Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ`  տ.գ.դ., պրոֆեսոր Միքայելյան Մ. Վ.

 Միքայելյան ՄիքայելՄասնաճյուղի հիմնադրման օրից տնտեսագիտական ֆակուլտետում գործել են 3  ամբիոններ` «Տնտեսագիտության տեսություն և  արտադրողական ուժերի  տեղաբաշխում»,  ամբիոնի վարիչ` աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյան, «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»,  ամբիոնի  վարիչ` տնտ. դոկտոր Յու.Սուվարյան, «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում», ամբիոնի  վարիչ` տնտ. գիտ. թեկն.  Լ.Բադանյան  /1992թ./:

1996 թ.-ին «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» ամբիոնը վերանվանվել է ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոն, որը  ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Ա.Սարդարյանը, իսկ «Տնտեսագիտության  տեսություն  և  արտադրողական  ուժերի  տեղաբաշխում» և «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»  ամբիոնները միավորվել են` ձևավորելով  «Տնտեսագիտության  տեսություն  և   ընդհանուր  տնտեսագիտություն» ամբիոնը, որը ղեկավարել է աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյանը, այնուհետև տնտ. գիտ. թեկն. Վ.Հովսեփյանը /2003թ./: 2003 թ.-ին ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոնը վերանվանվել է «Ֆինանսահաշվային» ամբիոն,  որը ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Գալստյանը:  2007 թ.-ին  երկու ամբիոնները միավորվել են և ձևավորվել է ընդհանուր տնտեսագիտության  ամբիոնը, որը ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Վ.Ե.Հովսեփյանը: 2012թ.-2017թ. ամբիոնի վարիչն էր   տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Հ.Ա.Մարզպանյանը:

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է  մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

2018-2019 ուստարվա աշխատանքային պլան  

2018-2019 ուստարվա II կիսամյակի դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով   

2018-2019 ուսատարվա II կիսամյակի  դասալսումների գրաֆիկ 

2018-2019 ուսատարվա  II կիսամյակի  փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ 

                    Ամբիոնի աշխատակազմը

Միքայելյան Միքայել Վարազդատի տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչի ժ/պ
Գալստյան  Գագիկ Սերգեյի տ.գ.թ., պրոֆեսոր
Պետրոսյան Արսեն Գառնիկի տ.գ.թ., դոցենտ
Մարգարյան  Հասմիկ  Գառնիկի տ.գ.թ., դոցենտ
Ավետիսյան  Գայանե Հրաչիկի տ.գ.թ., դոցենտ
Կլեկչյան Լևոն Ռուբենի տ.գ.թ., ասիստենտ
Մինասյան Գևորգ Էդիկի տ.գ.թ., ասիստենտ
Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի տ.գ.թ., ասիստենտ
Մուրադյան Արթուր Կարենի տ.գ.թ., ասիստենտ
Սրապիոնյան Ջանիբեկ Լիպարիտի ֆ.մ.գ.թ., ասիստենտ
Ավագյան  Մանե  Էդվարդի ասիստենտ
Ալեքսանյան Անժելա Գրիտելի դասախոս
 Էդիլյան Նաիրա Ալբերտի դասախոս
Սարիբեկյան  Անուշ Աղաջանի դասախոս
Ղալթախչյան Արթուր Արծրունի դասախոս
Թամրազյան Տիգրան Աշոտի դասախոս
Եգանյան Արփինե Բաբկենի դասախոս
Հայրապետյան Հռիփսիմե Հովհաննեսի դասախոս
Վարդումյան Սոս Սարգսի դասախոս
Աթաբեկյան  Մարիետտա  Անդրանիկի     դասախոս
Գալստյան Վահե Շավարշի դասախոս
Զախարյան  Ալվինա  Կամիսարի գործավար  օպերատոր

 


Հասցե
ՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Միքայելյան Միքայել

Ալեքսանյան Անժելա

Ավագյան Մանե

Ավետիսյան Գայանե

Գալստյան Գագիկ

Մինասյան Գևորգ

Մուրադյան Արթուր

Պետրոսյան Արսեն

Սարիբեկյան Անուշ

Հայրապետյան Հռիփսիմե

Եգանյան Արփինե

 

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|
 

Էջեր