Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ վառելիքի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 15-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Վառելիք»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել  «Վառելիք» ապրանքատեսակը ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-14/17  ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «Վառելիք»-ի 45 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 2 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն:

Կայացավ համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութերի  գնման  մրցույթի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 29-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր»-ի  գնման  մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան»ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր» ապրանքատեսակը  ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-14/20 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր»-ի  235 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 5 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Հայ և որդի Բեկնազարյաններ» – ՍՊԸ –ն «ԱՅ –ԹԻ Պլազմա» ՍՊԸ-ն, «Հայկանուշ մելքումյան» ԱՁ-ն, «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ն և «Մարատ Հարությունյան» ԱՁ-ն:

Կայացավ շինանյութերի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 3 – ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին  շինանյութերի գնման մրցույթի  արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել «շինանյութեր» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ – 14/01» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:Այդ նպատակով ԵՊՀ ԻՄ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվալ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «շինանյութեր» 293 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 6 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Ռոբերտ Մարկոսյան և ընկերներ» ՍՊԸ –ն, «Ալեն-Էլեն» ՍՊԸ-ն, «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ-ն, «Իսատիս» ՍՊԸ-ն և «Տոր» ՍՊԸ-ն:

Կայացավ գրենական պիտույքների գնման մրցույթը

2013թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին գրենական պիտույքների գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2013թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «գրենական պիտույքներ» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-13/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ  նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ»-ի 228 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել  3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա ապրանքների չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և Ա/Ձ Հայկանուշ Մելքումյանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում

   

     «Երևանի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Իջևանի մասնաճյուղը «Համակարգչային տեխնիկա» ձեռք բերելու համար «ԵՊՀ ԻՄ-ԱՊՁԲ 02/04» ծածկագրով կազմակերպում է գնանշման հարցում:

     Գնանշման հարցման հրավեր ստանալու համար անհրաժեշտ է 880 դրամ փոխանցել «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ  Իջևանի մասնաճյուղի «Արդշինինվեստբանկ»` Իջևանի մասնաճյուղում ունեցած 247610017094 հաշվի համարին:

    Սույն հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրերի ընթացքում գնանշման հարցման հայտերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հետևյալ հասցեով` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական-3 և դիմել գնումների գործակալ Ս.Սարգսյանին, հեռ.` 094-77-94-07:


28.11.2012 թ.