Կարապետյան Միրա Զավենի

Կարապետյան Միրա Զավենի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

 Կրթություն

1971-1976թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

 ֆրանսերենի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն

1976-1981թթ. ՀՀ ԳԱ ֆունդամենտալ գրադարան, ավագ խմբագիր

1981-1987թթ. Երևանի թիվ 105 միջնակարգ դպրոց, ուսուցչուհի

1987-1994թթ. Երևանի թիվ 105 միջնակարգ դպրոց, ուսուցչուհի

և դաստիարակության գծով փոխտնօրեն

1994-2011թթ.  ԵՊՀ ԻՄև «Հ. Աճառյան» համալսարան, դասախոս

2011-2014թթ. ԵՊՀ ԻՄ և «Եվրասիա» միջազգային համալսարան, դասախոս

2012թ.   ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

 օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է