Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ

1․ գլխավոր- IMG_4859 2021թ. օգոստոսի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը, մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին վարչական ստորաբաժանումների ղեկավարները։

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին հետևյալ հարցերը.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանի քննարկում և հաստատում (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան):
 2. 2021-2022 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան, Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ):
 3. 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին (զեկուցողներ՝ Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ):
 4. Ընթացիկ հարցեր։

Նիստը բացեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը` ողջունելով նիստի մասնակիցներին և շնորհավորելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ: Նա նշեց, որ ինչպես Մայր բուհում, այնպես էլ մասնաճյուղում 2021-22 ուստարվա առկա ուսուցման դասերն իրականացվելու են առկա եղանակով, որը թե՛ ուրախալի է, և թե՛ պարտավորեցնող. ուրախալի է, որ վերջապես հանդիպելու ենք մեր գործընկերներին և ուսանողներին, բայց, մյուս կողմից, պետք է բուհում խստիվ հետևենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը (ջերմաչափում, դիմակի կրում, ախտահանիչ նյութերի օգտագործում, ձեռքերի հաճախակի լվացում, սոցիալական հեռավորության պահպանում և այլն): Հարկ է հետևողական լինել և խմբերն այնպես կազմել, որ լսարաններում յուրաքանչյուր նստարանի մեկական ուսանող նստի։  Ա.Մակարյանը հույս հայտնեց, որ առկա եղանակով ուսումնական պարապմունքների կազմակերպումը կբարձրացնի ուսումնական գործընթացի՝ դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետությունը։

Պարոն Մակարյանը նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց և հաջող ու արդյունավետ աշխատանքային գործունեություն մաղթեց ԵՊՀ ԻՄ-ի փոխտնօրեն Մ.Օթարյանին, որի թեկնածությունը երաշխավորել է ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Հ.Հովհաննիսյանը:  

Տնօրենության նիստում քննարկվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանը, որտեղ նախանշված էին 2021-2022 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված հիմնական աշխատանքները՝ իրենց պատասխանատուներով, ժամկետներով, համագործակցող ստորաբաժանումներով։

Տարեկան աշխատանքային պլանը համալրվել էր մեկ նոր դրույթով՝ «Ստորաբաժանումների ընթացիկ հաշվետվությունների ներկայացում», որի համաձայն՝ ամիսը մեկ անգամ տնօրենության նիստում որևէ ստորաբաժանում հանդես է գալու իր ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ զեկուցմամբ։

Որոշվեց՝ հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության տարեկան աշխատանքային պլանը:

2021-2022 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ պատրաստ են բոլոր դասացուցակները, և դրանք կտեղադրվեն մասնաճյուղի կայքէջում: Ժամատախտակը ևս պատրաստ է և ուղարկվել է Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչին։  Ներկա պահին իրականացվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հրամանագրման գործընթացը:

Որոշվեց՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը համարել բավարար:

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ այն անցկացվելու է տեղում՝ առկա եղանակով։ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին լուծարքային շրջանը կսկսվի ս.թ. օգոստոսի 30-ից և կտևի մինչև սեպտեմբերի 7-ը: Երկրորդ լուծարքային շրջանը կտևի սեպտեմբերի 14-21-ը: Արդեն հաստատված են առարկայական հանձնաժողովների կազմերը, կազմված են ժամանակացույցները, որոնց համաձայն՝ կիրականացվի լուծարքային շրջանը:

Որոշվեց՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի կազմակերպման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի, ֆակուլտետների դեկանների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերը վերաբերում էին մասնաճյուղի աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2026 թթ․ ռազմավարական ծրագրի մշակման ընթացքին, ուսումնական պարապմունքները առկա եղանակով կազմակերպելու պայմաններում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը։

 

 

Կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ

1. IMG_1450

2021թ. հունիսի 1-ին Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Հ.Մովսեսյանը, Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգում ավարտական կուրսերի երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփում (զեկուցող՝ Մ.Զուրաբյան):
 2. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի կազմակերպման և ընթացքի մասին (զեկուցողներ՝ Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ, Մ.Զուրաբյան):
 3. Կրթական ծրագրերի վերանայման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ն.Գրիգորյան):
 4. 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքների ամփոփում (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ):
 5. Ընթացիկ հարցեր.

  5.1. Մասնաճյուղից ուսանողների հեռացման հարցի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):

  5.2. Զոհված շրջանավարտ Շիրակ Գասպարյանի անունով լսարանի              անվանակոչության ուսանողական կառույցների առաջարկի հարցը (զեկուցող՝ Հ.Մովսեսյան):

Առաջին հարցի կապակցությամբ Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը, ըստ կրթական ծրագրերի, ներկայացրեց հեռակա ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի արդյունքները: Նա նշեց, որ հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի քննաշրջանին մասնակցել է 215 շրջանավարտ, որոնցից 30-ը քննաշրջանն ավարտել է 2-րդ լուծարքով: Քննաշրջանն ընթացել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, բողոքներ չեն արձանագրվել, եղել են վճարների հետ կապված որոշ խնդիրներ, որոնք շտկվել են: Ներկա պահին ընթանում են ավարտական կուրսերի նախապաշտպանությունները:

Որոշվեց՝ 2020-2021 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգում ավարտական կուրսերի երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփման վերաբերյալ Մ.Զուրաբյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

 

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանն արդեն սկսվել և ընթանում է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի: Առկա ուսուցման համակարգում ամառային քննաշրջանը տևելու է ս.թ. մայիսի 29-ից մինչև հունիսի 26-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ մայիսի 24-ից մինչև հունիսի 22-ը:

Նախատեսված ժամանակացույցի առաջին շաբաթում իրականացվելու են ընթացիկ քննություններն ու ստուգարքները: Ստուգարքային շրջանի ավարտից հետո սկսվելու են եզրափակիչ քննությունները:

Ֆակուլտետները ժամանակին ՈՒՄՎ են ներկայացրել ժամանակացույցները, որոնք ստուգվել են, կատարվել են որոշակի ճշտումներ (կապված նաև քննությունների առցանց և առկա կազմակերպման հետ), տեղեկացվել են ուսանողները, գրաֆիկները տեղադրվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

Տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը նշեց, որ դասախոսական կազմը հարց է բարձրացրել առկա ուսուցման քննությունները համալսարանում անցկացնելու վերաբերյալ՝ պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, ինչը թույլ կտա ավելի օբյեկտիվ ստուգել և գնահատել ուսումնառության ընթացքում ուսանողների ձեռք բերած վերջնարդյունքները:

Որոշվեց՝     

   1. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի կազմակերպման և ընթացքի մասին զեկուցողների հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:
   2. հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին՝ դասախոսական և ուսանողական համակազմերի հետ քննարկել քննությունները մասնաճյուղում անցկացնելու հնարավորությունները և անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարել գրաֆիկներում:

Երրորդ հարցի մասին Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2025 թթ. կրթական ծրագրերի վիճակի մասին զեկուցում: Նա նշեց, որ կրթական ծրագրերը հիմնականում պատրաստ են, թերի են միայն «Դիզայն» մասնագիտության և մագիստրոսական կրթական ծրագրերը: Ամբողջությամբ պատրաստ են «Պատմություն», «Զբոսաշրջություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» ու «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրերը:

Ա.Մակարյանը նշեց, որ բոլոր մասնագիտություններով կրթական ծրագրերը երկու շաբաթվա ընթացքում ուղարկվեն ԿԲԴՎ բաժին, որպեսզի մինչև հունիսի 15-ը վերջնական տեսքով ներկայացվեն տնօրենին և տեղադրվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

Որոշվեց՝

   1. Ֆակուլտետների դեկաններին և մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  կրթական ծրագրի համակարգող Ա.Մարգարյանին հանձնարարել հետևողական լինել կրթական ծրագրերի կազմման հարցում,
   2. ԿԲԴՎ բաժնին հանձնարարել մինչև հունիսի 15-ը բոլոր կրթական ծրագրերը վերջնական տեսքով ներկայացնել տնօրենին և ուղարկել տեղադրելու կայքէջում:

Չորրորդ հարցի հետ կապված՝ ֆակուլտետների դեկանները ներկայացրին ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքներն ու ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների ու անդամների կարծիքները:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Վ.Աղաբաբյանը նշեց, որ 19-ը շրջանավարտներից 10-ը ստացել է գերազանց գնահատական, 9-ը՝ լավ: Եղել է կարմիր դիպլոմի 2 հավակնորդ, ովքեր պահպանել են իրենց գերազանց գնահատականը:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը նշեց, որ 25 շրջանավարտներից գերազանց գնահատական ստացել է 12 շրջանավարտ, լավ գնահատական՝ 5-ը, իսկ բավարար՝ 8-ը: Կարմիր դիպլոմի հավակնորդ 6 ուսանողները պահպանել են իրենց գերազանց գնահատականը:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը նշեց, որ ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցել է 23 ուսանող, որոնցից գերազանց ստացել է 8 ուսանող,  լավ՝ 11 ուսանող, իսկ բավարար՝ 4 ուսանող: Կարմիր դիպլոմի հավակնորդ 3 ուսանողները ստացել են գերազանց գնահատական:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը, ամփոփելով ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքները, նշեց, որ 83 շրջանավարտներից 36-ը ստացել է գերազանց գնահատական, 40-ը՝ լավ, 7-ը՝ բավարար: Ֆակուտետի 15 ուսանող կստանան կարմիր դիպլոմ:

Ա.Մակարյանը առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման կապակցությամբ նշեց, որ անբավարար գնահատական չենք ունեցել, հանձնաժողովները հիմնականում դրական կարծիքներ են տվել, նշել են նաև փոքր թերացումներ, որոնք հաշվի կառնվեն հետագա բարելավման ընթացքում: Նա կարևորեց պաշպանությունների ժամանակ կրթական ծրագրերի նպատակներին համապատասխան ավելի կիրառական և հետազոտական արդյունքների ապահովումը: Ա.Մակարյանը նաև նշեց, որ ՄԿՈԱ բաժնին հանձնարարված է եղել կազմակերպել շրջանավարտների և հանձնաժողովների նախագահների տրադիցիոն հարցումները:

ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը նշեց, որ 145 շրջանավարտներից 127-ը մասնակցել է հարցումներին, ամփոփումից հետո հարցումների արդյունքները ամբողջական տեսքով կներկայացվեն տնօրենությանը: Ա.Մակարյանը հորդորեց ամփոփումից հետո հատկապես ուշադրություն դարձնել թերություններին և աշխատանքներ տանել դրանք շտկելու և հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար: Նա ընդգծեց նաև կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների կարևորությունը և պահանջեց հաջորդ տարի ավարտական աշխատանքների թեմաները բացառապես ընտրել ըստ վերջնարդյունքների:

Որոշվեց՝ 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքների ամփոփման մասին ֆակուլտետների դեկանների հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ առաջին հարցի վերաբերյալ Ա.Դավթյանը նշեց, որ «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողներ Սասուն Գրիգորի Տոնոյանը (1-ին կուրս) և Գոռ Վանիկի Մելիքսեթյանը (3-րդ կուրս) 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներից ունեն 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայություն: ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների 62.4 կետի համաձայն՝ նրանք ենթակա են հեռացման (կիսամյակի ընթացքում 120 ժամ և ավելի անհարգելի բացակայություն): ՈՒՄՎ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նշված ուսանողների բացակայությունները հիմնականում առկա դասերից են, որոնց նրանք չեն կարողացել մասնակցել իրենց բնակության վայրերի՝ մասնաճյուղից հեռու լինելու պատճառով:

Որոշվեց՝ բացառության կարգով վերոնշյալ 2 ուսանողին թույլատրել մասնակցելու քննաշրջանին:

 

Ընթացիկ երկրորդ հարցի մասին Հ.Մովսեսյանը նշեց, որ տնօրենության նախորդ նիստի քննարկումներից հետո, երբ սկզբունքորեն որոշվեց ընդառաջել ուսանողական կառույցների առաջարկին և ունենալ զոհված շրջանավարտ Շիրակ Գասպարյանի անունով անվանակոչված լսարան, ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի և ՈՒԳԸ ներկայացուցիչները գրավոր ներկայացրել են իրենց առաջարկը՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի թիվ 52 լսարանը անվանակոչել Շիրակ Գասպարյանի անունով: Նա տեղեկացրեց, որ հունիսի 6-ը Շիրակ Գասպարյանի ծննդյան օրն է, և հարմար կլինի, եթե լսարանի բացումը տեղի ունենա նրա ծննդյան տարեդարձի նախօրեին։

Որոշվեց՝

   1. զոհված շրջանավարտ Շիրակ Գասպարյանի անունով անվանակոչել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի թիվ 52 լսարանը,
   2. անվանակոչման միջոցառումը կազմակերպել հունիսի 5-ին՝ ժամը 13:00-ին,
   3. հանձնարարել ՎՊողոսյանին՝ մշակել անվանակոչման միջոցառման ծրագիր և ապահովել մասնակիցների հրավերը:

 

Կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ

1. գլխավոր

2021թ. մայիսի 7-ին Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, և հրավիրված էին մասնաճյուղի ստորաբաժանումների ղեկավարները:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգային հետևյալ հարցերը.

 1. Առկա ուսուցման՝ 2020-2021 ուստարվա ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի ամփոփում (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ, Ա.Դավթյան):
 2. Առկա ուսուցման՝ 2020-2021 ուստարվա ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ):
 3. Հաղորդում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի կազմակերպման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 4. Ընթացիկ հարցեր.
  • Ավարտական կուրսերի ուսման վարձերի վճարման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Մ.Մխիթարյան)
  • Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և շրջանավարտների հիշատակը հավերժացնելու նպատակով միջոցառումների մշակման և կազմակերպման համար ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքների կատարման մասին (զեկուցող՝ Հ.Մովսեսյան):

Առաջին հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններն, ըստ կրթական ծրագրերի, ներկայացրին առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի արդյունքները: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ լուծարքային շրջանն ընթացել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, բողոքներ չեն արձանագրվել: միայն Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 1 ուսանող, ունենալով ուսման վճարի խնդիր, չի ներկայացել քննություններին: Երկրորդ լուծարքային շրջանին ակադեմիական պարտք ունեցող 10 ուսանողներից (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ՝ 4, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ՝ 4, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ՝ 1, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ՝ 1) վերոնշյալ ուսանողը չի ներկայացել լուծարքներին:

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, ամփոփելով լուծարքային շրջանը, նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանն ընթացել է սահմանված կարգով, ըստ ժամանակացույցի: 150 շրջանավարտ (39-ը` անվճար, 111-ը` վճարովի հիմունքներով)  ավարտել է տեսական դասընթացները, միայն մեկ ուսանող չի մասնակցել լուծարքային շրջանին և չի մուծել ուսման վճարը:

Որոշվեց՝ առկա ուսուցման՝ 2020-2021 ուստարվա ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի վերաբերյալ ֆակուլտետների դեկանների և ՈՒՄՎ պետի հաղորդումներն ընդունել ի գիտություն:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ֆակուլտետների դեկանները նշեցին, որ 2020-2021 ուստարվա ավարտական կուրսերում նախապաշտպանություններն ընթանում են կարգով սահմանված ժամկետներում: Ավարտական որոշ կուրսերում արդեն ավարտվել են, մյուսներում՝ դեռևս ընթացքի մեջ են: Ավարտական աշխատանքները հիմնականում պատրաստ են, կան որոշակի թերություններ, որոնք մինչև պաշտպանությունները կշտկվեն: Այն կրթական ծրագրերում, որտեղ իրականացվել են նախապաշտպանությունները, նշանակվել և հաստատվել են նաև ավարտական աշխատանքների գրախոսները:

Այս հարցի կապակցությամբ Ա.Մակարյանը նշեց, որ խիստ հետևողական լինեն «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգով սահմանված ժամկետների և ձևաչափերի պահպանմանը: Անկախ նրանից, թե ինչպես տեղի կունենան պաշտպանությունները (առկա, առցանց), պաշտպանության նշանակված ժամկետից առնվազն 5 օր առաջ ամբիոն պետք է ներկայացված լինի ուսանողի ավարտական աշխատանքի թղթային և էլեկտրոնային փաթեթը՝ աշխատանքը, ղեկավարի կարծիքը և գրախոսությունը (բոլորը pdf ձևաչափով), ինչպես նաև հրապարակային պաշտպանության ուսանողի ելույթի ppt պրեզենտացիան, իսկ ամբիոնի գործավարը հանձնաժողովի անդամներին պիտի ուղարկի բոլոր ուսանողների աշխատանքների էլեկտրոնային փաթեթները՝ ներառյալ ավարտական աշխատանքների գնահատման ձևաչափի էլեկտրոնային տարբերակը: Նա նաև նշեց, որ առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել գրախոսություններին` հանձնարարելով գրախոսներին ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենալ գրախոսման աշխատանքներին, որոնց համար նրանք առանձին վճարվում են:

Տնօրենի պաշտոնակատարը հանձնարարեց ֆակուլտետների դեկաններին նախքան պաշտպանությունները ZOOM հարթակում կազմակերպել նախապատրաստական հանդիպումներ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների անդամների և նախագահների հետ` անցած տարվա օրինակով:

Որոշվեց՝ հանձնարարել դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին հետևողական լինեն «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգի պահպանմանը:

Երրորդ հարցի մասին ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 12 կրեդիտ կուտակած 5 ուսանող դիմել են ակադեմիական պարտքերը մարելու համար, որից 3-ը՝ առկա, 2-ը՝ հեռակա ուսուցման համակարգից: Առկա ուսուցման 3 ուսանողից 1-ը հանձնել է, մյուս երկուսը չեն հաղթահարել քննությունները, սակայն ունեն ևս 1 հնարավորություն: Հեռակա ուսուցման համակարգի 2 ուսանող ևս ձախողել են քննությունների վերահանձնումը, բայց դարձյալ ունեն 1 հնարավորություն: 

Որոշվեց՝ առաջնորդվելով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգով՝ թույլատրել վերոնշյալ ուսանողներին վերահանձնելու քննությունները:

Ընթացիկ առաջին հարցի վերաբերյալ գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը նշեց, որ ավարտական կուրսերի ուսման վարձերի վճարման ընթացքն ընդհանուր առմամբ բավարար է: Խնդիր կա միայն մի քանի ուսանողի դեպքում. առկա ուսուցման համակարգի 1 ուսանող ունի վարձավճարի պարտք, 5 ուսանողի ուսման վարձերը վճարվելու են պետության կողմից, քանի որ ծնողները մարտական գործողությունների մասնակիցներ են, 2 ուսանողի ուսման վարձը վճարվելու է ծնողների սոցիալական փաթեթներից:

Որոշվեց՝ հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևողական լինել ավարտական և մյուս կուրսերի ուսման վարձերի ժամանակին վճարմանը:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի մասին զեկուցեց  Հ.Մովսեսյանը և տնօրենության նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց 44-օրյա պատերազմում զոհված ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և շրջանավարտների հիշատակը հավերժացնելու նպատակով միջոցառումների մշակման և կազմակերպման համար ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքների կատարման ընթացի մասին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության անդամները և ստորաբաժանումների ղեկավարները հանդես եկան պատերազմում զոհված համալսարանականների հիշատակի միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ իրենց առաջարկներով, որոնք հաշվի կառնվեն հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացվելիս:

Որոշվեց՝ Հ.Մովսեսյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր

2021թ. ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. Հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 3. Առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 4. Դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան):
 5. Ընթացիկ հարց.
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Մ.Մխիթարյան):

Օրակարգի առաջին հարցի մասին Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն իրականացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ մարտի 18-30-ը: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացման է ներկայացվել 23 ուսանող, որոնցից մեկը քննություններին չմասնակցելու, 22 ուսանող՝ ուսման վճարը չմուծելու և քննություններին չմասնակցելու պատճառով: Մինչև 12 կրեդիտ է կուտակել 45 ուսանող՝ 57 առարկայից:

Որոշվեց՝ ելնելով հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներից՝ 23 ուսանողի հեռացնել մասնաճյուղից:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ավարտական կուրսերի քննաշրջանը և առկա ուսուցման ոչ ավարտական կուրսերի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի՝ ապրիլի 5-10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Քննությունները գլխավորապես իրականացվում են առցանց եղանակով, իսկ որոշ քննություններ, դասախոսների և ուսանողների հետ համաձայնեցված, իրականցվում են առկա տարբերակով՝ պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները: Առկա եղանակով մասնաճյուղում նախատեսված է իրականացնել 17 քննություն. Բնական գիտությունների ֆակուլտետում՝ 12, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ 1, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում՝ 1, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ 3:

Ուսանողներին նախապես տրամադրվել են առարկայական հարցաշարերը, որոնց հիման վրա կազմվել են տոմսերը և ուղարկվել համապատասխան ամբիոններ: Առցանց տարբերակով իրականացվող քննությունները տեսաձայնագրվում են՝ հետագա խնդիրներից խուսափելու և բացթողումները շտկելու նպատակով: Այս պահին ժամանակացույցի խախտումներ և ուսանողների բողոքներ չեն արձանագրվել: Հեռակա ուսուցմամբ ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն սկսվելու են ապրիլի 12-ից, իսկ մագիստրատուրայի քննությունները՝ ապրիլի 13-ից:

Որոշվեց՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երրորդ հարցի կապակցությամբ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետների դեկանները ՈՒՄՎ են ներկայացրել առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական պլանները՝ մասնագիտությունների ժամանակացույցին համապատասխան: Դրանք Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել և կատարվել են համապատասխան ուղղումներ: Այս պահին արդեն պատրաստ են բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսումնական պլանները: Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը ևս պատրաստ է, առարկայական փոփոխություններ չեն լինելու, որոշակի խնդիր էր առաջացել գործնական ժամերի փոփոխության հարցում, որը գրեթե լուծված է: Այժմ աշխատանքներ են իրականացվում 2021-2022 ուստարվա աշխատանքային ուսումնական պլանների կազմման ուղղությամբ:

Որոշվեց՝ առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների կազմման ընթացքի մասին Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Չորրորդ հարցի մասին զեկուցող Վ.Աղաբաբյանը նշեց, որ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժինը Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում հանդիպումներ է կազմակերպել 5 ավագ, 45 միջնակարգ դպրոցների և 1 վարժարանի 12-րդ դասարանների աշակերտների հետ:

ՄԿՊԿ բաժնի կազմակերպած հանդիպումները նպատակ են ունեցել մարզի ավագ դասարանների աշակերտներին ծանոթացնելու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2020-2021 ուստարվա ընդունելության մասնագիտություններին, կրթական ծրագրերին և քննություններին, վերհանելու նրանց կարիքները և նախատրամադրվածությունը:

Հանդի­պումների ընթացքում աշակերտները ստացել են մարզում բարձ­րագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունների և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրա­կա­նացվող կրթական ծառայությունների մասին իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ավելի սեր­տացնելու և խորացնելու աշակերտ-ուսուցիչ-դասախոս համագործակցությունը:

Այս հարցի կապակցությամբ արտահայտվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա նշեց, որ դպրոց-համալսարան կապն ամրապնդե­լու, դիմորդներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով անհրաժեշտ է պարբերաբար կազմակերպել ճանաչողական այցեր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ինչպես նաև դպրոցում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների մասնակցությամբ իրականացնել թեմատիկ և ակնարկային դասա­խոսություններ ու քննարկում­ներ: Նման հանդիպումները կարևոր են բուհական քննություններին նախապատրաստվող դպրոցականների համար, օգնում են կողմնորոշվելու մասնագիտությունների ընտրության հարցում, ինչպես նաև նպաստում են դպրոց-բուհ հարաբերությունների սերտացմանը: Սակայն համավարակի պայմաններում փոխադարձ այցեր իրականացնելը մի քիչ բարդ է:

Որոշվեց՝ դիմորդների հավաքագրման համար տարվող աշխատանքների ընթացքի մասին Վ.Աղաբաբյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Հինգերորդ՝ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա, անդրադառնալով ուսման վճարների մուծման դինամիկային, նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ուսման վարձերը վճարվում են, սակայն առկա ուսուցման 5 ուսանող դեռևս 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակից ունի ուսման վճարների պարտք:

Որոշվեց՝ հանձնարարել դեկաններին հետևողական լինել ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձերի վճարմանը:

2

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. Տնօր. նիստի նկար - գլխավոր

2021թ. մարտի 27-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանի և ոչ ավարտական կուրսերի առաջին ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):
 2. Հաղորդում առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների անցկացման մասին (զեկուցողներ՝ Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ):
 3. Ընթացիկ հարցեր.
    • ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով հատկացվող միավորներում փոփոխություններ կատարելու առաջարկի մասին (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան):
    • Պաշտոնների անձնագրերի վերանայման և հաստատման գործընթացի մասին (զեկուցող՝ Ա.Մակարյան):
    • Իջևանի համայնքապետարանի «Իջևան» անվանական կրթաթոշակին և Տավուշի թեմի կողմից տրամադրվող ակտիվության կրթաթոշակին հավակնող ուսանողների առաջադրման և ընտրության մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան):

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանը կիրականացվի ըստ հաստատված ժամանակացույցի (առկա ուսուցման համակարգում՝ մարտի 29-ից ապրիլի 10-ը, հեռակա ուսուցման համակարգում՝ մարտի 29-ից ապրիլի 17-ը): Նա հավելեց, որ ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը ավարտական և ոչ ավարտական կուրսերի քննաշրջանների գրաֆիկները ներկայացրել են ՈՒՄՎ, դրանք ստուգվել և հետ են ուղարկվել:

Ա.Մակարյանը հանձնարարեց, որ նախքան քննություններն սկսելը ևս մեկ անգամ ստուգվեն հարցաշարերն ու տոմսերը:

Որոշվեց.

 1. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանը և ոչ ավարտական կուրսերի առաջին ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն իրականացնել նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան՝ առցանց եղանակով, իսկ դասախոսների և ուսանողների համաձայնության դեպքում՝ առկա եղանակով (դեկանների կողմից նախապես ներկայացված զեկուցագրերի հիման վրա):
 2. Նախքան ընթացիկ քննությունների և ստուգումների մեկնարկը ՈՒՄՎ ներկայացնել առկա ուսուցման համակարգում դասերի կատարողականը 8 շաբաթվա կտրվածքով:
 3. Քննությունների տեղեկագրերը չսքանավորել առանց ուսանողների հետ գնահատականների քննարկման։

Երկրորդ հարցի կապակցությամբ ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն անհրաժեշտ է իրականացնել մասնաճյուղի գիտական խորհրդի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 25-ի №48 նիստով հաստատված՝ «Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ»-ին համապատասխան, այսինքն՝ պաշտպանությունից առնվազն 2 շաբաթ առաջ։ 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով նախատեսված է ամփոփիչ ատեստավորումները կազմակերպել 2021թ. մայիսի 3-29-ը, այսինքն՝ նախապաշտպանությունները պետք է սկսել ապրիլի 5-ից՝ պայմանավորված ամփոփիչ ատեստավորման օրով։ Ա.Դավթյանն առաջարկեց մինչև նախապաշտպանությունները մասնագիտական ամբիոններում կազմակերպել ավարտական աշխատանքների արդյունքների ամփոփում։

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը նշեց, որ անկախ նրանից, թե ինչ տարբերակով կիրականացվի ամփոփիչ ատեստավորումը (առցանց, առկա), հարկավոր է պաշտպանությունից 5 օր առաջ հանձնաժողովների անդամներին ուղարկել ավարտական աշխատանքների ամբողջական փաթեթները (PDF տարբերակ, տեսասահիկ, ղեկավարի և գրախոսի կարծիքներ)։ Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների հաստատումից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է ձևավորել հանձնաժողովների կազմերը։

Որոշվեց.

 1. Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին՝ հետևել, որպեսզի ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն իրականացվեն մասնաճյուղի գիտական խորհրդի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 25-ի №48 նիստով հաստատված՝ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգին համապատասխան։
 2. Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին շարունակել հետևողական լինել ավարտական աշխատանքների իրականացման ընթացքին։

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը նշեց, որ ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով մասնաճյուղում ներդրվել է հետազոտական բաղադրիչ մասնագիտական առարկաներից։ Ըստ կարգի III մասի 9 կետի՝ դասընթացի շրջանակներում կատարված աշխատանքի արդյունքները հաշվի են առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում որպես 2-րդ ընթացիկ քննության գնահատական՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում առավելագույն 5 միավոր արժեքով, իսկ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում՝ 10 միավոր արժեքով։ Ա.Մակարյանը նշեց, որ I կիսամյակում հետազոտական բաղադրիչ պարունակող առարկաների գնահատման և կազմակերպման վերաբերյալ Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման ու Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինների կողմից համատեղ անցկացվել է հարցում դասախոսների և ուսանողների շրջանում։ Հարցման ընթացքում և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողներն առաջ են քաշել այն հարցը, որ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում դասընթացի երկրորդ մասը գնահատումից դուրս է մնում։ Դասախոսները և ուսանողներն առաջարկում են նմանատիպ մի մոտեցում՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացում հետազոտական բաղադրիչին տալ 5 միավոր, մյուս 5 միավորը հատկացնել առարկայի երկրորդ մասին։

Որոշվեց՝ առաջարկել դասախոսներին փորձի կարգով որոշ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների համար կիրառել 5/5 մոտեցումը՝ 5 միավոր հատկացնել հետազոտական աշխատանքին, 5 միավոր՝ դասընթացի երկրորդ մասին։

Երկրորդ ընթացիկ հարցի մասին պարոն Մակարյանը նշեց, որ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի պաշտոնի անձնագրերը կազմվում են բուհի իրավախորհրդատուի և համապատասխան բաժինների հետ համատեղ, հաստատվում են տնօրենի հրամանով։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված՝ աշխատողների մի մասն ունի առողջական խնդիրներ։ Բուհի աշխատանքը բնականոն շարունակելու նպատակով դրսից հրավիրվել են աշխատակիցներ (խոսքը վերաբերում է վարորդներին)։ Թեև մասնաճյուղում առկա է վարորդի մի քանի հաստիք, սակայն վարորդական իրավունքի կարգերը չեն համապատասխանում մեծ մարդատար տրանսպորտներ վարելու կարգին։ Այժմ դասերն իրականացվում են համակցված՝ առկա և առցանց եղանակներով, և դրսից եկող դասախոսներին տեղափոխելու խնդիր է առաջանում։ Ուստի ՏԳԿՍ բաժնի ղեկավարը առաջարկ է ներկայացրել վարորդի պաշտոնի անձնագրում կատարել որոշակի փոփոխություններ՝ հետագայում խնդիրներից խուսափելու նպատակով։

Որոշվեց՝ հանձնարարել իրավախորհրդատուին վարորդի պաշտոնի անձնագրում պարտադիր դարձնել D կարգի պահանջը, իսկ ՏԳԿՍ բաժնի ղեկավարին՝ հետևողական լինել, որ ամեն տարի վարորդներն անցնեն բժշկական բուժզննում՝ օտվելով ԵՊՀ ԻՄ-ի առողջապահական ապահովագրությունից։

Երրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը «Իջևան» անվանական կրթաթոշակի համար ներկայացրել էին հավակնորդ ուսանողների թեկնածությունները՝ առաջնորդվելով Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի 4-րդ կետի դրույթներով: «Իջևան» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրված թեկնածուներից ընտրվեց հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուսինե Գառնիկի Դավթյանը, ով վերջին չորս կիսամյակի ընթացքում ցուցաբերել է գերազանց առաջադիմություն (ՄՈԳ-ը 18-ից բարձր է) և ունի հասարակական բարձր ակտիվություն։

Տավուշի թեմի կողմից տրամադրվող ակտիվության կրթաթոշակի կապակցությամբ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի №8 նիստում (12.12.2020թ.) որոշում է կայացվել ուսանողական կառույցների սահմանած ակտիվության սանդղակի համաձայն՝ կրթաթոշակը տրամադրել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրաչուհի Հրաչիկի Թամամյանին։

Որոշվեց.

 1. «Իջևան» անվանական կրթաթոշակը տրամադրել հեռակա ուսուցման համակարգի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուսինե Գառնիկի Դավթյանին։
 2. Տավուշի թեմի ակտիվության կրթաթոշակը տրամադրել Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրաչուհի Հրաչիկի Թամամյանին։

Նիստի ընթացքում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Աղաբաբյանը ներկայացրեց ԵՊՀ ռեկտորի հրամանը, ըստ որի, պայմանավորված համավարակի թվերի աճով, դպրոցական օլիմպիադան չի իրականանալու, քանի որ ոչ բոլոր ուսումնական հաստատություններն են ի վիճակի ապահովել հակահամաճարակային բոլոր պայմանները։

Գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանն ադրադարձավ ուսման վճարների մուծման դինամիկային։ Նա նշեց, որ ընդհանուր առմամբ ուսման վարձերը վճարվում են, սակայն առկա ուսուցման 8 և հեռակա ուսուցման 3 ուսանողներ դեռևս առաջին կիսամյակից ունեն ուսման վճարների պարտք։ Այդ ուսանողները հիմնականում Արցախի մարտական գործողությունների մասնակիցներ են, և նրանց ուսման վճարները փոխհատուցելու է պետությունը։

2. Տնօր. նիստի նկար