Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տուրիզմի կառավարման եվ մշակութաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` աշխ. գիտ. թեկնածու,  պրոֆեսոր Գ.Ժ.Հովհաննիսյան 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում  է «Սերվիս» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է մասնաճյուղի մյուս  մասնագիտություններին:

Մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետում 2004թ.-ին ստեղծվել է «Տուրիզմի սպասարկում և կառավարում» ամբիոնը, որի վարիչը պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանն էր:

2005թ.-ին ամբիոնը վերանվանվել է տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն, որը նույնպես ղեկավարել է պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանը:

2007 թ. տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

2011-2014 թ. ամբիոնը ղեկավարել է  ա.գ.թ. դոցենտ Ա.Պոտոսյանը:

2014 թ.-ից ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարը աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյանն է:

2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի ա.գ.թ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչի ժ/պ
Պոտոսյան Ակսել Հարությունի ա.գ.թ., պրոֆեսոր
Օհանջանյան Ռուբեն Սամվելի պ.գ.թ., դոցենտ
Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի պ.գ.թ., ասիստենտ
Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի մ.գ.թ., ասիստենտ
Իսկաջյան  Սիմոն  Հովհաննեսի տ.գ.թ.,  ասիստենտ
Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի ասիստենտ
Լաչիկյան Լևոն Երվանդի ասիստենտ
Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի ասիստենտ
Ղալթախչյան Գարիկ  ասիստենտ
Մելքումյան Համլետ ասիստենտ
Բեկնազարյան Յուրա Իսրայելի դասախոս
Կոստանդյան Անի  դասախոս
Սաֆարյան Սվետա գործավար-օպերատոր, դասախոս

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ազիզյան Հռիփսիմե

Ասիլբեկյան Պավել

Բեգինյան Լիանա

Լաչիկյան Լևոն 

Հովհաննիսյան Գուրգեն

Պոտոսյան Ակսել

Ուլիխանյան Ալինա

Օհանջանյան Ռուբեն 

Ասիլբեկյան Պավել 

Մելքումյան Համլետ

Ուլիխանյան Ալինա

Իսկաջյան  Սիմոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր