Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  քիմ.գիտ.թեկն., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյան

Սիմոնյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին`                     

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից  ղեկավարում է ք.գ.թ., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլան

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչի  ժ/պ
Զաքարյան Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ 
Քամալյան Հայկ Արթուրի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ 
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տ.գ.թ. դոցենտ
Մովսիսյան Հարություն Իշխանի ե.գ.թ. դոցենտ
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ 
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի տեխ.գ.թ., ասիստենտ 
Մուրադյան Վահագն Սոսի ա.գ.թ., դոցենտ 
Հարությունյան Նորայր Պատվականի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ., դոցենտ 
Նավոյան Վարազդատ  Խաժակի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ 
Օսիպովա Էլմիրա Կառլի ասիստենտ 
Սարգսյան Էդգար Մերուժանի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պայքարի դասախոս
Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի դասախոս
Մեհրաբյան Անուշ Վոլոդյայի դասախոս
Բեկնազարյան Օնիկ Յուրայի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի ամբիոնի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37493) 37-88-29,   

էլ. փոստ` gevorg.simonyan@ysu.am , sim.gev@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալավերդյան Սլավիկ 

Ամիրյան Անաիդ

Մովսիսյան Հարություն 

Սիմոնյան Գևորգ

Աթոյան Մհեր

Հովսեփյան Կարեն 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

 

Էջեր