Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթներ և թափուր հաստիքներ

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի մասին`