Մովսեսյան Հովսեփ Իսրայելի

Մովսեսյան Հովսեփ Իսրայելի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1986-1992թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Գիտական աստիճանը

2013թ. քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեությունը

1995թ.-ից առ այսօր ծառայում է ԱԱԾ-ում

2015թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների Ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է