Աղաբաբյան Վահան Արշակի

IMG_7893-18-09-18-12-39-1-364x336

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

2003-2007 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն

2010-2013 թթ. Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ

Գիտական աստիճանը

 2013թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2017թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2008 -2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

2014-2017 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

2017թ. դոցենտ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրեւթյունը

Ամուսնացած է