Սարգսյան Վաչագան Պետրոսի

Սարգսյան Վաչագան Պետրոսի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1978-1984թթ. Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Բուժական գործ

Որակավորումը

Բժիշկ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2015թ.

Գիտական աստիճանը

1988թ. բժշկ.գ.թ.

Ատենախոսության թեման                                     

Մաշկի միկրոֆլորայի վիճակը որպես օրգանիզմի ոչ յուրահատուկ դիմադրողականության ինտեգրալ ցուցանիշ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Բժշկագիտություն, հոգեբանություն, քաղաքականություն

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է