Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի ուղերձը

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը ընդամենը տասնհինգ տարեկան է` քսանամյա անկախ Հայաստանի որդեգիրը, սահմանամերձ Տավուշ աշխարհի  առաջին   բարձրագույն հաստատությունը:  Իր հիմնադրման առաջին օրից  նա մեծ դեր է խաղացել  մարզի կրթամշակութային կյանքում, նվաճել  իր հաստատուն    տեղը  հանրապետության բուհերի շարքում: Կրթօջախի լինելիության շնորհիվ   երիտասարդ տավուշցին իր տանն է` կապված իր հող ու ջրին, իր ազգային ու մշակութային ակունքներին, ու նա է տարածաշրջանի  առաջին սահմանապահ  ազգապաշտպանն ու  ազգապահպանը, այսօրվա ու վաղվա ուսուցիչն ու  բնապահպանը, տնտեսագետն ու արվեստագետը: Լինելով մայր բուհի լավագույն ավանդների շարունակողը, հետամուտ   համաեվրոպական բուհական բարեփոխումներին ու գիտական առաջընթացին`  կրթօջախը իրականացնում է ռազմավարական իր ծրագիրը, որի արդյունավետության վկայությունը մեր նվաճումներն են, հաստատության  հեղինակության շարունակական բարձրացումը, աշխատաշուկայում մեր շրջանավարտների մրցունակությունը: Վստահ ենք, որ նաև ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղն է նպաստելու, որ  հաղթահարվեն երկրի  սոցիալ-տնտեսական  ժամանակավոր դժվարությունները, լուծվեն  քաղաքի, մարզի ու հանրապետության բազում խնդիրներ` հանուն ազատ, հզոր ու ժողովրդավարական պետության   կառուցման ու կայուն զարգացման: Մենք կարևորում ենք ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի գործունեությունը` համոզված, որ այն նոր էջ է բացում այս կրթական հաստատության  կենսագրության  մեջ: