Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ  տեխ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Հովակիմյան 

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի բազայի վրա:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում «Գրաֆների կողային ներկումներ» և «Ծրագրավորման լեզուներ, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» ուղղություններով:

Ռազմավարական պլան 

2022-2023 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց 

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով 

 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տեխ.գ.թ., դոցենտ, 
Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Յոլչյան Ռոբերտ Մառլենի տեխ.գ.թ., դոցենտ
Սարգսյան Գարեգին Վրեժի ֆ.մ.գ.թ․
Դավթյան Նարինե Նվերի  ֆ.մ.գ.թ․
Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի  ասիստենտ
Օթարյան Քնար Վլադիմիրի դասախոս
Ծատուրյան Լիանա Աշոտի դասախոս
Ծատուրյան Սյուզաննա Աշոտի դասախոս
Գևորգյան Ալվինա Ալեքսանի դասախոս
Պողոսյան Էդիտա Արմենի լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր