Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  քիմ.գիտ.թեկն., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյան

Սիմոնյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին`                     

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից  ղեկավարում է ք.գ.թ., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց 

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչի  ժ/պ
Զաքարյան Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Դալլաքյան Ռուբիկ Վանիկի ֆ.մ.գ. դոկ․ պրոֆ․
Հովհաննիսյան Արթուր Հովհաննեսի ֆ.մ.գ. դոկ․ պրոֆ․
Ազարյան Սերգեյ Ամիրխանի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Նավոյան Վարազդատ  Խաժակի  ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ., դոցենտ  
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ 
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ 
Օսիպովա Էլմիրա Կառլի ասիստենտ 
Ղազարյան Հարություն Ավետիքի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի ամբիոնի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37493) 37-88-29,   

էլ. փոստ` kmbib@ysu.amgevorg.simonyan@ysu.am , sim.gev@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալավերդյան Սլավիկ 

Ամիրյան Անաիդ

Մովսիսյան Հարություն 

Սիմոնյան Գևորգ

Աթոյան Մհեր

Հովսեփյան Կարեն 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

 

Էջեր