Կարապետյան Վլադիմիր Սևանի

Рисунок3

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2009 թ Ստացել է պրոֆեսորի գիտական կչում

1999 թ. Վրաստանի ԳԱԱ-ի Դ. Ուզնաձեի անվան հոգեբանության գիտահետազոտական ինստիտուտում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն

1987 թ Ստացել է հոգեբանության և բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դոցենտի գիտական կոչում

1987 թ. Մասնակցել է Ռիգայում կազմակերպված միջազգային դասընթեցներին և ստացել ՆԼԾ թերապիստի մասնագիտացում

1983 թ. Մասնակցել է Կիևի ինժիներա-շինարարական ինստիտուտի ուսուցման ակտիվ մեթոդների լաբորատորիայի կազմակերպած դասընթացներին և ստացել Գործարար խաղերի ղեկավար մասնագիտությունը

1981 թ. Մարտի 20 Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ Մոդելավորումը որպես սովորելու գործունեության բաղադրատարր, Մանկավարժական, մանկան և տարիքային հոեբանության մասնագիտությամբ

1978-1981 թթ. Սովորել է Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարանի հոեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում՝ Մանկավարժական, մանկան և տարիքային հոեբանության մասնաիտությամբ

1969-1970 թթ Սովորել է Դոնի–Ռոստովի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետում

1964-1969 թթ. Սովորել և ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը

 Գիտական աստճան

Գիտական աստիճան՝ հոգեբանական գիտությունների դոկտոր

Գիտական կոչում՝ պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ

2010 թ. Ընտրվել է Տարիքային և Մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնում։

2003 թ. Նշանակվել է ՀՊՄՀ-ի հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայի վարիչ

2011թ. Նշանակվել է ,,Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն,, գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

2010թ.-ից Ընտրվել է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

2006թ. Նշանակվել է ,,Ընտանիք և դպրոց,, գիտամեթոդական ամսագրի գլխավոր խմբագիր

2002 թ. Շնորհվել է փոխգնադապետի զինվորական կոչում

2001 թվականից Մանկավարժության 020 Գիտական քարտուղար և Հոգեբանության 060 մասնագիտական խորհրդի անդամ

1998 -2004թթ Ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերի համակարգում որպես սպա (Պաշտպանության նախարարություն- Ազգային անվտանգության բարձրագույն դասընթացներ)

1989 թ. Նշանակվել է Հուսո Փարոս հոգեբանական կենտրոնի գլխավոր հոգեբան

1983 թ. ԽՍՀՄ հոգեբանների ընկերության անդամ և հոգեբանների Համամիութենական 6-րդ համագումարի պատգամավոր

1978-1981 թթ.. Ասպիրանտ, Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոն

1982-1998 թթ. Աշխատել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում որպես հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

1974-1978 թթ. Աշխատել է Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում Հոգեբանության պրոբլեմային լաբորատորիայում

1971-1973 թթ. Դասավանդել է հանրապետության դպրոցներում

1970-1971 թթ. Ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն