Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ծրագրեր, բյուջե