Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանոնակարգեր

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

dividers

ԵՊՀ ԻՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

dividers

ԵՊՀ ԻՄ_ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՆՁԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

 

Էջեր