Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչֆիզմաթգիտթեկն., դոցենտ  Ա.Վ.Ցուցուլյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը ղեկավարում է ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ.Ցուցուլյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

 

2016-2017 ուստարվա աշխատանքային պլան

2016-2017 ուստարվա  II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

Ամբիոնի աշխատակազմը 

 

Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Զաքարյան  Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, դեկան
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ.,դոցենտ
Այվազյան Կամո Բենիկի տ.գ.թ. դոցենտ
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ. դոցենտ
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Նավոյան Վարազդատ Խաժակի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տ.գ.թ., ասիսիտենտ
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ
Քամալյան Հայկ Արթուրի ֆ.մ.գ.թ., ասիսիտենտ
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի ասիստենտ
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պարգևի դասախոս
Թելունց Հերմինե Կորյունի գործավար

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37494) 34-01-13,  093-23-44-77,  էլ. փոստ` artak_v@list.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամիրյան Անաիդ

Խաչատրյան Սոնա

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|