Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչՀՀ նկարիչների միության վարչության անդամ, դոցենտ Ասատրյան Հ. Մ. 

Ասատրյան Համլետ Միհրդատի

Ասատրյան Համլետ Միհրդատի

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնը ձևավորվել է կրթօջախի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչը ՀՀ նկարիչների միության անդամ Պ.Կարապետյանն էր, այնուհետև ՀՀ նկարիչների միության անդամ, անվանի գեղանկարիչ Սպարտակ Սարգսյանը /1996թ../, ՀՀ նկարիչների միության անդամ, ասիստենտ Մհեր Ստեփանյանը /2006թ./, ՀՀ նկարիչների միության անդամ Սերգեյ Հովհաննիսյանը /2008թ./, ՀՀ նկարիչների միության անդամ, ասիստենտ Արթուր Միրզոյանը /2011թ./:

Ամբիոնը սպասարկում է «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների ուսումնական գործընթացը:

Ամբիոնի աշխատակիցները կազմակերպել են անհատական, թեմատիկ, մասնակցել և շարունակում են մասնակցել խմբային և այլ տարաբնույթ ցուցահանդեսների: 

ԵՊՀ ԻՄ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2016-2020 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020-2021 աշխատանքային պլան

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի ամբիոնի դասալսումների գրաֆիկ

2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Ասատրյան Համլետ Միհրդատի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
Խաչատրյան Արևիկ Ռաֆիկի ասիստենտ, ՀՀ նկ. միության անդամ 
Բագամյան Տիգրան Վարդանի  ասիստենտ,ՀՀ նկ. միության անդամ 
Ստեփանյան Մհեր Օգսենի   ասիստենտ, ՀՀ նկ. միության անդամ
Մխիթարայան Համլետ Խաչատուրի դասախոս


Հասցե`
 ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան,Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր