Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետը  գործում  է  մասնաճյուղի  հիմնադրման օրից: 1994-96 թթ. ֆակուլտետը  ղեկավարել  են  դոցենտներ  Ա. Օրդյանը, Մ. Պետրոս­յանը և Ս. Առաքելյանը:

Մինչև 2001թ.-ը ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում էր «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ: 2001 թ.-ից բացվում է  երկրորդ` «Սոցիալ-մշակութային  ծառայություն  և զբոսաշրջություն» մասնագիտությունը, որը  2007թ.  վերանվանվում   է  «Սերվիս»:

1996-2018 թթ. ֆակուլտետի դեկանն է եղել  տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ (պաշտոնը) Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն.

2018թ. սեպտեմբերի 1-ից 2022 մայիսի 1-ը դեկանի պաշտոնակատար է նշանակվել  Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանը:

Ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Ֆինանսներ», «Զբոսաշրջություն»  մասնագիտությունների գծով:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյան, տ.գ.թ., դոցենտ

(Հեռ.՝ 094-19-15-19, Էլ. փոստ՝ g.h.avetisyan@yandex.com)

Ծննդյան թիվը3 (1)

25.07.1973թ.

Կրթությունը

1990-1995 թթ.Երևանի              ժողովրդական                        տնտեսության ինստիտուտ

Ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ,      «Հաշվապահական                  հաշվառում,                              վերահսկողություն և                տնտեսական  գործունեության  վերլուծություն» մասնագիտություն.                  1980-1990 թթ – Դիլիջանի թիվ 1 միջն. դպրոց

Աշխատանքային գործունեությունը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2018թ. – առ այսօր  Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

2017-2018 թթ.          «Ֆինանսներ» ԿԾ պատասխանատու

2016-2017 թթ.          «Տնտեսագիտություն» ԿԾ պատասխանատու

2013-2016 թթ.           ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ

2010-2013 թթ.           Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի տեղակալ

2003թ. – 2018թ.     Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ

2002-2003 թթ.           Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս

1996-2002 թթ.           Ֆինանսների և հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի                                                        լաբորանտ

1995- 1996 թթ.         Դիլիջանի ռադիոէլեկտրոնային սարքաշինության տեխնիկում

                                  «Հաշվապահական հաշվառում», ՏԳՎ առարկաների դասատու

 Ատենախոսության թեման                                     

Արտադրական ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները, ՀՀ փայտամշակման կազմակերպություններ

Կարդացվող դասընթացները

«Հաշվապահական հաշվառում», «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», «Կառավարչական հաշվառում»

 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Տնտեսության տարբեր ոլորտների հաշվառման առանձնահատկություններ, հաշվապահական ծրագրեր, հարկային հաշվառում, կրթության որակի ապահովման կառավարում

Գիտական գործունեությունը

2019թ. շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում:

2005թ. շնորհվել է տնտեսագիտական գիտությունների  թեկնածուի աստիճան:

Հեղինակ է  մի շարք գիտական և ուսումնամեթոդական հոդվածների:

Մասնակցել է հանրապետական ու միջազգային բազմաթիվ կոնֆերանսների և գիտաժողովների:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն                            

Համակարգչային իմացությունը

Windows OS, Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի դուստր և որդի

2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2020-21 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2020-21 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2019-20 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը