Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց լեզվի եվ գրականության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ.Վ.Ավագյան 

Ամբիոնի վարիչ Վաչագան Ավագյան

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը ձևավորվել է կրթօջախի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչն էր բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Պապոյանը /1992թ./, այնուհետև   բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Աշոտ Տեր-Մինասյանը /1993թ./,  բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Սերգեյ Աթաբեկյանը /1996թ./, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Խաչատուր Վարդանյանը /2004թ./:

2007թ.-ից ամբիոնը ղեկավարում է բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Վաչագան Ավագյանը:

Ամբիոնը կազմակերպում է ուսուցում 30 մասնագիտական առարկաների գծով, իսկ «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հայ գրականության պատմությանը  վերաբերող տարբեր հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ:

Մեծ է  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դերը Տավուշի մարզի ռազմավարության, սահմանամերձ տարածաշրջանում ազգային, գրական-գեղարվեստական մտածողության և հայեցի կրթության կազմակերպման, որակյալ բանասերների, ինչպես նաև մանկավարժական հմուտ կադրերի պատրաստման հայրենանվեր գործում:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ  2022-2026 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման 2022-2023 ուստարվա կարճաժամկետ պլան-ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան 

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց  

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Ավագյան Վաչագան Վարազդատի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոցենտ
Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի բ.գ.թ., դոցենտ 
Հասանյան Ալիսա Զավենի բ. գ. թ., դոցենտ
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի բ. գ. թ., դոցենտ
Պողոսյան Կարինե Պողոսի բ. գ. թ., դոցենտ
Աղաբաբյան Վահան Արշակի բ. գ. թ., դոցենտ 
Վանյան Հասմիկ Սամվելի բ. գ. թ., դոցենտ 
Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի բ. գ. թ., ասիստենտ
Հովհաննիսյան Սիրանուշ Գառնիկի բ. գ. թ., ասիստենտ 
Մեհրաբյան Գոհար Ժորայի ավագ  լաբորանտ

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄՀայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնՀեռ.` (+374263) 40035 Էլ. փոստ` avagyan.vachik@yandex.ru  

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ադամյան Արմինե

Աղաբաբյան Վահան

Ավագյան Վաչագան

Թումանյան Լուսինե

Հասանյան Ալիսա

Պողոսյան Կարինե

Սարհատյան Աիդա

Սարուխանյան Մուշեղ

Վանյան Հասմիկ

Հովհաննիսյան Սիրանուշ

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր