Մարտիրոսյան Անուշ Արշավիրի

Մարտիրոսյան Անուշ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

 

Կրթություն

2000-2004  ԵՊՀ ԻՄ Մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժին

2000-2002  ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, հեռաուսուցման բաժին

2004-2006 ԵՊՀ  Հոգեբանության մագիստրատուրա

 

Մասնագիտական գործունեություն

2005թ. առ այսօր  ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

2008թ. առ այսօր «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի մասնաճյուղի ծառայությունների որակի և մեթոդաբանության ապահովման պատասխանատու, հոգեբան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

 

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է