Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի ուղերձը

1 (2)

Սիրելի՛ ուսանող,

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը սահմանամերձ Տավուշի առաջին և միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է:  Իր հիմնադրման օրից ԵՊՀ ԻՄ-ը մեծ դեր է խաղացել մարզի գիտական, կրթական և մշակութային կյանքում, նվաճել իր հաստատուն տեղը հանրապետության բուհերի շարքում:

Կրթօջախն ունի գիտական մեծ ներուժ, տեխնիկապես կահավորված լսարաններ, լաբորատորիաներ, շարունակ հարստացող գրադարան, մարզադահլիճներ: Մասնաճյուղում դասախոսում է տեղացի, ԵՊՀ-ից և ՀՀ առաջատար բուհերից հրավիրված բարձրակարգ պրոֆեսորադասախոսական կազմ:

Լինելով Մայր բուհի լավագույն ավանդների շարունակողը, հետամուտ համաեվրոպական բուհական բարեփոխումներին ու գիտական առաջընթացին՝ կրթօջախն իրականացնում է իր ռազմավարական ծրագիրը, որի արդյունավետության վկայությունը մեր նվաճումներն են, հաստատության  հեղինակության շարունակական բարձրացումը, աշխատաշուկայում մեր շրջանավարտների մրցունակությունը:

Վստահ ենք, որ նաև ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղն է նպաստելու, որ  հաղթահարվեն երկրի սոցիալ-տնտեսական ժամանակավոր դժվարությունները, լուծվեն  քաղաքի, մարզի ու հանրապետության բազում խնդիրներ` հանուն ազատ, հզոր ու ժողովրդավարական պետության կառուցման ու կայուն զարգացման:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար,                              ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ Արտակ Ցուցուլյան