Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի

2015-2016 ուստարում մասնաճյուղի մի քանի աշատակիցներ արժանացան մեդալների

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1981-1986թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Կիրառական մաթեմատիկա

Որակավորումը

Մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

05.09.1992թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Տվյալների կառուցվածքներ, ալգորիթմներ, ալգորիթմների բարդության

գնահատում, ծրագրավորում

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է