Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Թինոյան

Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993 թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1993թ./, այնուհետև պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ Հայթյանը /1994թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1996թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /1999-2004թթ./, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սիմոն Հմայակյանը /2004-2006թ.թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /2008թ.-2015թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը /2015-2016/, պատմ. գիտ. թեկնածու Գևորգ Մելքոնյանը /2016/, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Դավիթ Թինոյանը /2016/:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն» մասնագիտության  ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին: Ամբիոնի կողմից հրատարակված են մի շարք ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Ամբիոնում գիտական հետազոտություններ են կատարվում, հայ ժողովրդի  հին, միջին, նոր  և նորագույն պատմության, ազգագրության բնագավառներում:

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դսախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ամբիոնի վարիչի դասալսումների գրաֆիկ

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դեկանի դասալսումների գրաֆիկ

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Ամբիոնի աշխատակազմը

Թինոյան  Դավիթ  Ֆերդինանտի պ.գ.թ., դոցենտ
Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի պ.գ.դ., պրոֆ.
Ստեփանյան Խաչատուր Ռոստոմի պ.գ.դ., պրոֆ.
Ալեքսանյան  Վարդան  Արամայիսի պ.գ.թ., դոցենտ
Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի պ.գ.թ., դոցենտ
Բալասանյան Գրիգոր Ալեքսանդրի պ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի պ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես Սոսի պ.գ.թ., դոցենտ
Մինասյան  Նելլի Արտաշեսի պ.գ.թ,   դոցենտ
Ազատյան Արա Կամոյի պ.գ.թ., ասիստենտ
Մելքոնյան Գևորգ Գագիկի պ.գ.թ., ասիստենտ
Նալբանդյան Գևորգ Ռուբենի աստված. թեկածու, ասիստ.
Ստեփանյան Արարատ Վարդանի պ.գ.թ., ասիստենտ
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի դասախոս
Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի դասախոս
Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի դասախոս
Հակոբյան Գևորգ Գեղամի դասախոս
Մելիքբեկյան Արթուր Հովիկի դասախոս
Մկրտումյան Աշխեն Սերյոժայի դասախոս
Չոբանյան Վահագն Էդիկի  դասախոս
Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի դասախոս
Ճաղարյան Նինա Արմենի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3,  ԵՊՀ ԻՄ, Հայոց պատմության և  հասարակագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374) 077-13-08-80

Էլ. փոստ`  davidtinoyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի 

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ալեքսանյան Վարդան 

Ազատյան Արա

Բալասանյան Գրիգոր

Գրիգորյան Նաթելլա 

Թինոյան Դավիթ

Ղազարյան Արտաշես

Նահապետյան Ռաֆիկ

Հովհաննիսյան Արամ

Հակոբյան Գևորգ

Մինասյան Նելլի

Նալբանդյան Գևորգ

Ստեփանյան Խաչատուր

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր