Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կառուցվածքը

Karucvacq_EPH_IM-08-12-2017