Վանյան Հասմիկ Սամվելի

Hasmik-Vanyan1

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2010-2013 թթ.   ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության                                                                                           ինստիտուտ

                             Հայ դասական գրականության ամբիոնի հայցորդ

2008-2010 թթ.    Երևանի պետական համալսարան

                             Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

                              Բանասիրության մագիստրոսի աստիճան

                             «Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն

2004-2008 թթ.      ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

                              Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

                               Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան

                               «Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն

1994-2004 թթ.       Իջևանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ          

 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2010-2013 թթ.    Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

2013 – 2018 թթ.   Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

2018 թ. – առ այսօր Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ

2012 թ. – առ այսօր    Հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱ

«Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները»

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

«Ազգային և համաշխարհային ավանդների խաչաձևումը հայ գրականության մեջ»,  «Սփյուռքահայ գրականություն»,  «Հայոց լեզու և գրականություն-1»,  «Հայոց լեզու և գրականություն-2»,  «Գրականության տեսություն»,  «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1»,  «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2»

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2014 թ.   Մեկ մենագրություն

2013 թ  Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան   

2019 թ.   Դոցենտի գիտական կոչում           

2010 թ. – առ այսօր    Մի շարք հանրապետական գիտաժողովների մասնակցություն

2010 թ. – առ այսօր    Տասնութ հոդված

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն (մայրենի),  ռուսերեն (ազատ),  ֆրանսերեն (լավ)

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Windows OS, Microsoft Office` Word, Excel, PowerPoint, Internet

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ամուսնացած չէ: