Մելիքսեթյան Վիկտորիա Գրիշայի

Մելիքսեթյան Վիկտորիա Գրիշայի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2000-2004  ԵՊՀ ԻՄ Մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժին

2004-2006 ԵՊՀ  Հոգեբանության մագիստրատուրա

2008-ից ԵՊՀ Հոգեբանության պատմության և տեսության ամբիոնի հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն

2015թ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է