Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`  տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Հ.Ա.Մարզպանյան

Մասնաճյուղի հիմնադրման օրից տնտեսագիտական ֆակուլտետում գործել են 3  ամբիոններ` «Տնտեսագիտության տեսություն և  արտադրողական ուժերի  տեղաբաշխում»,  ամբիոնի վարիչ` աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյան, «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»,  ամբիոնի  վարիչ` տնտ. դոկտոր Յու.Սուվարյան, «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում», ամբիոնի  վարիչ` տնտ. գիտ. թեկն.  Լ.Բադանյան  /1992թ./:

1996 թ.-ին «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» ամբիոնը վերանվանվել է ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոն, որը  ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Ա.Սարդարյանը, իսկ «Տնտեսագիտության  տեսություն  և  արտադրողական  ուժերի  տեղաբաշխում» և «Մակրոէկոնոմիկա  և  միկրոէկոնոմիկա»  ամբիոնները միավորվել են` ձևավորելով  «Տնտեսագիտության  տեսություն  և   ընդհանուր  տնտեսագիտություն» ամբիոնը, որը ղեկավարել է աշխ. գիտ. թեկն. Վ.Մանասյանը, այնուհետև տնտ. գիտ. թեկն. Վ.Հովսեփյանը /2003թ./: 2003 թ.-ին ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոնը վերանվանվել է «Ֆինանսահաշվային» ամբիոն,  որը ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Գալստյանը:  2007 թ.-ին  երկու ամբիոնները միավորվել են և ձևավորվել է ընդհանուր տնտեսագիտության  ամբիոնը, որը ղեկավարել է  տնտ.  գիտ.  թեկն., դոցենտ  Վ.Ե.Հովսեփյանը: 2012թ.-ից ամբիոնի վարիչն է   տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Հ.Ա.Մարզպանյանը:

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում է «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է  մասնաճյուղի մյուս մասնագիտություններին:

2016-2017 ուստարվա աշխատանքային պլան

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2016-2017 ուստարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Ամբիոնի աշխատակազմը

 

   
Մարզպանյան Հարություն Ալեքսանի տ.գ.դ.,պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ
Խուդավերդյան  Նելլի Բաբկենի տ.գ.թ., դոցենտ, դեկան
Գալստյան  Գագիկ Սերգեյի տ.գ.թ., դոցենտ
Գալստյան Հասմիկ Նորիկի տ.գ.թ., դոցենտ
Պետրոսյան Արսեն Գառնիկի տ.գ.թ., դոցենտ
Ավետիսյան  Գայանե Հրաչիկի տ.գ.թ., ասիստենտ
Մարգարյան  Հասմիկ  Գառնիկի տ.գ.թ., ասիստենտ
Սիրոյան  Գարիկ Աշոտի տ.գ.թ., ասիստենտ
Ավագյան  Մանե  Էդվարդի ասիստենտ
Ալեքսանյան Անժելա Գրիտելի դասախոս
Առաքելյան  Վահագն  Վոլոդյայի դասախոս
Էդիլյան Նաիրա Ալբերտի դասախոս
Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի դասախոս
Մինասյան Գևորգ Էդիկի դասախոս
Սարիբեկյան  Անուշ Աղաջանի դասախոս
Զախարյան  Ալվինա Կամիսարի գործավար

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ալեքսանյան Անժելա

Ավագյան Մանե

Ավետիսյան Գայանե

Գալստյան Գագիկ

Հովհաննիսյան Էդգար

Մարզպանյան Հարություն

Մինասյան Գևորգ

Պետրոսյան Արսեն

Սարիբեկյան Անուշ

Սիրոյան Գարիկ

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|