Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Թինոյան

Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993 թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1993թ./, այնուհետև պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ Հայթյանը /1994թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1996թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /1999-2004թթ./, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սիմոն Հմայակյանը /2004-2006թ.թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /2008թ.-2015թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը /2015-2016/, պատմ. գիտ. թեկնածու Գևորգ Մելքոնյանը /2016/, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Դավիթ Թինոյանը /2016/:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն» մասնագիտության  ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին: Ամբիոնի կողմից հրատարակված են մի շարք ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Ամբիոնում գիտական հետազոտություններ են կատարվում, հայ ժողովրդի  հին, միջին, նոր  և նորագույն պատմության, ազգագրության բնագավառներում:

Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Ամբիոնի աշխատակազմը

Թինոյան  Դավիթ  Ֆերդինանտի պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ալեքսանյան  Վարդան  Արամայիսի պ.գ.թ., դոցենտ
Բալասանյան Գրիգոր Ալեքսանդրի պ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես Սոսի պ.գ.թ., դոցենտ
Մկրտչյան Լիլիթ Սերյոժայի պ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի  պ.գ.թ., ասիստենտ
Հովհաննիսյան Արա Էդուարդի պ.գ.թ., ասիստենտ
Մովսեսյան Հովսեփ Իսրայելի  ք.գ.թ., ասիստենտ 
Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի ասիստենտ
Ազատյան Արա Կամոյի դասախոս
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի դասախոս
Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի դասախոս
Խեչյան Հասմիկ Արսենի  դասախոս
Մատինյան Անյա Ռուբիկի դասախոս
Մելիքբեկյան Արթուր Հովիկի դասախոս
Մկրտումյան Աշխեն Սերյոժայի դասախոս
Չոբանյան Վահագն Էդիկի  դասախոս
Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի դասախոս
Սիրադեղյան Սուսաննա Սեյրանի  դասախոս
Փիրումյան Անուշ Համլետի  դասախոս
Ճաղարյան Նինա Արմենի դասախոս, գործավար-օպերատոր
Նազարեթյան Սուսաննա Իշխանի  գործավար-օպերատոր

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3,  ԵՊՀ ԻՄ, Հայոց պատմության և  հասարակագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374) 077-13-08-80

Էլ. փոստ`  davidtinoyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2018-2019 ուստարի  

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

 

Ազատյան Արա 

Բալասանյան Գրիգոր

Գրիգորյան Նաթելլա 

Թինոյան  Դավիթ

Ղազարյան Արտաշես

Նահապետյան Ռաֆիկ

Հովհաննիսյան Արա

Հովհանիսյան Արամ 

Մկրտչյան Լիլիթ

Մովսեսյան Հովսեփ

 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր