Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքը 

EPH_IM_karucvacq2_new _ 2022-poqr_AM (2)_page-0001

Արհեստակցական բյուրո

Ուսանողական գիտական ընկերություն

Ուսանողական խորհուրդ

Հանձնաժողովներ և խորհուրդներ

Աշխատակազմ