Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  արվեստագիտության թեկնածու  Մ. Վ. Հարությունյան 

Ամբիոնի վարիչ`  արվեստագիտության թեկնածու  Մ. Վ. Հարությունյան Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնը ձևավորվել է 1992 թ.-ին:

Ամբիոնի առաջին վարիչը Գ.Վարդանյանն էր, այնուհետև Կ.Մխիթարյանը /1994թ./, պրոֆեսոր ՀՀ դիզայներների միության  անդամ Ս.Մուղնեցյանը /2002թ./, Հ.Մխիթարյանը /2008թ./:

2011թ.-ից մինչև 2014թ. սեպտեմբերը ամբիոնը ղեկավարել է դիզայներների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, ասիստենտ Ռաֆիկ Գարեգինի Բուղդարյանը:

2015թ.-ից ամբիոնի վարիչի ժ/պ է արվեստագիտության թեկնածու  Մարտին Վարդանի Հարությունյանը:

Ամբիոնում դասավանդել և նրա կայացման գործում մեծ ներդրում են ունեցել ՀՀ Գեղարվեստի ակադեմիայի պրոֆեսորներ, ՀՀ դիզայներների միության անդամներ Ազատ Լեյլոյանը, Լենմիր Բաղդասարյանը, Կառլեն Ավետիսյանը,  Իոսիֆ Բաբյանը, Ստեփան Մուղնեցյանը, ՀՀ նկարիչների  միության անդամ, պրոֆեսոր Հենրիկ  Մամյանը:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությանների ուսանողների համար:

Ամբիոնի աշխատակիցները կազմակերպել են անհատական, թեմատիկ, մասնակցել և շարունակում են  մասնակցել են խմբային և այլ տարաբնույթ  ցուցահանդեսների:

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնն իր գործունեությամբ խթանում է ժողովրդական հին և նոր արհեստների պահպանմանը, զարգացմանը և  տարածմանը:

2017-2018 ուստարվա աշխատանքային պլան

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

 
 

Ամբիոնի աշխատակազմը                                                                            

Հարությունյան Մարտին Վարդանի արվեստագիտության թեկնածու, ՀՀԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի գիտ աշխատող, ամբիոնի վարիչի ժ/պ
Ֆլջյան Լիլիթ Հենրիկի մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Բագամյան Տիգրան Վարդանի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների  միության անդամ
Չիբուխչյան Անուշ Լյուբիկի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների  միության անդամ
Չիբուխչյան  Դոնարա Լևոնի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների  միության անդամ
Մելքումյան Միսակ Ստյոպայի դասախոս
Ադամյան Արման Արգամի դասախոս
Աբազյան Անահիտ Աթաբեկի ուս. վարպետ
Ասլանյան  Գայանե Սարգսի գործավար, օպերատոր

 ՀասցեՀՀՏավուշի մարզքԻջևանՈւսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄԴեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40504,  (+37493) 643723

Էլ. փոստ` m.v.harutyunyan@yandex.com

Գիտահետազոտական աշխատանքներ, ցուցահանդեսի մասնակցություններ

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|