Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանոնակարգեր

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

dividers

ԵՊՀ ԻՄ_ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

Էջեր