Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տուրիզմի կառավարման եվ մշակութաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ Գ.Ժ.Հովհաննիսյան 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում  է «Սերվիս» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է մասնաճյուղի մյուս  մասնագիտություններին:

Մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետում 2004թ.-ին ստեղծվել է «Տուրիզմի սպասարկում և կառավարում» ամբիոնը, որի վարիչը պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանն էր:

2005թ.-ին ամբիոնը վերանվանվել է տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն, որը նույնպես ղեկավարել է պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանը:

2007 թ. տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

2011-2014 թ. ամբիոնը ղեկավարել է  ա.գ.թ. դոցենտ Ա.Պոտոսյանը:

2014 թ.-ից ամբիոնի վարիչը աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյանն է:

2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի ա.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Գրիգորյան Վահագն Վարազդատի մ.գ.թ., դոցենտ
Պոտոսյան Ակսել Հարությունի ա.գ.թ., դոցենտ
Օհանջանյան Ռուբեն Սամվելի պ.գ.թ., դոցենտ
Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի պ.գ.թ., ասիստենտ
Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի մ.գ.թ., ասիստենտ
Իսկաջյան  Սիմոն  Հովհաննեսի տ.գ.թ.,  ասիստենտ
Ապրեսյան Մեխակ Զեմիրի ասիստենտ
Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի ասիստենտ
Լաչիկյան Լևոն Երվանդի ասիստենտ
Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի ասիստենտ
Բեկնազարյան Յուրա Իսրայելի դասախոս
Մարգարյան Նարինե Գառնիկի դասախոս

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ազիզյան Հռիփսիմե

Ալեքսանյան Գոռ

Ասիլբեկյան Պավել

Բեգինյան Լիանա

Գրիգորյան Վահագն

Լաչիկյան Լևոն 

Հովհաննիսյան Գուրգեն

Պոտոսյան Ակսել

Ուլիխանյան Ալինա

Օհանջանյան Ռուբեն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|