Պողոսյան Կարինե Պողոսի

Պողոսյան Կարինե Պողոսի

 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

ԴԵԿԱՆԻ Ժ/Պ, ԴՈՑԵՆՏ

Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի դոցենտ 

Պողոսյան Կարինե Պողոսի

Կրթություն

1993-1998 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճանը

2011թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1998 -2008 թթ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

2008  ասիստենտ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է