Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  քիմ.գիտ.թեկն., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյան

Սիմոնյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին`                     

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից  ղեկավարում է ք.գ.թ., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ, ամբիոնի վարիչի  ժ/պ
Զաքարյան Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ
Դալլաքյան Ռուբիկ Վանիկի ֆ.մ.գ. դոկ․
Նավոյան Վարազդատ  Խաժակի  ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ  
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ., դոցենտ  
Հարությունյան Նորայր Պատվականի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ  
Գրիգորյան Արծվի Արտաշեսի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ 
Քամալյան Հայկ Արթուրի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տեխ.գ.թ.,դոցենտ 
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ  
Սրապիոնյան Ջանիբեկ Լիպարիտի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի տեխ.գ.թ., ասիստենտ  
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ 
Օսիպովա Էլմիրա Կառլի ասիստենտ 
Սարգսյան Էդգար Մերուժանի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պայքարի դասախոս
Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի դասախոս
Բեկնազարյան Օնիկ Յուրայի դասախոս
Մնացականյան Նառա Մարտիկի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի ամբիոնի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37493) 37-88-29,   

էլ. փոստ` gevorg.simonyan@ysu.am , sim.gev@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալավերդյան Սլավիկ 

Ամիրյան Անաիդ

Մովսիսյան Հարություն 

Սիմոնյան Գևորգ

Աթոյան Մհեր

Հովսեփյան Կարեն 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

 

Էջեր