Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժպ`  քիմ.գիտ.թեկն., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյան

Սիմոնյան

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին`                     

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի և Անտառագիտության ամբիոնների բազայի վրա: Ամբիոնը 2018թ. սեպտեմբերի 1-ից  ղեկավարում է ք.գ.թ., դոցենտ Գ.Ս. Սիմոնյանը:

Ամբիոնը սպասարկում է մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետներին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում հետևյալ ուղղություններով` «Կոմպլեքս և ֆունկցիոնալ անալիզ. Մակերեսով ինտեգրելի ֆունկցիաների դասերի վրա գործող գծային անընդհատ օպերատորներ»:

2018-2019 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2018-2019 ուստարվա  I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2018-2019 ուստարվա  I կիսամյակի փոխադարձ  դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ՝ փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը 

Սիմոնյան Գևորգ Սարգսի ք.գ.թ. դոցենտ
Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ, 
Զաքարյան  Մանվել Աշոտի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, 
Աթոյան Մհեր Սերգեյի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Ալավերդյան Արթուր Զավենի կ.գ.թ. դոցենտ
Մովսիսյան Հարություն Իշխանի ե.գ.թ. դոցենտ
Գալստյան Լևոն Հարությունի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ
Այվազյան Կամո Բենիկի տեխ.գ.թ.,դոցենտ
Մուրադյան Վահագն Սոսի ա.գ.թ., դոցենտ
Հարությունյան Նորայր Պատվականի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Իսախանյան Հմայակ Լևոնի ք.գ.թ., դոցենտ
Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի տ.գ.թ. ասիստենտ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ
Քամալյան Հայկ Արթուրի ֆ.մ.գ.թ. ասիստենտ
Հովսեփյան Կարեն Հայկի ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ
Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի տեխ.գ.թ., ասիստենտ
Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի ասիստենտ
Օսիպովա Էլմիրա Կառլի ասիստենտ
Սարգսյան Էդգար Մերուժանի դասախոս
Գուլակյան Գեղամ Վոլոդյայի դասախոս
Հակոբյան Արթուր Պայքարի դասախոս
Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի դասախոս
Ծատուրյան Սյուզաննա Աշոտի դասախոս
Մեհրաբյան Անուշ Վոլոդյայի դասախոս
Ոսկանյան Անի Լևոնի դասախոս
Ամիրզյան Մերի Գագիկի դասախոս,գործավար

Հասցե` ՀՀ,  Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն, Հեռ.` (+37493) 37-88-29,   

էլ. փոստ` gevorg.simonyan@ysu.am , sim.gev@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալավերդյան Սլավիկ 

Ամիրյան Անաիդ

Մովսիսյան Հարություն 

Սիմոնյան Գևորգ

Աթոյան Մհեր

Հովսեփյան Կարեն 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

 

 

Էջեր