Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղի ղեկավարության կողմից շնորհակալագրեր տրվեցին բռնի տեղահանված արցախահայերին աջակցելու նպատակով ԵՊՀ ԻՄ կողմից կազմակերպված կամավորական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցած ուսանողներին

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 106-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ