Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  քիմ.գիտ.թեկն., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյան

Սիմոնյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին`                     

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից  ղեկավարում է ք.գ.թ., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

2021-2022 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2021-2022 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2021-2022 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց 

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆի՝ փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչի  ժ/պ
Զաքարյան Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Դալլաքյան Ռուբիկ Վանիկի ֆ.մ.գ. դոկ․
Նավոյան Վարազդատ  Խաժակի  ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ  
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ., դոցենտ  
Գրիգորյան Արծվի Արտաշեսի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ 
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տեխ.գ.թ.,դոցենտ 
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Սրապիոնյան Ջանիբեկ Լիպարիտի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի տեխ.գ.թ., ասիստենտ  
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ 
Օսիպովա Էլմիրա Կառլի ասիստենտ 
Ղազարյան Հարություն Ավետիքի դասախոս
Սարգսյան Էդգար Մերուժանի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պայքարի դասախոս
Մնացականյան Նառա Մարտիկի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի ամբիոնի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37493) 37-88-29,   

էլ. փոստ` gevorg.simonyan@ysu.am , sim.gev@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալավերդյան Սլավիկ 

Ամիրյան Անաիդ

Մովսիսյան Հարություն 

Սիմոնյան Գևորգ

Աթոյան Մհեր

Հովսեփյան Կարեն 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

 

Էջեր