Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր. IMG_6600 2023թ. օգոստոսի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության նիստ՝ օրակարգային 4 և ընթացիկ 1 հարցերով:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանի հաստատմանը, նոր՝ 2023-2024 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին, 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի բակալավրի առկա և բակալավրի ու մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփմանը (լուծարքային շրջանը ներառյալ), 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակների (Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե Մելքոնյան) տրամադրմանը վերաբերող հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանում նախանշված էին 2023-2024 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված հիմնական աշխատանքները՝ իրենց պատասխանատուներով, ժամկետներով, համագործակցող ստորաբաժանումներով: Ժամկետների փոփոխության առնչությամբ տնօրենության անդամների կողմից կատարվեցին որոշ առաջարկություններ:

Որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանը՝ առաջարկված փոփոխություններով հանդերձ:

2023-2024 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացվեց, որ իրականացվել են դասացուցակների, դասամատյանների, ըստ կուրսերի ու խմբերի՝ լսարանային ֆոնդի բաշխման և այլնի հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքները: Հաստատված դասացուցակները տեղադրվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում: Այդ կապակցությամբ տնօրենը նաև դեկաններին հանձնարարեց հետևողական լինել, որ դասացուցակները գործավարների կողմից ուղարկված լինեն դասախոսների էլեկտրոնային հասցեներին: Նշվեց, որ մասնաճյուղը լիովին պատրաստ է նոր ուսումնական տարվան:

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի բակալավրի առկա և բակալավրի ու մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման (լուծարքային շրջանը ներառյալ) մասին նշվեց, որ 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանին մասնակցել են առկա ուսուցման 506 և հեռակա ուսուցման 402 ուսանողներ (ավարտական կուրսերը չհաշված): Քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ մասնաճյուղից հեռացվում է 4 ուսանող (առկա ուսուցման համակարգի 1 և հեռակա ուսուցման 3): Ակադեմիական պարտքեր է կուտակել 21 ուսանող (2-ը՝ առկա, 19-ը՝ հեռակա ուսուցմամբ սովորող):

Ըստ քննաշրջանի արդյունքների՝ դասընթացը կրկնող ուսանողներ չունենք:

2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակների (Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե Մելքոնյան) տրամադրման հարցի հետ կապված՝ «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակի համար Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի կողմից առաջարկվեց «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Արփինե Վահեի Վանեսյանի թեկնածությունը, իսկ «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակի համար Տնտեսագիտության ֆակուլտետի կողմից ներկայացվեց «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մալվինա Հովհաննեսի Վարդապետյանի թեկնածությունը:

Առաջարկված թեկնածությունները հավանության արժանացան տնօրենության անդամների կողմից:

Ընթացիկ հարցը վերաբերում էր 1 ուսանողի ուսանողական իրավունքները վերականգնելուն: Նշվեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողի ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին, որի համաձայն՝ նրան թույլատրվում է վերականգնել իր ուսանողական իրավունքները:

Վերջում ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը շնորհավորեց նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի առթիվ և բոլորին մաղթեց բարեհաջող ուսումնական գործընթաց:

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր․ IMG_5601 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ: Նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը պարոն Մակարյանն անդրադարձավ ս.թ. հուլիսի 12-ին մասնաճյուղում կայացած դիպլոմների հանձնման արարողությանը, շնորհակալություն հայտնեց այն անձանց, ովքեր ներդրում են ունեցել միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու և իրականացնելու գործում: Նա նշեց, որ ԵՊՀ ռեկտոր Հ.Հովհաննիսյանը, ԵՊՀ ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար Դ.Հովհաննիսյանը, Տավուշի մարզպետ Հ.Ղալումյանը ևս իրենց գոհունակությունն են հայտնել միջոցառումը բարձր մակարդակով անցկացնելու և բանիմաց ու խելացի ուսանողներ կրթելու համար:

Ա.Մակարյանը հավելեց, որ առաջիկայում ԵՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհուրդը կհաստատի ԵՊՀ ԻՄ-ի նոր կանոնադրությունը: Նա տնօրենության անդամներին ներկայացրեց նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի մեջ փոփոխություն կատարելու գործընթացի մասին՝ պայմանավորված Բնական գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների տանիքի վերանորոգմամբ:

Նիստում քննարկվեցին ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունների բաշխման ընթացքին, ԵՊՀ ԻՄ-ի 6 ամսվա՝ 2023թ. հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածի նախահաշվի կատարողականին, Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի՝ 2022-2023 ուստարվա գործունեության հաշվետվությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման արդյունքում վերհանված խնդիրներին, 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանի արդյունքների ամփոփմանը վերաբերող հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ նշելով, որ ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունների բաշխման գործընթացը մեծ մասամբ իրականացված է, կան որոշ խնդիրներ՝ կապված առանձին դասախոսների զբաղվածության, նրանց գիտական հետաքրքրությունների և ուսումնական փորձի վրա հիմնված դասաբաշխման, երկու կիսամյակների, առկա և հեռակա բեռնվածությունների միջև հավասար հարաբերակցության ապահովման հետ:

Տնօրենը ֆակուլտետների դեկաններին և Ուսումնամեթոդական վարչության պետին հանձնարարեց սեղմ ժամկետներում կատարել բոլոր շտկումներն ու ճշգրտումները, ավարտին հասցնել ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունների բաշխման գործընթացը և մինչև դասախոսների արձակուրդից վերադառնալը պատրաստել նոր ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակները:

Երկրորդ հարցի մասին զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը՝ ներկայացնելով ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2023թ. հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատվածի նախահաշվի կատարողականը: Նշվեց, որ այն դեֆիցիտային է, այսինքն՝ մուտքերն ավելի քիչ են, քան ելքերը: Մուտքերը (եկամուտները) կազմում են 256.588,9 մլն. ՀՀ դրամ, որի 77%-ը ուսման վճարներն են՝ 138.041,8 մլն. ՀՀ դրամ: Ելքերը (ծախսերը) կազմում են 278.331,1 մլն. ՀՀ դրամ: Ծախսերի ամենամեծ հոդվածն է «Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսեր»-ը, որոնք կազմում են ծախսերի 75%-ը՝ 208.268,1 մլն. ՀՀ դրամ: Ներկայացնելով 6 ամսվա ընթացքում իրականացված ծախսերը՝ զեկուցողը շեշտեց, որ ամենամեծ գնումը եղել է մասնաճյուղի համար տրանսպորտի ձեռքբերումը: Նախատեսվում է 2023 թվականի նախահաշվում կատարել փոփոխություն հիմնանորոգման ծախսերի գծով:

Նիստում Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի՝ 2022-2023 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը ներկայացրեց բաժնի մասնագետ Ա.Պողոսյանը: Զեկուցողը մասնավորապես նշեց, որ Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժինը 2022-2023 ուստարվա ընթացքում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար գնանշման հարցմամբ կազմակերպվել է 3 մրցույթ, էլեկտրոնային աճուրդով՝  12 մրցույթ, մեկ անձից գնման ձևով՝ 162 համագործակցություն:

Այս ընթացքում կնքվել է 43 պայմանագիր՝ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով:

Գնանշման հարցմամբ կայացած մրցույթներին մասնակցել է 3 կազմակերպություն, որոնցից 2-ի հետ կնքվել են պայմանագրեր: Էլեկտրոնային աճուրդով կայացած մրցույթներին մասնակցած 25 կազմակերպությունից 23-ի հետ կնքվել են պայմանագրեր:

Ըստ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի՝ մեկ անձից գնման ձևով կազմակերպված 162 ընթացակարգից 18 կազմակերպության հետ կնքվել է պայմանագիր, իսկ 144-ը կատարվել է հաշիվ ապրանքագրերի հիման վրա: Ձեռք բերված բոլոր ապրանքատեսակները մուտքագրվել են պահեստ:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման արդյունքում վերհանված խնդիրների վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Նա ներկայացրեց 2023թ. մայիսին իրենց բաժնի կողմից իրականացված Մասնաճյուղում ստացած կրթությունից 2023թ․ շրջանավարտների բավարարվածության ուսումնասիրության հարցման արդյունքների հիման վրա վերհանված խնդիրները՝ ըստ ուղղությունների և կրթական ծրագրերի: Զեկուցողը նշեց, որ հարցումն իրականացվել է առցանց՝ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից հետո: 2022-23 ուստարում մասնաճյուղն առկա ուսուցման 12 կրթական ծրագրով տվել է 129 շրջանավարտ, որոնցից հարցմանը մասնակցել է 124-ը, այսինքն՝ շրջանավարտների 96%-ը: Հարցմանը մասնակցած 124 շրջանավարտներից 39-ի (31%) միջին որակական գնահատականը եղել է 18-20, իսկ 68-ինը (55%)` 13-17: Մասնաճյուղի ընդամենը 17 շրջանավարտ է ունեցել բավարար առաջադիմություն:

2023թ. շրջանավարտները մասնաճյուղում ստացած իրենց կրթությունը գնահատել են բարձր գնահատականներով, և բոլոր կրթական ծրագրերի համար (բացառությամբ 2 կրթական ծրագրի) միջին գնահատականը բարձր է 4․4-ից:

Հարցման ընթացքում մասնաճյուղի թույլ կողմերի վերաբերյալ բաց հարցին պատասխանել է 43 շրջանավարտ: Դրանք բաժինը, դիտարկելով որպես խնդիրներ, համակարգել է ըստ մի քանի ուղղությունների: Նշված խնդիրներում ռեսուրսների առումով շեշտադրվում են շենքային պայմանները (Բնական գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետներ), լսարանների անբավարար քանակը (Հումանիտար գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետներ), կողմնակի անձանց մուտքը մասնաճյուղի տարածք և այլն: Կան նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի անձնական որակներին, ուսանող-դասախոս հարաբերություններին, ոչ օբյեկտիվ  գնահատմանը վերաբերող խնդիրներ:

Բաց հարցերի պատասխաններն առանց խմբագրման ուղարկվել են ֆակուլտետներ, որպեսզի ֆակուլտետներն ըստ կրթական ծրագրերի, հասցեական կարողանան դիտարկել խնդիրները և լուծում տալ դրանց:

Վերջին հարցի՝ 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանի անդյունքների ամփոփման մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2022-23 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանն ավարտվել է ս.թ. հուլիսի 6-ին: Առկա ուսուցման համակարգում ակադեմիական պարտքեր է կուտակել 116-ից 33 ուսանող, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 245-ից 103 ուսանող: Ըստ այդմ՝ 136 ուսանող ս.թ. օգոստոսի 22-29-ն ընկած ժամանակահատվածում պետք է մասնակցի 2-րդ լուծարքային շրջանին: Այս հարցի կապակցությամբ տնօրենը ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարեց գործավարների միջոցով 136 ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել 2022-23 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ լուծարքային շրջանի ժամանակացույցները:

Իբրև ամփոփում՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը արձակուրդ մեկնող աշխատակիցներին մաղթեց բարի ու արդյունավետ հանգիստ և հայտնեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ամբողջ անձնակազմը ս.թ. օգոստոսի 22-ից աշխատանքի է:

  

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր 2023թ. հունիսի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության նիստ՝ օրակարգային ութ հարցերով:

Առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ ներկայացնելով 2022-2023 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ավարտի և քննաշրջանի ընթացքի մասին: Նշվեց, որ 2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացվել են ս.թ. մայիսի 16-27-ն ընկած ժամանակահատվածում, առկա ուսուցմանը՝ մայիսի 30-ից հունիսի 3-ը:

Բակալավրի հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 46.36%. քննություններին մասնակցած 371 ուսանողից 172-ը ստացել է դրական միավորներ, 199-ը կուտակել է պարտքեր: Առկա ուսուցման համակարգում առաջադիմությունը կազմել է 89.5%. քննություններին մասնակցած 506 ուսանողից 453-ը ստացել է դրական միավորներ, 53 ուսանող ունի պարտքեր: Մագիստրատուրայում (13 ուսանող) արձանագրվել է 100% առաջադիմություն:

2022-2023 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման քննաշրջանն ընթացքի մեջ է, իրականացվում է սահմանված կարգով, ըստ հաստատված ժամանակացույցների:

Առաջին լուծարքային շրջանը կտևի ս.թ. հունիսի 29-ից հուլիսի 6-ը, երկրորդ լուծարքային շրջանը՝ օգոստոսի 22-29-ը:

Հաջորդ հարցի՝ 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի փոխտնօրեն Մ.Օթարյանը: Ներկայացվեցին բացակայությունների թույլատրելի սահմանը հատած ուսանողների անունները, և նշվեց, թե ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոններով համապատասխանաբար ինչ տույժեր են սահմանված: Ըստ այդմ՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 1 ուսանող այս կիսամյակի դասապրոցեսից 120 ժամ և ավել անհարգելի բացակայության պատճառով հեռացվեց մասնաճյուղից:

Առաջարկվեց դեկանների և իրավաբանի ընդգկվածությամբ ձևավորել հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի ուսանողների կողմից ներկայացված բժշկական և այլ տեղեկանքները՝ բացակայությունները հարգելի համարելու հիմքեր դիտարկելու տեսակետից:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի հանրագումարային զեկույց ներկայացրեց Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ մոնիթորինգի նպատակով երեք ֆակուլտետից ընտրվել է 1-ական կրթական ծրագիր. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», Տնտեսագիտության ֆակուլտետից՝ «Զբոսաշրջություն», Կիրառական արվեստի ֆակուլտետից՝ «Դիզայն» կրթական ծրագիրը:

Համաձայն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերանայման կարգի՝ ձևավորվել են մինչև 7-ական անդամներից բաղկացած խմբեր, որոնցում ընդգրկվել են կրթական ծրագրերի ղեկավարները, արտաքին և ներքին շահակիցներ, տվյալ ֆակուլտետի որակի կառավարման հանձնաժողովի լիազոր-ներկայացուցիչները:

Խմբերը, կարգով նախատեսված ընթացակարգի համաձայն, աշխատել են 2021թ. հոկտեմբերից մինչև 2022թ. մարտն ընկած ժամանակահատվածում, մոնիթորինգի հաշվետվությունները ներկայացրել իրենց ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում, որից հետո դեկանները տվյալ հաշվետվությունները՝ համապատասխան եզրակացություններով հանդերձ, ներկայացրել են Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժին:

Հաշվետվությունների վերջում տրված են ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերը՝ SWOT վերլուծության միջոցով: Վերլուծության վերջում ներկայացված է ծրագրի որակի բարելավման (բարձրացման) գործողությունների պլանը՝ առաջիկա երկու ուստարվա համար նախատեսված աշխատանքներով, դրանց իրականացման հստակ ժամկետներով և պատասխանատուներով:

Ֆակուլտետի դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել ներկայացված գործողությունների պլան-ժամանակացույցի՝ ամբիոնների կողմից իրականացմանը:

Առկա ուսուցման համակարգում 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացի վերլուծությամբ ևս հանդես եկավ Ն.Գրիգորյանը: Նա նշեց, որ 2022-23 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների ընդհանուր թիվը առկա ուսուցման համակարգում 33 է (412 աշխատանք), հեռակայում՝ 15 (229 աշխատանք): Այս կիսամյակի հետազոտական աշխատանքներում, նախորդների համեմատությամբ, զգացվում է որակական առաջընթաց:

Առկա ուսուցման՝ 2022-2023 ուստարվա պաշտպանությունների ավարտի և հեռակա ուսուցման ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների ու պաշտպանությունների ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Մասնավորապես նշվեց, որ ս.թ. մայիսի 6-27-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել է 2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը՝ 11 մասնագիտության 12 կրթական ծրագրով՝ «Հոգեբանություն», «Պատմություն», «Զբոսաշրջություն», «Ռուսաց լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Դիզայն», «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ», «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»: ԵՊՀ ԻՄ-ում այս ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը, ըստ հանձնաժողովների նախագահների արտահայտած կարծիք-տեսակետների, բուհի ղեկավարության, վարչական համապատասխան ստորաբաժանումների և մասնագիտական ամբիոնների կողմից կազմակերպվել և իրականացվել է պատշաճ կարգով, ժամանակացույցներին, գործող կարգով ավարտական աշխատանքների համար նախատեսված չափորոշիչներին համապատասխան:

Հեռակա ուսուցման՝ 2022-2023 ուստարվա ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն ու պաշտպանություններն ընթացքի մեջ են: Ըստ ժամանակացույցների՝ պաշտպանությունները նախատեսված է իրականացնել ս.թ. հունիսի 10-27-ն ընկած ժամանակահատվածում:

2023-2027 առկա և 2023-2028 հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքների մասին զեկուցեց ԿԲԴՎ բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Նա նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի՝ 15.12.2022թ. հրամանի համաձայն՝ ձևավորվել է «Գործարար վարչարարություն» կրթական ծրագիրը մշակող աշխատանքային խումբը, իսկ ըստ տնօրենի՝ 19.01.2023թ. հրամանի՝ բակալավրի 12 կրթական ծրագրի վերանայման աշխատանքային խմբերը, որոնք մինչև մայիսի 23-ը պետք է ԿԲԴՎ բաժին ներկայացնեին բակալվրի կրթական ծրագրերը: Այս պահի դրությամբ կրթական ծրագրերի մեծ մասը պատրաստ է, շտկման ենթակա են մի քանի ծրագրեր, որոնք ավարտուն տեսքի բերելու համար տնօրենի կողմից տրվել է լրացուցիչ ժամանակ:

Հաջորդ հարցը վերաբերում էր մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի կազմակերպման ընթացքին: Նշվեց, որ մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտքեր է կուտակել և քննություն  վերահանձնել 2 ուսանող՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի առկա և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգերից:

Նիստի վերջին հարցի՝ դասալսումների արդյունքների մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները՝ ներկայացնելով 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում մասնագիտական ամբիոնների վարիչների իրականացրած դասալսումների և դասախոսների կատարած փոխադարձ դասալսումների արդյունքները:

Տնօրենը դեկաններին հանձնարարեց հետևողական լինել, որ դասալսումներն ըստ ժամանակացույցների իրականացվեն, և ներկայացվեն հաշվետվություններ՝ համաձայն ԵՊՀ ԻՄ-ում դասալսումների անցկացման կարգում ընդգրկված դասի գնահատման հարցաթերթի դրույթների (դասի վարման մեթոդիկան, նյութի ամրապնդման հնարների կիրառումը, ուսանողների մասնակցության ղեկավարումը, կարգապահության պահպանման հնարների կիրառումը):

 

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր 2023թ. ապրիլի 13-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության նիստ՝ օրակարգային ութ հարցերով:

Առաջին հարցի մասին զեկուցեց Վ.Աղաբաբյանը՝ մասնավորապես նշելով, որ ս.թ. ապրիլի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իրականացրել է ԵՊՀ-ի հետ համատեղ անցկացվող 2023թ. դպրոցական օլիմպիադայի 1-ին փուլը: Օլիմպիադան անցկացվել է հետևյալ հանրակրթական առարկաների գծով՝ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, հայոց պատմություն, հայոց լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ինֆորմատիկա և լրացուցիչ կրթական առարկաներից՝ հայոց եկեղեցու պատմություն, տրամաբանություն, սոցիոլոգիա, պետություն և իրավունքի հիմունքներ, էկոլոգիա և կայուն զարգացման հիմունքներ, տնտեսագիտություն: Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից օլիմպիադային 11 առարկայից մասնակցել է 30 դպրոցի 183 աշակերտ (68 աշակերտ՝ հայոց լեզու և գրականություն առարկայից, 30-ը՝ մաթեմատիկա, 23-ը՝ հայոց պատմություն, 21-ը՝ անգլերեն, 15-ը՝ կենսաբանություն, 9-ը՝ ռուսաց լեզու, 7-ը՝ քիմիա, 5-ը՝ ֆիզիկա, 3-ը՝ աշխարհագրություն, 1-ը՝ ֆրանսերեն, 1-ը՝ գերմաներեն):

Ներկայացնելով օլիմպիադայի 1-ին փուլի արդյունքները՝ զեկուցողը նշեց, որ 183 մասնակիցներից առաջին փուլը հաղթահարել է 35 աշակերտ (14 աշակերտ՝ հայոց լեզու և գրականություն առարկայից, 1-ը՝ մաթեմատիկա, 3-ը՝ հայոց պատմություն, 3-ը՝ անգլերեն, 4-ը՝ ռուսաց լեզու, 3-ը՝ քիմիա, 4-ը՝ ֆիզիկա, 3-ը՝ աշխարհագրություն): Բարձր արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտների քանակով առանձնանում է Դիլիջանի ավագ դպրոցը (12 աշակետ անցել է 2-րդ փուլ):

Իբրև ամփոփում՝ նշվեց, որ ԵՊՀ-ի հետ համատեղ անցկացվող 2023թ. դպրոցական օլիմպիադայի 1-ին փուլը մասնաճյուղը կազմակերպել է պատշաճ կերպով և բարձր մակարդակով, որի կապակցությամբ բուհի ղեկավարությունը շնորհակալություն ու գոհունակություն հայտնեց օլիմպիադայի բոլոր կազմակերպիչներին ու պատասխանատուներին:

Երկրորդ հարցի՝ դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի փոխտնօրեն Մ.Օթարյանը՝ ըստ կուրսերի ներկայացնելով այս պահի դրությամբ 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման դասապրոցեսին ուսանողների հաճախելիության պատկերը: Նշվեց, որ թե՛ առկա և թե՛ հեռակա ուսուցման համակարգերում կան ուսանողներ, ովքեր հատել են բացակայությունների թույլատրելի սահմանը և ստացել են նկատողություն իրենց դեկանատի կամ խիստ նկատողություն տնօրենության կողմից:   

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասապրոցեսին ուսանողների մասնակցության ընդհանուր վիճակը գնահատվեց բավարար:

Ավագ դպրոցներում և քոլեջներում սովորողների համար ամենամյա «Բաց դռների օրեր» և ճանաչո­ղա­կան այցեր  մասնաճյուղ կազմակերպելու, ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ պայմանա­գրա­յին հիմունքներով համա­գոր­ծակ­ցող ավագ դպրոցների և քոլեջների  շրջա­նակն  ընդլայնելու, ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսներին հանրակրթական ուսումնական հա­ս­­­տա­տու­թյուններում առավելագույնս ներգրավելու հարցերի մասին զեկուցեց Լ.Բեգինյանը:

Նա մասնավորապես նշեց, որ «Բաց դռների օրեր» կազմակերպելու վերաբերյալ կատարվել են քննարկումներ Բնական գիտութ­յունների ֆակուլտետում «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» և Տնտեսագիտության ֆակուլտետ­ում  «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի շրջանակներում, ըստ որոնց՝ նախատեսվել է երկրորդ կիսամյակում (մինչև մայիսի 20-ը) ունենալ երկու «Բաց դռների օրեր»:

Ներկայացվեց, որ 2022-2023 ուստարվա ընթացքում ունեցել ենք տարբեր դպրոցների կողմից ճանաչողական այցեր համալսարան:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հետ պայ­մա­նա­գրա­յին հիմունքներով համա­գոր­ծակ­ցող ավագ դպրոցների և քոլեջների  շրջա­նակն  ընդլայնելու մասին նշվեց, որ մասնաճյուղը համագործակցության պայմանագրեր ունի Տավուշի մարզում գործող Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի ավագ դպրոցների հետ: Պայմանագրերը կնքված են 25 տարով և գործելու են մինչև 2036 թվականը: Մասնաճյուղի հետ համագործակցող ավագ դպրոցների շրջանակն ընդլայնելու հարցում վերանայվել են վերջին հինգ տարիների դիմորդների տվյալները, որոնց շնորհիվ մասնաճյուղը դիմորդներ է ունեցել Ճամբարակի ավագ դպրոցից և Երևանի տարբեր (N118, N127, N190) ավագ դպրոցներից:

Պետական քոլեջներից մասնաճյուղում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու հետ կապված՝ նշվեց, որ անորոշ ժամկետով համագործակցության պայմանագրեր ունենք մարզի չորս՝ Իջևանի, Դիլիջանի, Նոյեմբերյանի և Բերդի պետական քոլեջների հետ: Մասնաճյուղի հետ համագործակցող քոլեջների շրջանակն ընդլայնելու համար վերանայվել է վերջին հինգ տարվա տվյալների համաձայն կրթության շարունակության համար մասնաճյուղ դիմած քոլեջների շրջանավարտների շրջանակը (Դիլիջանի պետական բժշկական քոլեջ, Դիլիջանի արվեստի պետական քոլեջ, Շիրակի Մ․Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի քոլեջ, Արարատի պետական քոլեջ, Հրազդանի պետական քոլեջ, Աբովյանի պետական քոլեջ, Երևանի տարածաշրջանային N1 պետական քոլեջ, Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ):

ԵՊՀ-ի և ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսներին հանրակրթական ուսումնական հաստատու­թյուններում՝ ակ­նար­կային և բովան­դակային դասախոսությունների,  թեմատիկ քննարկում­ների կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծում առավելագույնս ներգրավելու մասին նշվեց, որ բաժնի կողմից դպրոցներ կազմակերպված այցելությունների ժամանակ (46 դպրոցում կատարվել են քննարկումներ) ներկայացվել է, որ մասնաճյուղը պատրաստ է աջակցել դպրոցներին առարկայական թեմաների քննարկումներ կատարելու հարցում: Մասնաճյուղի աջակցությանը դիմել են Իջևանի վարժարանից (նախագծային աշխատանքի շրջանակներում): Այժմ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ամբիոններին իջեցվել է շրջաբերական՝ մինչև ապրիլի 20-ը ներկայացնելու թեմաներ, որպեսզի գործընթացը դպրոցներում մինչև մայիսի 15-ն իրականացվի:

Տնօրենը նշեց, որ ինչպես այլ, այնպես էլ մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված գործընթացներն արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հստակ պլանավորում և ըստ ժամանակացույցի՝ հետևողական լինել դրանց իրականացմանը:

Դասախոսների և ուսանողների (կրթական և այլ) կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայություններից նրանց բավարարվածության գնահատման հարցերի վերաբերյալ զեկուցեց Մ.Ճաղարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2021-2022 ուստարում ՄԿՈԱ բաժնի կողմից տարբեր մեխանիզմներով վերհանվել էին դասախոսների և ուսանողների մի շարք խնդիրներ և կարիքներ:

Բաժնում այդ խնդիրները տրոհվել են, խմբավորվել ըստ պատասխանատվության և ընթացիկ ուստարվա սկզբին ուղարկվել են բոլոր ստորաբաժանումներին, որոնց հիման վրա ստորաբաժանումները կազմել են ներառված խնդիրների լուծման իրենց ծրագրերը՝ քայլերով, ակնկալիքներով և ժամկետներով ամրագրված:

Այդ խնդիրների պատճառների հստակեցման, դրանց հնարավոր լուծման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները կազմակերպել են հանդիպում-քննարկումներ ուսանողների և դասախոսների հետ:

Զեկուցողն անդրադարձավ վերհանված հիմնական խնդիրներին և դրանց լուծման համար իրականացված գործընթացներին, որոնք վերաբերում էին մասնագիտական գրականության համալրմանը և հետազոտությունների իրականացման համար տվյալների ձեռքբերմանը, հետազոտական աշխատանքների իրականացմանը և գնահատմանը, պրակտիկաների կազմակերպման ձևին, ժամանակահատվածին, տևողությանը և ղեկավարների ընտրությանը, ուսանողների գնահատման բազմագործոն համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը, գնահատման օբյեկտիվությանը և թափանցիկության ապահովմանը, ուսանողների և դասախոսների կողմից բարձրաձայնված և լուծումներ ստացած այլ հարցերի:

Օրակարգային վերջին հարցի մասին զեկուցեց Ն.Առուշանյանը՝ ամփոփելով հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի քննաշրջանը (լուծարքային շրջանը ներառյալ):

Ելնելով 2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներից՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 15 ուսանող հեռացվեց մասնաճյուղից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: 

Տնօրենության նիստ

1. գլխավոր 

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2023թ. մարտի 4-ին Ա.Մակարյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ:

Նիստում քննարկվեցին 2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վերլուծությանը, բակալավրի ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքին, 2023թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներին, հեռակա ուսուցման` 2022-2023 ուստարվա մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությանը, 2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի (առանց լուծարքային շրջանի) ամփոփմանը և 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող օրակարգային հարցերը:

Ընթացիկ հարցերը վերաբերում էին հեռակա ուսուցման ուսանողների իրավունքների վերականգնման ընթացքին, մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի կազմակերպմանը:

Առաջին հարցի մասին նշվեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգում 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող դասընթացների թիվը 19 է (18-ը՝ եզրափակիչ գնահատումով, իսկ 1-ը՝ առանց եզրափակիչ գնահատման): Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների աշխատանքների ընդհանուր թիվը 11 է, եզրափակիչ գնահատումովը՝ 277:

Աշխատանքների ընդհանուր թիվը պետք է 288 լիներ, որից չի ներկայացվել 34 աշխատանք, 0 է գնահատվել` 71 աշխատանք, 1 միավոր՝ 6 աշխատանք, 2 միավոր՝ 52 աշխատանք, 3 միավոր գնահատվել է 41 աշխատանք, 4 միավոր՝ 50 աշխատանք, 5 միավոր՝ 30 աշխատանք, 1-ական ուսանողի աշխատանք՝ 6 և 7, 8 միավոր՝ 2 աշխատանք, 9 և 10 միավորներ չեն եղել:

Բակալավրի ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները: Ներկայացնելով աշխատանքների կատարման ընթացքը ըստ կուրսերի՝ նրանք նշեցին, որ առկա ուսուցման համակարգում աշխատանքները պատշաճ կերպով իրականացվում են, և ընթացքը կարելի է գնահատել բավարար՝ ի տարբերություն հեռակա ուսուցման համակարգի, որտեղ աշխատանքների իրականացման վիճակը բավարարի հասցնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել, մասնավորապես՝ ժամկետների վերաբերյալ ևս մեկ անգամ ծանուցել ուսանողներին, որ հանդիպեն ղեկավարների հետ՝ համապատասխան ցուցումների, խորհրդատվության և շտկումների համար:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ քննարկվեցին դեկանների կողմից ըստ մասնագիտությունների ներկայացված 2023թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները: Տնօրենը դեկաններին հանձնարարեց առաջադրված թեկնածուների հետ վերջնական պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որպեսզի սեղմ ժամկետներում հաստատվեն նրանց թեկնածությունները:

Հեռակա ուսուցման` 2022-2023 ուստարվա մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության վերաբերյալ նշվեց, որ ս.թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել է «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի ավարտական կուրսի մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը նախագահում էր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լեռնիկ Պետրոսյանը: Պաշտպանությանը մասնակցում էր 13 ուսանող (1 ուսանող նախորդ տարվանից): 7 ուսանող ստացավ «գերազանց», 6-ը՝ «լավ», գերազանցության դիպլոմ կստանա 6 շրջանավարտ:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գոհունակություն է հայտնել շրջանավարտների պատրաստվածության մակարդակի վերաբերյալ: Աշխատանքների թեմաներն արդիական էին և նվիրված էին մանկավարժության ժամանակակից մեթոդներին վերաբերող խնդիրներին: Դրանց բնորոշ էին հետազոտական և փորձարարական տարրերի առկայությունն ու վերհանված խնդիրների համակողմանի ուսումնասիրությունը, շրջանավարտների կողմից մասնագիտական գրականության հմուտ շրջանառումը:

Հետագա բարելավման ուղղությամբ հանձնաժողովն առաջարկել է թեզերի թեմաները ձևակերպել ոչ ընդհանրական, այլ կոնկրետ և հստակ, ներկայացման ժամանակ համառոտ անդրադառնալ բոլոր բաժինների բովանդակությանը: Նաև առաջարկվել է մագիստրոսական թեզերը ղեկավարող պրոֆեսորադասախոսական աձնակազմի հետ իրականացնել վերապատրաստում:

Տվյալ հարցի մասին նշվեց նաև, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության՝ 2023թ. շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը տեղի կունենա ս.թ. մարտի 11-ին:

2022-23 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի (առանց լուծարքային շրջանի) ամփոփման և 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ քննաշրջանին մասնակցել է 473 ուսանող: Քննաշրջանի արդյունքների համաձայն՝ դրական գնահատականներ են ստացել 176, առարկայական պարտքեր ունեն 297 ուսանողներ: Ուսանողների առաջադիմությունը կազմում է 37.2%: Քննաշրջանին չի ներկայացել 27 ուսանող:

2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացը 2023թ. մարտի 7-ից սկսելու համար իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ՝ կապված դասացուցակների, դասամատյանների, ըստ կուրսերի և խմբերի՝ լսարանային ֆոնդի բաշխման և այլնի հետ:

Ընթացիկ հարցերի կապակցությամբ որոշվեց, որ ելնելով քննաշրջանի արդյունքներից՝ 11 ուսանող դասընթաց է կրկնելու, 2 ուսանող հեռացվում է մասնաճյուղից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով:

Քննարկվեց նաև 8 նախկին ուսանողների ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրատի հեռակա ուսուցման համակարգում վերականգնելու հարցը: