «Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը, որի նպատակն էր մարզի անտառտնտեսությունները համալրել  բարձրակարգ մասնագետներով: Նույն թվականին «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» մասնագիտությունների փոխարեն ընդունելություն է կատարվում «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ` հնգամյա կրթությամբ:

Հաշվի առնելով ԿԳՆ պահանջները` 2007թ. կատարվում է մասնագիտությունների փոփոխություն. «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությունը, որը գործում էր  2001թ-ից, փոխարինվում  է «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտությամբ, իսկ «Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն» մասնագիտությունը` «Բնապահպանություն և բնօգտագործում»  մասնագիտությամբ:

2004 թ. -ից շուրջ 10 տարի ֆակուլտետի դեկանը  ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյանն էր, իսկ 2014 թ. -ից  դեկանի պաշտոնակատար է ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Մանվել  Աշոտի Զաքարյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն`

  • Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների,
  • Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության:

Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է  երկու  համակարգչային լաբորատորիա` հագեցած ժամանակակից լաբորատոր բազայով: Գործում է անվճար համացանց /ինտերնետ /:

Այժմ ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» և «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտությունների գծով:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ` Մանվել Աշոտի Զաքարյան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, հեռ.` (+37494) 34-01-13, էլ. փոստ`  mzakar@mail.rumatinform.ephim@yandex.ru

Մանվել Աշոտի Զաքարյան

Ծննդյան թիվը 

08.08.1965 թ

Կրթությունը

1982-89թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Ծառայությունը

1984-1986թթ. խորհրդային բանակում

Աշխատանքային գործունեությունը

1989-1991թթ. Գոշի միջն. դպրոցում ուսուցիչ

1997թ. ԵՊՀ ԻՄ դասախոս

2008-2014թթ. “Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի” ամբիոնի վարիչ

Գիտական գործունեությունը

2002թ. Գերմանիայի Զարլանդի համալսարանում /DAAD-ի շրջանակներում/

2004-2006թթ. Զարլանդի համալսարանում /Humbodt ծրագրի շրջանակներում

2010թ. ՈՒլմի համալսարանում

Գիտական հոդվածներ

1999թ. ֆ.մ.գ.թ.

Հեղինակ է 9 գիտական հոդվածների և մեկ մեթոդական ձեռնարկի

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երկու որդիներ

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Խորհրդի կազմը

 

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2016-17 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  II  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2015-16 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ  I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ