Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքը

EPH IM KARUCVACQ

 

Արհեստակցական բյուրո

Ուսանողական գիտական ընկերություն

Ուսանողական խորհուրդ

Աշխատակազմ