Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Թինոյան

Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993 թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1993թ./, այնուհետև պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ Հայթյանը /1994թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1996թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /1999-2004թթ./, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սիմոն Հմայակյանը /2004-2006թ.թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /2008թ.-2015թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը /2015-2016/, պատմ. գիտ. թեկնածու Գևորգ Մելքոնյանը /2016/, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Դավիթ Թինոյանը /2016/:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն» մասնագիտության  ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին: Ամբիոնի կողմից հրատարակված են մի շարք ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Ամբիոնում գիտական հետազոտություններ են կատարվում, հայ ժողովրդի  հին, միջին, նոր  և նորագույն պատմության, ազգագրության բնագավառներում:

Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

Ամբիոնի աշխատակազմը
Թինոյան  Դավիթ  Ֆերդինանտի պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Առաքելյան  Սամվել  Արշավիրի պ.գ.թ.,դոցենտ
Ալեքսանյան  Վարդան  Արամայիսի պ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես Սոսի պ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի պ.գ.թ., ասիստենտ
Հովհաննիսյան Արա Էդուարդի պ.գ.թ., ասիստենտ
Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի ասիստենտ
Խաչատուրյան Հասմիկ Նարիկի ասիստենտ
Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի դասախոս
Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի դասախոս
Ազատյան Արա Կամոյի դասախոս
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի դասախոս
Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի դասախոս
Սիրադեղյան Սուսաննա Սեյրանի դասախոս
Նազարեթյան Սուսաննա Իշխանի գործավար-օպերատոր
Ճաղարյան Նինա Արմենի գործավար-օպերատոր

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3,  ԵՊՀ ԻՄ, Հայոց պատմության և  հասարակագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374) 077-13-08-80

Էլ. փոստ`  davidtinoyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

 

Անանյան Գարուշ

Գրիգորյան Նաթելլա

Զորոյան Հակոբ

Թինոյան  Դավիթ

Հովհաննիսյան Ալբերտ

Ղազարյան Արտաշես

Նահապետյան Ռաֆիկ

Ներսիսյան Աշոտ  

 

 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր