Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ  տեխ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Հովակիմյան 

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի բազայի վրա:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում «Գրաֆների կողային ներկումներ» և «Ծրագրավորման լեզուներ, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» ուղղություններով:

2020-2021 ուստարվա աշխատանքային պլան

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տեխ.գ.թ., դոցենտ, 
Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Սաղաթելյան Կարեն  Վաչագանի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Յոլչյան Ռոբերտ Մառլենի տեխ.գ.թ., դոցենտ
Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի ասիստենտ
Պողոսյան Կարեն Ռոբերտի ասիստենտ
Օթարյան Քնար Վլադիմիրի դասախոս
Ծատուրյան Լիանա Աշոտի դասախոս
Ծատուրյան Սյուզաննա Աշոտի դասախոս
Գևորգյան Ալվինա Ալեքսանի դասախոս
Հարությունյան Ժորա Գևորգի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր