Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց լեզվի եվ գրականության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ.Վ.Ավագյան 

Ամբիոնի վարիչ Վաչագան Ավագյան

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը ձևավորվել է կրթօջախի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչն էր բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Պապոյանը /1992թ./, այնուհետև   բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Աշոտ Տեր-Մինասյանը /1993թ./,  բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Սերգեյ Աթաբեկյանը /1996թ./, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Խաչատուր Վարդանյանը /2004թ./:

2007թ.-ից ամբիոնը ղեկավարում է բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Վաչագան Ավագյանը:

Ամբիոնը կազմակերպում է ուսուցում 30 մասնագիտական առարկաների գծով, իսկ «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկան դասավանդվում է բոլոր ֆակուլտետներում:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հայ գրականության պատմությանը  վերաբերող տարբեր հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ:

Մեծ է  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դերը Տավուշի մարզի ռազմավարության, սահմանամերձ տարածաշրջանում ազգային, գրական-գեղարվեստական մտածողության և հայեցի կրթության կազմակերպման, որակյալ բանասերների, ինչպես նաև մանկավարժական հմուտ կադրերի պատրաստման հայրենանվեր գործում:

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  2016-2020 ԹԹ.

 2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

2017-2018 ուստարվա  II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

 
Ամբիոնի աշխատակազմը 
Ավագյան Վաչագան Վարազդատի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոցենտ
Վարդանյան Խաչատուր Գարուշի բ. գ. թ., դոցենտ
Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի բ. գ. թ., դոցենտ
Հասանյան Ալիսա Զավենի բ. գ. թ., ասիստենտ
Թումանյան Լուսինե Վիլիկի բ. գ. թ., ասիստենտ
Պողոսյան Կարինե Պողոսի բ. գ. թ., ասիստենտ
Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի բ. գ. թ., ասիստենտ
Վանյան Հասմիկ Սամվելի բ. գ. թ., ասիստենտ
Աղաբաբյան Վահան Արշակի բ. գ. թ., ասիստենտ
Հովհաննիսյան Սիրանուշ Գառնիկի բ. գ. թ., ասիստենտ
Ադամյան Արմինե Արգամի դասախոս, գործավար-օպերատոր
Թամամյան Գայանե Արամայիսի դասախոս

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄՀայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնՀեռ.` (+374263) 40035 Էլ. փոստ` avagyan.vachik@yandex.ru  

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ադամյան Արմինե

Աղաբաբյան Վահան

Ավագյան Վաչագան

Թումանյան Լուսինե

Հասանյան Ալիսա

Մկրտչյան Գարիկ

Պողոսյան Կարինե

Սարհատյան Աիդա

Սարուխանյան Մուշեղ

Վանյան Հասմիկ

Վարդանյան Խաչատուր

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|