Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ

dividers

2022-2023 ուստարի

dividers

2021-2022 ուստարի

dividers

2020-2021 ուստարի 

 

dividers

2019-2020 ուստարի

dividers

2018-2019 ուստարի

dividers

2017-2018 ուստարի

dividers

2016-2017 ուստարի