Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մանկավարժության եվ հոգեբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ Կոբելյան Արթուր Թենգիզի

20180907_142448 (1)“Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության բարձր կուրսերի  ուսանողներն իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներն անց են կացնում հիմնականում կրթական հաստատություններում,  հոգեբանական վերականգնողական կենտրոններում, քրեակատարողական հիմնարկներում, բժշկական կենտրոններում, ֆինանսատնտեսական կառույցներում, մանկատներում և այլն:

Ուսումնական աշխատանքներին զուգընթաց ամբիոնը կատարում է գիտահետազոտական աշխատանք, որն ապահովում է շարունակական կրթության սկզբունքը: Ամբիոնը մեծ ուշադրություն է դարձնում դասախոսությունների որակի բարելավմանը, գիտահետազոտական աշխատանքների  արդյունավետության բարձրացմանը և երիտասարդ կադրերի պատրաստմանը: Ամբիոնում  այսօր աշխատում է բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ:

Մասնաճյուղում գործում է նաև “Մանկավարժություն և հոգեբանություն” մասնագիտության հեռակա ուսուցում, որը իրականացվում է վերը նշված գործընթացներով:

2016թ.-ից ամբիոնը իրականացնում է “Ընդհանուր մանկավարժություն” մասնագիտության “Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա” կրթական ծրագիրը:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնում 2016թ.ին ստեղծվել է Գործնական հոգեբանության ակումբ:

Ակումբի ստեղծման նպատակն է զարգացնել ուսանողների կառուցողական շփման ունակությունները՝ կյանքի զանազան իրավիճակներ քննարկելու, անհատական խորհրդատվություններ տալու, հոգեբանական վարժություններ, թրեյնինգներ, կլոր սեղաններ, հոգեբանական թեմաներով ազատ բանավեճեր կազմակերպելու միջոցով:

Ակումբը հնարավորություն կտա կազմակերպել հանդիպումներ ուսանողների հետ,  որտեղ կլոր սեղանի շուրջ կքննարկվեն կյանքի իրավիճակներ, կիրականացվեն հոգեբանական վարժություններ, կկազմակերպվեն ազատ բանավեճեր հոգեբանական թեմաներով:

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագիր

2018-2019 ուստարվա աշխատանքային պլան 

2018-2019 ուսատարվա 1-ին կիսամյակի  դասալսումների գրաֆիկ

2018-2019 ուսատարվա 1-ին կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկ

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով          

                                                                                       
 

Ամբիոնի աշխատակազմը

 
Կոբելյան Արթուր Թենգիզի Հ.գ.թ.,դոցենտ,ամբիոնի վարիչ
Սարգսյան Լևոն Կարոյի  Հ.գ.թ.,դոցենտ,կրթ.ծրագրի պատասխանատու
Գյուլամիրյան Ջուլիետտա Մ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Գևորգյան Սրբուհի Ռաֆիկի Հ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Խուդոյան Սամվել Սուրենի Հ.գ.դ., պրոֆեսոր
Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի Մ.գ.դ., պրոֆեսոր
Հովսեփյան Սահակ Պողոսի դոցենտ
Սարգսյան Վաչագան Պետրոսի Բժշկ. գիտ.թեկն., դոցենտ
Ավագիմյան Հայկ Ռուդիկի Հ.գ.թ., դոցենտ
Կարապետյան Նելլի Զավելի Մ.գ.թ., դոցենտ
Քամալյան Աննա Սերյոժայի Հ.գ.թ., ասիստենտ
Առաքելյան Աննա Դավիթի Հ.գ.թ.,ասիստենտ
Ավագյան Անի Մովսեսի Հ.գ.թ.,ասիստենտ
Հովհաննիսյան Քնարիկ Ասլանի Մ.գ.թ. ասիստենտ
Սարգսյան Ասյա Արազբեկի Մ.գ.թ. ասիստենտ
Բարսեղյան Մելանյա Սաշայի դասախոս
Հարությունյան Գերասիմ Արթուրի դասախոս
Հովակիմյան Աննա Գիգուշի դասախոս
Մելիքսեթյան Վիկտորիա Գրիշայի դասախոս
Պոնոմարենկո Իրինա Ռոմանի դասախոս
Մկոյան Աշխեն Համլետի դասախոս
Սիմոնյան Աննա Աշոտի ասիստենտ
Մարտիրոսյան Ալինա Ալեքսանի դասախոս
Գրիգորյան Լիանա Արմենի դասախոս
Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի դասախոս
Ստեփանյան Լիլիթ Ռևիկի գործավար-օպերատոր 
ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
Հեռ.` (+37493) 26 06 57
Էլ. փոստ` stepanyan.lil@mail.ru

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

___________________________

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|

Էջեր