Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը

received_3063576813718486

  2020թ. մայիսի 26-ին «Zoom» համակարգի միջոցով անցկացվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը, որը նախագահում էր ԱՀՄակարյանը:

Նիստում ամփոփվեց հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առցանց կազմակերպման ընթացքին, առկա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանության ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի վերաբերյալ զեկուցեցին Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը և ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ համաձայն հաստատված ժամանակացույցի` բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանը սկսվել է 2020թ. մարտի 9-ին, սակայն բոլորին հայտնի պատճառներով հետաձգվել է: Լուծարքային շրջանն իրականացվել է մայիսի 4-23-ը ժամանակահատվածում առցանց՝ «Zoom» հարթակում․ 29 ուսանող կուտակել է մինչև 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտք:

Տվյալ կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու, քննաշրջանում ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու և կիսամյակի արդյունքներով անհրաժեշտ գումարային կրեդիտներ չհավաքելու պատճառներով հեռացման է ներկայացվել 6 ուսանող:

Նիստում որոշվեց հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները գնահատել բավարար, իսկ վերոնշյալ ուսանողներին հեռացնել մասնաճյուղից:

Առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առցանց կազմակերպման ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆալուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ մինչև 2020թ. մայիսի 20-ը ամբիոնների վարիչները ՈՒՄՎ են ներկայացրել 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում յուրաքանչյուր դասընթացի համար նախատեսված ստուգարքների և քննությունների ձևերը (բանավոր, թեստային, գրավոր)՝ 20 միավորի բաշխվածության մասին դասախոսների հիմնավորումներով: Տվյալ հարցի վերաբերյալ զեկուցողների հաղորդումներն ընդունվեցին ի գիտություն:

Առկա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանության ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆալուլտետների դեկանները և ՈՒՄՎ պետը: Նրանք նշեցին, որ 2020թ. մայիսի 16-ից 30-ը միասնական Zoom հարթակում իրականացվում է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը՝ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները: Դրանք անցկացվում են սահմանված կարգով՝ համաձայն հաստատված ժամանակացույցների, թե՛ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովները, թե՛ ուսանողներն ու ղեկավարները ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ: Տվյալ հարցի վերաբերյալ զեկուցողների հաղորդումները ևս ընդունվեցին ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերն էին «1991 ստորաբաժանման» նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և ՀՀ բարձրագույն տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության (ԲՏԱՆ) հայտարարած դասընթացների կազմակերպման մրցույթին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնակցության մասին հարցերը:

«1991 ստորաբաժանման» նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման մասին նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի և FAST հիմնադրամի միջև պայմանավորվածության համաձայն՝ տվյալագիտության և արհեստական բանականության ոլորտների վերաբերյալ 6-ամսյա անվճար դասընթացները կիրականացվեն մասնաճյուղում։ Դրանք կվարեն մեր դասախոսները՝ նախապես վերապատրաստված «1991 ստորաբաժանման» 4 ծրագրային մոդուլներից մեկով կամ մի քանիսով (մաթեմատիկան տվյալագիտության համար, ծրագրավորում տվյալագիտության համար, մեքենայական ուսուցման դասական մեթոդներ, խորը ուսուցում): Ըստ այդմ՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանին հանձնարարվեց իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ դասընթացների համար անհրաժեշտ ռեսուրսների և դասախոսական կազմի ապահովման ուղղությամբ:

ՀՀ ԲՏԱՆ հայտարարած դասընթացների կազմակերպման մրցույթին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնակցության հետ կապված՝ մասնաճյուղի գիտական քարտուղարին հանձնարարվեց համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը՝ մրցույթին դիմելու համար:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության առցանց նիստ

roundtable   2020թ. ապրիլի 30-ին  «Zoom» համակարգի միջոցով անցկացվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության առցանց նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստում ամփոփվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքները, ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանը, քննարկվեցին հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի վերսկսման նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղում ուսման վարձավճարների հավաքագրման ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Տնօրենության նիստը բացեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ երկրում հայտարարված արտակարգ դրությամբ պայմանավորված՝ մասնաճյուղն իր ողջ ներուժն է ներդրել առցանց ուսուցումը պատշաճ իրականացնելու համար: Մարտի 16-31-ը իրականացված ուսուցման գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունների վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ  առցանց դասավանդման համար դասախոսներն օգտագործել են տարբեր առցանց գործիքներ («Zoom», «Moodle», «Edunext», «Microsoft Teams», «Skype», «WattsApp», «Messenger», «Viber» և այլն): Այդ ընթացքում ՏՀՍԶ բաժինը տնօրենության հանձնարարությամբ բոլոր ակադեմիական խմբերի համար ձևավորել է անհրաժեշտ քանակի Zoom հարթակներ, դասախոսների և ուսանողների համար մշակել է համապատասխան ուղեցույցներ և տրամադրել նրանց: Մարտի 31-ից սկսած՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման բոլոր դասերն իրականացվում են միասնական Zoom հարթակում՝ առաջնորդվելով 2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար հաստատված դասացուցակներով:

ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ Zoom հարթակի կարգավորումներն իրականացնելուց հետո ՈՒՄՎ աշխատակիցներին տրամադրվել են համապատասխան հասցեները: Յուրաքանչյուր աշխատող շաբաթվա կտրվածքով ներկայացրել է հաշվետվություն, որը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել առցանց կրթության թերությունների և առավելությունների մասին: Ա.Դավթյանն ընդգծեց, որ դասերն իրականացվել են ըստ դասացուցակի, տեխնիկական խնդիրների պատճառով եղել են ժամերի որոշակի փոփոխություններ, սակայն դրանք էապես չեն խոչընդոտել դասապրոցեսի իրականացմանը: Եղել են դասախոսներ, ովքեր դասերն իրականացրել են անհատական Zoom հարթակներում, սակայն աշխատակիցները հնարավորություն են ունեցել վերահսկելու գործընթացը: Ուսանողների հաճախելիությունը տարբեր կուրսերում միջինում կազմել է 50-100%:

Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ում առցանց ուսուցման կազմակերպման մեկ ամսվա արդյունքները համարել բավարար, Ուսումնամեթոդական վարչությանը հանձնարարվեց հետևողական լինել դասերի իրականացմանը:

Ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանն իրականացվել է պատշաճ կարգով, նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան: Չներկայացված ուսանողներ չեն եղել, որոշ առարկաներից եղել են լուծարքներ:

Որոշվեց ավարտական կուրսերի լուծարքային շրջանի ընթացքի մասին դեկանների զեկուցումներն ընդունել ի գիտություն:

Հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի վերսկսման նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեց Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ մայիսի 4-ից հաստատված գրաֆիկով իրականացվելու են Հեռակա ուսուցման բաժնի՝ մարտ ամսվա համար նախատեսված ու բացթողնված դասերը: Վերահաստատված դասացուցակները մինչև մայիսի 2-ը կուղարկվեն դասախոսներին և ուսանողներին: Մ.Զուրաբյանը հավելեց, որ հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսերում ապրիլին արդեն անցկացվել է 2019-20 ուստարվա առաջին կիսամյակի լուծարքային շրջանը, և լրացվել են մարտ ամսին բացթողնված դասերը: Իրականացվել են նաև 5-րդ կուրսերի՝ երկրորդ կիսամյակի համար նախատեսված դասերը: Մայիսի 11-ից սկսվելու է 5-րդ կուրսերի երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանը:

Որոշվեց Ուսումնամեթոդական վարչությանը և Հեռակա ուսուցման բաժնին հանձնարարել, մայիսի 4-ից, ըստ կազմված դասացուցակների, վերահսկել հեռակա ուսուցման առցանց դասերը:

Ուսման վարձավճարների հավաքագրման ընթացքի մասին զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ուսանողները, չնայած ստեղծված իրավիճակին, աստիճանաբար սկսել են վճարել ուսման վարձավճարները, և մասնաճյուղի ղեկավարությունը ձեռնարկել է անհրաժեշտ միջոցառումներ աշխատավարձերը ժամանակին և ամբողջական վճարելու համար:

Որոշվեց Մ.Մխիթարյանի զեկուցումն ընդունել ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է առաջիկա շաբաթում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների համար վերապատրաստման առցանց դասընթաց կազմակերպելու հարցը: Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի մասնագետ Ն.Ղազարյանի և ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանի կողմից մայիսի 1-ից կիրականացվի «Ինչպե՞ս օգտագործել Google forms ձևաչափի հնարավորությունները առցանց քննությունների համար» դասընթացը:

Որոշվեց, որ դասընթացները հաջող ավարտած դասախոսները համապատասխան կրեդիտներ կստանան վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում:

Հաջորդ ընթացիկ հարցը վերաբերում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների առցանց նախապաշտպանություններին. որոշվեց հանձնարարել Ուսումնամեթոդական վարչությանը և ֆակուլտետների դեկաններին հաստատված ժամանակացույցներին համապատասխան կազմակերպել նախապաշտպանությունները և վերլուծություն պատրաստել առցանց աշխատակարգի վերաբերյալ վերհանված խնդիրների շուրջ:

 

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Տնօր. նիստի նկար. փետրվարի 26

   2020թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի մի քանի ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը և ներկայացրեց, որ մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման ութ ուսանողներ դիմել են 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար:

Որոշվեց «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգի III մասի կետերին համապատասխան՝ վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի ութ ուսանողների ուսանողական իրավունքները:

Ընթացիկ հարցերից էր ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների ներկայացման հարցը, որի կապակցությամբ որոշվեց հանձնարարել դեկաններին եռօրյա ժամկետում տնօրենին ներկայացնել  հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները:

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Տնօր. նիստի նկարը

   2020թ. փետրվարի 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքներին, 1-ին կիսամյակի լուծարքային շրջանի անցկացմանը, ՀՀ ՊՆ կողմից հատկացվող անվանական կրթաթոշակի («Վազգեն Սարգսյան», «Մոնթե Մելքոնյան») տրամադրմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ նախորդ նիստին ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվել էր դասացուցակները կազմել այնպես, որ երկուշաբթի օրը լինի ոչ աշխատանքային, քանի որ Երևանից եկող պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծ մասին ավելի հարմար է դասերն իրականացնել շաբաթ օրերին: Այժմ դասացուցակները պատրաստվել և ստուգվել են ՈՒՄՎ կողմից՝ ըստ աշխատանքային ուսումնական պլանների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անհատական բեռնվածության: Պարոն Դավթյանը հավելեց, որ մասնաճյուղը լիովին պատրաստ է սկսելու երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմուքները:

Դեկաններին հանձնարարվեց պրոֆեսորադասախոսական կազմին ևս մեկ անգամ տեղեկացնել տրանսպորտի ժամանակացույցի մասին, ֆակուլտետներում սահմանել հերթապահություն՝ դասապրոցեսը պատշաճ կազմակերպելու նպատակով և կազմված գրաֆիկները ներկայացնել տնօրենին:

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքները որոշվեց գնահատել բավարար և կազմել հրամանի նախագիծ երկուշաբթին ոչ աշխատանքային հայտարարելու մասին, ստեղծել հերթապահություն իրականացնելու համար նախատեսված գրաֆիկ, ՈՒՄՎ-ին և դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների իրականացման գործում:

2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին լուծարքային շրջանը կազմակերպելու վերաբերյալ նշվեց, որ ըստ գրաֆիկի՝ առկա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանը նախատեսված է իրականացնել ս.թ. փետրվարի 6-15-ը, 2-րդ լուծարքային շրջանը՝ փետրվարի 20-29-ը, հեռակա ուսուցման 1-ին լուծարքային շրջանը կտևի ս.թ. մարտի 6-14-ը, 2-րդ լուծարքային շրջանը՝ մարտի 20-28-ը:

Ա.Դավթյանը նշեց, որ լուծարքային շրջանն իրականացվում է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, տրված են առարկայական հանձնաժողովների հրամանները, ընթացքը վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից:

Որոշվեց ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարել հետևողական լինել լուծարքային շրջանի անցկացման, ՈՒՄՎ-ին՝ վերահսկման գործում, այն պարտադիր իրականացնել հրամանագրված հանձնաժողովներով:

Հաջորդ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ ՀՀ ՊՆ կողմից հատկացվող «Վազգեն Սարգսյան» և «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակների համար հայտ էին ներկայացրել 3 ֆակուլտետներ՝ Հումանիտար գիտությունների, Տնտեսագիտության և Բնական գիտությունների:

Առաջարկված թեկնածություններից «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակի համար, առաջադիմությունից ելնելով, ընտրվեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Սերյոժայի Գասպարյանը:

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակի համար ընտրվեց Տնտեսագիտություն ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Լուիզա Վարդանի Մադաթյանը:

Որոշվեց նախապատրաստել համապատասխան գրություն և ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

Ընթացիկ հարցերից էին ուսանողների իրավունքների վերականգնմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների հերթական ինքնավերլուծությանը, մասնաճյուղի՝ 2019-20 ուստարվա գույքագրմանը վերաբերող հարցերը:

Առաջին ընթացիկ հարցի վերաբերյալ Ա.Դավթյանը ներկայացրեց, որ Հեռակա ուսուցման համակարգի 2 ուսանողներ դիմել են իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար, իսկ առկա ուսուցման 1 ուսանող դիմել է առկա վճարովի համակարգից տեղափոխվելու հեռակա ուսուցման համակարգ: Նա նշեց, որ Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման» կարգին (17.12.2018, N 1676 -Ն), և դրանք բավարարում են վերոնշյալ կարգի III մասի կետերին:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի կապակցությամբ ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության հերթական զեկույցի պատրաստումն ընթացքի մեջ է. ինքնավերլուծության 10 չափանիշները 50 և ավելի %-ով պատրաստ են, 2 չափանիշ գրեթե ավարտված են (Չափանիշ V. Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ, Չափանիշ VIII. Հասարակական պատասխանատվություն): Ինքնավերլուծություն իրականացնող աշխատանքային խմբերի ղեկավարներին հանձնարարվել է իրենց չափանիշները մինչև փետրվարի 15-ը ավարտուն տեսքի բերել և ներկայացնել ՄԿՈԱ բաժին:

Երրորդ ընթացիկ հարցի վերաբերյալ Վ.Եգանյանը նշեց, որ 2019-2020 ուստարվա գույքագրման աշխատանքները մոտ 60%-ով իրականացվել են (հյուրանոցային համալիր, մարզադահլիճ, վարչական մասնաշենք, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ):

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Տնօր. նիստի նկարը 2019թ. դեկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դեկտեմբերի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստի, դասամատյանների և առարկայական ծրագրերի համապատասխանության վերաբերյալ ՈՒՄՎ վերլուծության նախնական արդյունքներին մասին և կազմակերպչական ու ընթացիկ հարցեր:

Դեկտեմբերի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում կայանալիք գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստի վերաբերյալ Ա.Մակարյանի հաղորդումը ընդունվեց ի գիտություն:

ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը, ներկայացնելով դասամատյանների և առարկայական ծրագրերի համապատասխանության վերաբերյալ վարչության կողմից իրականացված վերլուծության նախնական արդյունքները, մասնավորապես նշեց, որ վարչությունը, տնօրենի հրահանգի համաձայն, մեկ շաբաթվա ընթացում մասնագիտական բլոկում իրականացրել է առարկայական ծրագրերի, հարցաշարերի և դասամատյաններում դրանց համապատասխանության վերաբերյալ ստուգում և հայտնաբերել որոշակի բացթողումներ:

Որոշվեց ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել 2020թ. հունվարին վերանայել 2019-2020 ուստարվա II կիսամյակում աշխատանքային պլանով նախատեսված առարկայական ծրագրերը: Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել ամբիոններում առարկայական փաթեթների ապահովման հարցում:

Ընթացիկ հարցերից էին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Ազնար Ռևազյանի՝ 2019-20 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսման վարձը զեղչելու, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Սվետլանա Մելոյանին 120 և ավելի անհարգելի բացակայության պատճառով մասնաճյուղից հեռացնելու հարցերը: