Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ռեկտորի ուղերձը

ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյան

ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյան

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը վաղուց արդեն նվաճել է իր կայուն ու հիմնավոր տեղը Հայաստանի բուհերի  շարքում:  Կրթօջախն  ունի գիտական փայլուն ներուժ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ, տեխնիկապես զինված լաբորատորիաներ,  համակարգչային սրահներ, շարունակ հարստացող գրադարան, հետամուտ է ոլորտի բարեփոխումներին, առաջնորդվում է Բոլոնիայի հռչակագրով ու կրթության որակի ներքին ապահովման եվրոպական չափորոշիչների պահանջներով և անմնացորդ իրականացնում  դրանք: ՈՒրախալի է, որ մասնաճյուղը նորանոր հաջողություններ է գրանցում իր կենսագրության էջերում` կապված գիտական ներուժի համալրման, աշխատանքային բարձր կարգապահության, ուսանողական բովանդակալից առօրյայի, ֆակուլտետների ու  ամբիոնների  կազմակերպվածության հետ:

Շնորհավորում եմ մասնաճյուղի համացանցային կայքի ստեղծման առթիվ և համոզված եմ, որ այն հարուստ, ամբողջական ու հետաքրքիր տեղեկատվություն կտրամադրի իր այցելուներին: