Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչֆիզմաթգիտթեկն., դոցենտ  Ա.Վ.Ցուցուլյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը ղեկավարում է ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ.Ցուցուլյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

 

2017-2018 ուստարվա տարեկան աշխատանքային պլան

2017-2018 ուստարվա  II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

Ամբիոնի աշխատակազմը 

 

Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Զաքարյան  Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, դեկան
Նավոյան Վարազդատ Խաժակի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Այվազյան Կամո Բենիկի տ.գ.թ. դոցենտ
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ
Քամալյան Հայկ Արթուրի ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տ.գ.թ. ասիստենտ
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի ասիստենտ
Սարգսյան Էդգար Մերուժանի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պարգևի դասախոս
Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի դասախոս
Ամիրզյան Մերի Գագիկի դասախոս

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37494) 34-01-13,  093-23-44-77,  էլ. փոստ` artak_v@list.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամիրյան Անաիդ

Խաչատրյան Սոնա

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|