Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետը  գործում  է  մասնաճյուղի  հիմնադրման օրից: 1994-2022 թթ. ֆակուլտետը  ղեկավարել  են դոցենտներ  Ա.Օրդյանը, Մ.Պետրոս­յանը, Ս.Առաքելյանը, Ն.Խուդավերդյանը և Գ.Ավետիսյանը:

Մինչև 2001 թվականը ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվել է «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ՝ հետագայում վերանվանվելով «Տնտեսագիտության տեսություն» և «Տնտեսագիտություն»: 2001 թվականից բացվում է  երկրորդ` «Սոցիալ-մշակութային  ծառայություն  և զբոսաշրջություն» մասնագիտությունը, որը  2007թ.  վերանվանվում   է  «Սերվիս»:

2017թ. ֆակուլտետում կրթությունը կազմակերպվում է «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» և «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրերով:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն.

2022թ. մայիսի 13-ից դեկանի պաշտոնակատար է նշանակվել  Ալեքսան Շամիլի Մարգարյանը:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ալեքսան Շամիլի Մարգարյան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ  margaryan-aleqsan-shamili

(Հեռ.՝ 093-20-65-05, Էլ. փոստ՝ eco_ib@ysu.am, sci_ib@ysu.am)

Ծննդյան թիվը

31.08.1970թ.

Աշխատանքային գործունեությունը

2022 թ.-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար,

2021թ. փետրվարի 1-ից մինչև 2022 թ․ մայիսի 13-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒՄՎ տեսուչ,

2014 թ.-ից մինչև 2021թ. փետրվարի 1-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար,

2011-2014 թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ,

2007-2011 թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի օգնական,

2002-2006 թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,

2000-2002 թթ. ԵՊՀ-ի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ,

1997-1999 թթ. ՀՀ Ազգային բանակ` դասակի հրամանատար, այնուհետև վաշտի հրամանատար,

1994-1997 թթ. ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի ամբիոնի դասախոս,

1992-1994 թթ. Իջևանի ռեգիոնալ քոլեջ-համալսարանի ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի ամբիոնի լաբորանտ,

Կրթությունը

2007-2013 թթ.  ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի հայցորդ

1989-1991 թթ.  ԵրՊԻ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

1988-1990 թթ.  ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

1987-1992 թթ.  ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

1977-1987 թթ.  Ազատամուտի միջնակարգ դպրոց

Ատենախոսության թեման

Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը

 Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

  • ԴՆԹ-ի կենսաֆիզիկական հատկությունների և նրա կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը,
  • ջրի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական աստիճանը

2013 թվականից ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչումը

2022 թվականին շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Գիտական և մեթոդական աշխատանքներ

14 գիտական հոդված, մեկ մեթոդական աշխատանք

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երկու ուստր և մեկ դուստր

2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքային պլան

2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ I ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2020-21 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2020-21 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2019-20 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2018-19 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը