Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ  տեխ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ս.Հովակիմյան 

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ.-ին` Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի բազայի վրա:

Ամբիոնում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների համար, այն սպասարկում է նաև մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են տարվում «Գրաֆների կողային ներկումներ» և «Ծրագրավորման լեզուներ, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ» ուղղություններով:

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի  դասալսումների ժամանակացույց

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի տեխ.գ.թ., դոցենտ, 
Դարբինյան Կարապետ Սուրենի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Յոլչյան Ռոբերտ Մառլենի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Գասպարյան Հարություն Վոլոդյայի ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Սիմոնյան Աննա Սմբատի տեխ.գ.թ., դոցենտ
Պողոսյան Կարեն Ռոբերտի տնտ.գ.թ.
Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի ասիստենտ
Ղազարյան Սերժիկ Սպարտակի ասիստենտ
Օթարյան Քնար Վլադիմիրի դասախոս
Չիբուխչյան Արտուշ  Գրիգորի դասախոս
Ծատուրյան Լիանա Աշոտի դասախոս
Խաչատրյան Տաթևիկ Վասիլի դասախոս
Ամիրզյան Մերի Գագիկի գործավար

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր