Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ «Ես վստահում եմ իմ բուհին» խորագրով աշխատաժողովը՝ նվիրված ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակին

1. գլխավոր

 2019թ. դեկտեմբերի 5-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում մասնաճյուղում կայացավ «Ես վստահում եմ իմ բուհին» խորագրով աշխատաժողովը, որը կազմակերպել էր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը:

Աշխատաժողովին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Որպես բանախոսներ ընդգրկված էին Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ Հ.Մովսեսյանը, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Մարդանյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Գ.Հարությունյանը, գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:

Բացման խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը և ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը՝ ներկայացնելով աշխատաժողովի հիմնական նպատակը, այն է՝ վերհանել մասնաճյուղի ուսանողների և դասախոսների մոտիվացիային խոչընդոտող գործոնները և առաջարկել նրանց մոտիվացիայի բարձրացման ուղիներ, ուրվագծեցին քննարկվելիք հարցերի շրջանակը, խնդիրները:

Այնուհետև բանախոսները ներկայացրին թեմայի վերաբերյալ իրենց տեսակետները, պատասխանեցին մասնակիցների հարցերին:

Տեղի ունեցան ազատ քննարկումներ և երկու առցանց հարցում, որոնց ընթացքում աշխատաժողովի մասնակիցները փորձեցին գտնել հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 • Ինչու՞ են երիտասարդները ցանկանում սովորել բուհում:
 • Ինչու՞ ուսանողը չի սովորում:
 • Ինչպե՞ս անել, որ նա սովորի:
 • Ինչու՞ է դասախոսը սովորեցնում, և որ՞ն է նրա մոտիվացիան:
 • Ի՞նչ խնդիրներ են ազդում դասախոսի մոտիվացիայի նվազման վրա:
 • Որո՞նք են այն խնդիրները, որոնց բախվում է դասախոսը ուսանողի մոտիվացիայի բացակայության դեպքում:

Ցուցադրվեց մոտիվացիոն փոքրիկ ֆիլմ, որից հետո ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Ա.Հովսեփյանը ներկայացրեց դասախոսների շրջանում, իսկ ուսանողուհի Ս.Միրզոյանը՝ ուսանողների շրջանում իրականացված հետազոտության արդյունքները:

ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Ա.Մարդանյանն էլ ներկայացրեց մասնաճյուղից բավարարվածության հարցման արդյունքները:

Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը՝ ցանկություն հայտնելով, որ հաճախակի կազմակերպվեն նման քննարկումներ, ինչպիսին էր այդ աշխատաժողովը, որի ընթացքում դիտարկվեցին տարբեր տեսակետներ, վերհանվեցին խնդիրներ, առաջարկվեցին և կանխորոշվեցին դրանց լուծման համար ուղիներ:

Մասնաճյուղում կայացավ ՀՀ ԿԳՄՍՆ նախաձեռնած «Կրթության և տնտեսության համագործակցությունը մարզերում» թեմայով համաժողովը

1. գլխավոր

 2019թ. հոկտեմբերի 23-ին «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի շրջանակում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը «Բիզնես և կրթությունհամագործակցություն» հիմնադրամի հետ միասին ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացրին «Կրթության և տնտեսության համագործակցությունը մարզերում» թեմայով համաժողով:

Այն նպատակ ուներ նպաստելու մարզերում աշխատաշուկա-մասնագիտական կրթություն համագործակցության ամրապնդմանը,  մասնագիտական և կրթության համակարգի բարելավմանն ուղղված երկխոսության ձևավորմանը:

Համաժողովում հիմնականում ներգրավված էին երեք շահագրգիռ կողմերի (կառավարման մարմին−գործատու−կրթական հաստատություն) ներկայացուցիչներ:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Գրիշա Թամրազյանը, ՀՀ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը, գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ)–
համագործակցություն» ծրագրի ղեկավար Ուտե Ֆոկը, «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի
ղեկավար, «Բիզնես և կրթություն-գործընկերություն» հիմնադրամի (ԲԿԳ)
հիմնադիր Մարինե ժամկոչյանը:

Համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի, մասնավորապես՝ ՀՀ Տավուշի մարզի աշխատաշուկայի կարիքներն ու պահանջները, ձեռնարկությունների դերը նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցության հարցերում, ներկայացվեցին կրթական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում կատարվող աշխատանքները:

Առանձին զեկուցումներով հանդես եկան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության՝ Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյանը, Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում−համագործակցություն» ծրագրի ղեկավար Մարինե ժամկոչյանը, Բերդի պետական բազմագործառութային քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար Աննա Ավալյանը, «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» ծրագրի ներկայացուցիչ, Հայաստանի շահերի պաշտպանության փորձագետ Լիլիթ Չիթչյանը:

Այնուհետև զեկուցողները պատասխանեցին համաժողովի մասնակիցների հարցերին, իրականացվեց խմբերով քննարկում հետևյալ թեմաներով՝ «Տնտեսության և կրթության երկխոսության խնդիրները Տավուշի մարզում», «Գործընկերներ կողմերից յուրաքանչյուրի դերը», «Բիզնես և կրթություն երկխոսության աջակցման ձնաչափերը, գործիքները»:

Վերջում տեղի ունեցավ ամփոփում, ներկայացվեցին համաժողովի արդյունքները:

Համաժողովից հետո Երևանից ժամանած մասնակիցների համար կազմակերպվեցին այցեր Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան, Բերդի պետական բազմագործառութային քոլեջ և «Տավուշ տեքստիլ» ընկերություն:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Անկախության առաջնեկը» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը

20191005_115041

 2019թ. հոկտեմբերի 5-6-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Անկախության առաջնեկը» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը, որին մասնակցեցին 38 ուսանողներ ՀՀ տարբեր բուհերից և մասնաճյուղից:

Առաջին օրը տեղի ունեցավ գիտաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը. պլենար նիստին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ, դասախոսներ, ներկա էր Իջևան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանը:

Պլենար նիստը բացեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը՝ ողջունելով և շնորհավորելով ներկաներին բուհի հիմնադրման 25-ամյակի առթիվ: Նա համառոտ ակնարկով ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի պատմությունը, ընդգծեց, որ պատահական չի ընտրվել «Անկախության առաջնեկը» խորագիրը. բուհի հիմքերը դրվել են ՀՀ անկախության հռչակումից մեկ ամիս անց:

Ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Հրանտ Ղարագյոզյանը՝ հույս հայտնելով, որ գիտական այս նստաշրջանը կդառնա գիտական տարաբնույթ քննարկումների հարթակ, կստեղծի ամուր կապեր ՀՀ մի շարք համալսարանների միջև: Նա շնորհակալություն հայտնեց պետական և մասնավոր կազմակերպություններին՝ ֆինանսական և նյութական աջակցություն ցուցաբերելու համար, մասնավորապես՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղին, Իջևանի համայնքապետարանին, Մարանի սուպերմարկետին և ՀԷՑ ընկերության «Աղստև» մասնաճյուղին:

Պլենար նիստից հետո գիտաժողովը շարունակվեց մասնագիտական 3 բաժանմունքներում՝ Տնտեսագիտության և բնական գիտությունների բաժանմունք, Պատմաիրավագիտության բաժանմունք, Հասարակական գիտությունների բաժանմունք (հայ և ռուս բանասիրություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, արվեստ):

 

Այնուհետև բաժանմունքների ղեկավարներն իրենց կարծիքներն արտահայտեցին ուսանողների ներկայացրած զեկուցումների վերաբերյալ, տեղի ունեցավ հավաստագրերի հանձնման պաշտոնական արարողությունը:

Այլ բուհերից ժամանած ուսանողների համար կազմակերպվեց շրջայց Իջևան քաղաքում, իսկ վերադարձից հետո՝ ինտելեկտուալ խաղ:

Երկրորդ օրը նվիրված էր գիտաճանաչողական այցերին, որոնց շրջանակներում այլ բուհերի ուսանողները ՈՒԳԸ անդամների ուղեկցությամբ այցելեցին Իջևանի բուսաբանական այգի, Հաղարծնի և Գոշավանքի վանական համալիրներ:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտությունները` որպես աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակ լինելու գրավական» խորագրով աշխատաժողով

DSCN9351 2019թ. օգոստոսի 27-ին «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի (2018-2020 թթ.) շրջանակներում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտությունները` որպես աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակ լինելու գրավական» խորագրով աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ «ՕքսԵՋեն» երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի և ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ համագործակցությամբ:

Աշխատաժողովին մասնակցում էին Տավուշի մարզպետարանի, «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական անձնակազմի անդամներ, ուսանողներ, մարզի գործատուներ և երիտասարդներ:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանը, «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամի EU4Y ծրագրի համակարգող Զարուհի Տոնոյանը, «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության՝ շահերի պաշտպանության փորձագետ Լիլիթ Չիտչյանը, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի՝ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի ԺՊ Մանե Ղազումյանը:

Կարևորելով նման աշխատաժողովի անցկացումը՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանը մասնավորապես նշեց. «Շատ հաճախ բավականին խելացի, զարգացած, լավ սովորած երիտասարդը անգլերենով ազատ հաղորդակցման հմտությունների բացակայության կամ համակարգչային որոշակի ծրագրերի իմացության բացակայության պատճառով մրցունակ չէ աշխատաշուկայում: Այնինչ նախաձեռնողականությունը, կամավորությունը, ինքնազարգացման մոտիվացիան խնդիրներ են, որոնք կրթության ընթացքում չէ որ միայն պետք է տալ… Շատ կարևորում եմ ձեր դերը, իսկապես շատ կարևոր և անհրաժեշտ գործ եք անում… Այս պահին մասնաճյուղն իրականացնում է առկա ուսուցման 13 կրթական ծրագիր. կարելի է վերցնել թիրախային կոնկրետ մեկ կամ երկու կրթական ծրագիր, փորձել հասկանալ դժվարությունները, խնդիրները և լուծել դրանք…»:

Զարուհի Տոնոյանը շնորհակալություն հայտնեց պարոն Ցուցուլյանին և իր գոհունակությունը հայտնեց, որ աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակությանը վերաբերող խնդիրների մասին խոսում է հենց բուհի ներկայացուցիչը՝ կարևորելով ոչ ֆորմալ կրթության և համընդհանուր հմտությունների դերը:

Ողջունելով նմանատիպ նախաձեռնությունները՝ Մանե Ղազումյանը ևս կարևորեց ոչ ֆորմալ կրթության դերը երիտասարդների՝ հետագա աշխատանք ձեռք բերելու գործում և հույս հայտնեց, որ այդպիսի հանդիպումները նաև հիմք կհանդիսանան, որ իրենք առաջարկություններ ներկայացնեն համապատասխան կառույցներին՝ հետագայում ոչ ֆորմալ կրթության տարրերը կրթության պետական մակարդակում ներդնելու համար:

Աշխատաժողովի ընթացքում բանախոսեցին «Անձի զարգացման համընդհանուր հմտություններ» դասընթացի մասնակիցները և գործատուներ, կատարվեց քննարկում հարց ու պատասխանի ձևով:

Այնուհետև աշխատաժողովի պատասխանատուները, մասնակիցներին բաժանելով երեք խմբի (Խումբ մեկ՝ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ-մասնավոր հատված-երիտասարդներ, Խումբ երկու՝ ՔՀԿ ներկայացուցիչներ-մասնավոր հատված-երիտասարդներ, Խումբ երեք՝ պետական հատված-մասնավոր հատված-երիտասարդներ), նրանց հետ իրականացրին թեմատիկ աշխատանքներ (երիտասարդները և աշխատաշուկան. խոչընդոտներ, ձեռքբերումներ):

Վերջում ներկայացվեց քննարկման արդյունքների և հետագա քայլերի մասին:

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

DSCN7873

 2019թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովը, որը կազմակերպել էր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը:

Նախ՝ հյուրերը դիտեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի նախասրահում ցուցադրված աշխատանքները, ապա տեղի ունեցավ գիտաժողովի հանդիսավոր բացումը:

Հանդիսավոր բացմանը ներկա էին մարզի տարբեր ոլորտների, հոգևոր, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդ գերաշնորհ տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, Տավուշի փոխմարզպետ Թաթուլ Ստեփանյանը, Իջևան քաղաքի ավագանու անդամներ, Մեծ Բրիտանիայից ժամանած հյուրեր, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ, դպրոցների տնօրեններ և ուսուցիչներ, արվեստի, բանկային ոլորտի, ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ: 

Գիտաժողովին մասնակցում էին գիտաշխատողներ, պրոֆեսորներ, դոցենտներ Մայր բուհից և Իջևանի մասնաճյուղից, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտներից, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնից, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտից, Վանաձորի պետական համալսարանից:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ., դոցենտ Վաչագան Ավագյանը, Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդ գերաշնորհ տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Արտակ Ցուցուլյանը, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բ.գ.դ. Վարդան Դևրիկյանը: Նրանք ողջունեցին գիտաժողովի մասնակիցներին և բոլոր ներկաներին, կարևորեցին հոբելյանական նման միջոցառումների կազմակերպումը՝ գրողների կյանքի և ստեղծագործության նորանոր կողմերի բացահայտման և դրանք հանրությանը ճանաչելի դարձնելու իմաստով, բարի ընթացք մաղթեցին գիտաժողովի աշխատանքներին:

Այնուհետև Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում զեկուցումներով հանդես եկան՝

 1. ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Հովհ. Թումանյանի կյանքի և գործի տարեգրության խմբի բաժնի վարիչ, բ.գ.դ. Վլադիմիր Կիրակոսյանը («Թուման­յանա­գի­տութ­յան արդի խնդիրները»),
 2. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան հայ գրակ. պատմ. ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը («Ժողովրդական մի նյութի թումանյանական մշակման առթիվ»),
 3. Բ.գ.թ., դոցենտ Խաչատուր Վարդանյանը («Ընկերական նվիրվածության անհուն գեղեցկություն (Լևոն Շանթ-Հովհաննես Թումանյան)»),
 4. «Տավուշ» հայրենակցական միության նախագահ, մ.գ.թ., պրոֆեսոր Լավրենտի Միրզոյանը (Գիտական հաղորդում):

Վ.Դևրիկյանը և Լ.Միրզոյանը նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանին նվիրեցին իրենց գրքերից:

Ապա գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին լսարաններում՝ երեք բաժանմունքներում:

Առաջին բաժանմունքում (նիստի նախագահ` Վաչագան Ավագյան) ներկայացվեցին հետևյալ զեկուցումները.

 1. «Ոչ մի շաբաթ առանց Թումանյանի. Հովհ. Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության ներ­կա­յաց­ման նոր ձևաչափը» (ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան հայ գրակ. պատմ. ամբիոնի դոցենտ, բ. գ. թ. Հայկ Համբարձումյան),
 2. «Հովհաննես Թումանյանի խաղերը ժամանակի հոլովույթում» (ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. Եվա Մնացականյան),
 3. «Թումանյանի «Եդեմական ծաղիկը»` հեքիաթի ազգային և միջազգային տարբերակների համապատկերում» (ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան հայ գրակ. պատմ. ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Նվարդ Վարդանյան),
 4. «Անխելք մարդու թեման Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներում» (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատողներ բ.գ.թ. Էսթեր Խեմչյան, բ.գ.թ. Մարինե Խեմչյան),
 5. «Ռուսական հեքիաթների թումանյանական թարգմանությունը» (ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Քրիստինե Դադյան),
 6. «Հովհ. Թումանյանի քնամուտի ստեղծագործությունները որպես բանահյուսական բացառիկ ժանյակ» (ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Հասմիկ Մատիկյան),
 7. «Հովհաննես Թումանյանի և Արշակ Չոպանյանի առնչություններից» (ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան հայ գրակ. պատմ. ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ. Վաչագան Ավագյան):

Երկրորդ բաժանմունքում (նիստի նախագահ՝ Վահան Աղաբաբյան)  զեկուցումներով հանդես եկան՝

 1. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ակադ. Հր. Թամրազյանի անվան հայ գրակ. պատմ. ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Արշալույս Գալստյանը («Թումանյանը «Մշակ» լրագրի գնահատականներում (1870-1890 թթ.)»),
 2. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բ.գ.թ. Նունե Մկրտչյանը («Հովհաննես Թումանյանը հասարակական գործիչ»),
 3. «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի գիտաշխատող, կրթական ծրագրերի բաժնի վարիչ Քրիստինե Նաջարյանը («Հովհաննես Թումանյանի որբախնամ գործունեությունը»),
 4. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Վահան Աղաբաբյանը («Մեծերը Ամենամեծի մասին»),
 5. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ալիսա Հասանյանը («Անդրադարձ Հ.Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» պոեմի գեղարվեստական առանձնահատկություն­ներին»),
 6. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Մուշեղ Սարուխանյանը («1915 և Հ.Թումանյան»):

Երրորդ բաժանմունքում (նիստի նախագահ՝ Լուսինե Թումանյան)  զեկուցումներ ներկայացրին՝

 1. Վանաձորի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Պետրոսյանը («Գրիգոր Նարեկացու նորաբանությունների արտահայտությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում»),
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, բ.գ.թ. Կարինե Պողոսյանը («Հարադրությունները Հ.Թումանյանի ստեղծա­գոր­ծության մեջ»),
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Աիդա Սարհատյանը («Շարահյուսական կառույցները Հ.Թումանյանի ստեղծագործության մեջ»),
 4. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Անահիտ Բրուտյանը («Ամենայն հայոց բանաստեղծը՝ հայոց համալսարանի ստեղծման հարցի շուրջ»),
 5. Իջևանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Հասմիկ Գրիգորյանը («Քաջ Նազար» հեքիաթի թումանյանական մշակումները»),
 6. Իջևանի Մ.Մարտիրոսյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Սիրանուշ Ղուշչյանը («Թումանյան անհատը իր նամակներում»),
 7. ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի ամբիոնի դոցենտ Էմմա Թեմրազյանը Թումանյանական մի փոխադրության մասին»):

Բաժանմունքներում անցկացված քննարկումներից հետո մասնակիցները տեղափոխվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի խորհրդակցությունների սենյակ, որտեղ նախատեսված էր իրականացնել հավաստագրերի հանձնումը և գիտաժողովի փակումը:

Ամփոփելով գիտաժողովի արդյունքները՝ պարոն Ցուցուլյանը գոհունակություն ու շնորհակալություն հայտնեց գիտաժողովի կազմակերպիչներին, բոլոր մասնակիցներին և հատկապես Երևանից ժամանած գիտաշխատողներին ու պրոֆեսորներին, ովքեր իրենց մասնակցությամբ ոչ միայն խոշոր ներդրում ունեցան գիտաժողովի կայացման գործում, այլև իրենց ներկայությամբ իսկ մեծապես ոգևորեցին սահմանամերձ մարզի ուսանողներին՝ նրանց զգացնել տալով, որ կենտրոնից (մայրաքաղաք Երևանից) հեռու գտնվելով՝ իրենք ուշադրության կենտրոնում են:

Հավաստագրերի հանձնումից հետո տեղի ունեցավ հյուրասիրություն:

Գիտաժողովի ծրագիրը տե՛ս այստեղ:

Գիտաժողովի բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում: