Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ  տեխ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Հովակիմյան 

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի բազայի վրա:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում «Գրաֆների կողային ներկումներ» և «Ծրագրավորման լեզուներ, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» ուղղություններով:

Ռազմավարական պլան 

2023-2024 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2023-2024 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2023-2024 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով 

 էլ․ հասցե՝ infoib@ysu.am։

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տեխ.գ.թ., դոցենտ, 
Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Յոլչյան Ռոբերտ Մառլենի տեխ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Գարեգին Վրեժի ֆ.մ.գ.թ․ դոցենտ
Դավթյան Նարինե Նվերի  ֆ.մ.գ.թ․ ասիստենտ
Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի  ասիստենտ
Օթարյան Քնար Վլադիմիրի դասախոս
Ծատուրյան Լիանա Աշոտի դասախոս
Մնացականյան Սաթենիկ Վլադիմիրի դասախոս
Ավագյան Միքայել Ռաֆայելի դասախոս
Գևորգյան Ալվինա Ալեքսանի դասախոս
Ասկարյան Վալենտինա Ռոբերտի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր