Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տուրիզմի կառավարման եվ մշակութաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` աշխ. գիտ. թեկնածու,  պրոֆեսոր Գ.Ժ.Հովհաննիսյան 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում  է «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է մասնաճյուղի մյուս  մասնագիտություններին:

Մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետում 2004թ.-ին ստեղծվել է «Տուրիզմի սպասարկում և կառավարում» ամբիոնը, որի վարիչը պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանն էր:

2005թ.-ին ամբիոնը վերանվանվել է տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն, որը նույնպես ղեկավարել է պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանը:

2007 թ. տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

2011-2014 թ. ամբիոնը ղեկավարել է  ա.գ.թ. դոցենտ Ա.Պոտոսյանը:

2014 թ.-ից ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարը աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյանն է:

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ամբիոնի վարիչի դասալսումների գրաֆիկ

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի ա.գ.թ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ
Պոտոսյան Ակսել Հարությունի ա.գ.թ., պրոֆեսոր
Օհանջանյան Ռուբեն Սամվելի պ.գ.թ., դոցենտ
Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի մ.գ.թ., ասիստենտ 
Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի պ.գ.թ., ասիստենտ
Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի ասիստենտ
Իսկաջյան  Սիմոն  Հովհաննեսի տ.գ.թ.,  դոցենտ
Մովսեսյան Հովսեփ ք.գ.թ., դոցենտ
Պոտոսյան Վահան ա.գ.թ., ասիստենտ
Լաչիկյան Լևոն Երվանդի ասիստենտ
Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի ասիստենտ
Ղալթախչյան Գարիկ  ասիստենտ
Ցուցուլյան Սմբատ Վոլոդյայի տ.գ.թ.,  ասիստենտ  
Կոստանդյան Անի  դասախոս
Բեկնազարյան Յուրա Իսրայելի դասախոս
Սաֆարյան Սվետա Լաբորանտ, դասախոս

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ազիզյան Հռիփսիմե

Ասիլբեկյան Պավել

Բեգինյան Լիանա

Լաչիկյան Լևոն 

Հովհաննիսյան Գուրգեն

Պոտոսյան Ակսել

Ուլիխանյան Ալինա

Օհանջանյան Ռուբեն 

Ասիլբեկյան Պավել 

Ուլիխանյան Ալինա

Իսկաջյան Սիմոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր