Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետը  գործում  է  մասնաճյուղի  հիմնադրման  օրից:  1994-96 թթ. ֆակուլտետը  ղեկավարել  են  դոցենտներ  Ա. Օրդյանը, Մ. Պետրոս­յանը և Ս. Առաքելյանը:

Մինչև 2001 թ.-ը ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպում էր «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ: 2001թ.-ից բացվում է  երկրորդ` «Սոցիալ-մշակութային  ծառայություն  և զբոսաշրջություն» մասնագիտությունը, որը  2007 թ.  վերանվանվում   է  «Սերվիս»:

2008 թ.-ից առ այսօր ֆակուլտետի դեկանն է  տեխն. գիտ. թեկնածու Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն`

  • ընդհանուր տնտեսագիտության,
  • տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության:

Այժմ ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Տնտեսագիտության տեսություն» և «Սերվիս» մասնագիտությունների գծով:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ` Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյան – տեխ. գիտ թեկնածու, հեռ.` /263/4-00-51, 094-11-21-41, էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am

ՆԵԼԼԻ  ԲԱԲԿԵՆԻ  ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ

 

Խուդավերդյան Նելլի Բաբկենի

Ծննդյան  թիվը

27/03/1965թ.

Կրթությունը

1987-1990թթ.  – Լենինգրադի  Կիրովի  անվան  տեքստիլ  և  թեթև  արդյունա­բերության  ինստիտուտի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  ասպիրանտուրա

1982-1987թթ. – Լենինգրադի  Կիրովի  անվան  տեքստիլ  և  թեթև  արդյունաբերության  ինստիտուտի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետ

1972-1982թթ. – Հայաստանի  Հանրապետության Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի    ռուսական  միջնակարգ  դպրոց

Աշխատանքային  գործունեությունը

2008 թ.   ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  դեկան

2007-2008թթ. ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  մինչհամալսարանական  կրթության  և  հեռակա  ուսուցման  բաժնի  վարիչ

1996-2007թթ.  ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  դեկան

1992-1996թթ. Իջևանի  քոլեջ-համալսարանի  տնտեսագիտության  ֆակուլտետի տեսական  տնտեսագիտության  և  արտադրական  ուժերի  տեղաբաշխման  ամբիոնի  դասախոս

1990-1992 թթ.  Իջևանի  գորգագործական  կոմբինատի  գլխավոր  տնտեսագետ

Գիտական գործունեությունը

1990 թ.  տեխն. գիտ. թեկնածու

Լեզուները

Հայերեն,  ռուսերեն

Ընտանեկան  դրությունը

Ամուսնացած է,  ունի մեկ  ուստր,  մեկ  դուստր

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Խորհրդի կազմը