Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Թինոյան

Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

Պատմության ամբիոնը ձևավորվել է 1993 թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն էր պատմական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1993թ./, այնուհետև պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ Հայթյանը /1994թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր Գուրգեն Գեղամյանը /1996թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /1999-2004թթ./, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Սիմոն Հմայակյանը /2004-2006թ.թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Նահապետյանը /2008թ.-2015թ./, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Ներսիսյանը /2015-2016/, պատմ. գիտ. թեկնածու Գևորգ Մելքոնյանը /2016/, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Դավիթ Թինոյանը /2016/:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Պատմություն» մասնագիտության  ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին: Ամբիոնի կողմից հրատարակված են մի շարք ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Ամբիոնում գիտական հետազոտություններ են կատարվում, հայ ժողովրդի  հին, միջին, նոր  և նորագույն պատմության, ազգագրության բնագավառներում:

Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դսախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների գրաֆիկ

2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Ամբիոնի աշխատակազմը

Թինոյան  Դավիթ  Ֆերդինանտի պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչի ժ/պ
Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ստեփանյան Խաչատուր Ռոստոմի պ.գ.դ., դոցենտ
Ալեքսանյան  Վարդան  Արամայիսի պ.գ.թ., դոցենտ
Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի պ.գ.թ., դոցենտ
Բալասանյան Գրիգոր Ալեքսանդրի պ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի պ.գ.թ., դոցենտ
Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի պ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես Սոսի պ.գ.թ., դոցենտ
Մխիթարյան Անահիտ Ռոբերտի պ.գ.թ., ասիստենտ
Մովսեսյան Հովսեփ Իսրայելի  ք.գ.թ., ասիստենտ 
Ազատյան Արա Կամոյի ասիստենտ
Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի ասիստենտ 
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի դասախոս
Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի դասախոս
Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի դասախոս
Հակոբյան Գևորգ Գեղամի դասախոս
Մելիքբեկյան Արթուր Հովիկի դասախոս
Մկրտումյան Աշխեն Սերյոժայի դասախոս
Չոբանյան Վահագն Էդիկի  դասախոս
Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի դասախոս
Սիրադեղյան Սուսաննա Սեյրանի  դասախոս
Ստեփանյան Արարատ Վարդանի  դասախոս
Ճաղարյան Նինա Արմենի դասախոս, գործավար-օպերատոր

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3,  ԵՊՀ ԻՄ, Հայոց պատմության և  հասարակագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374) 077-13-08-80

Էլ. փոստ`  davidtinoyan@gmail.com

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

2018-2019 ուստարի 

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

2013-2014 ուստարի

Ալեքսանյան Վարդան 

Ազատյան Արա

Բալասանյան Գրիգոր

Գրիգորյան Նաթելլա 

Թինոյան Դավիթ

Ղազարյան Արտաշես

Նահապետյան Ռաֆիկ

Հովհաննիսյան Արա

Հովհաննիսյան Արամ

Մկրտչյան Լիլիթ

Մովսեսյան Հովսեփ 

Մարտիրոսյան Ռուբիկ 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

Էջեր