Օթարյան Քնար Վլադիմիրի

Օթարյան Քնար Վլադիմիրի

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

1985-1990 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը                                                 

Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ

Որակավորումը                                                        

Ինժեներ-սիստեմատեխնիկ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

10.01.1992թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ