Թումանյան Լուսինե Վիլիկի

Թումանյան Լուսինե Վիլիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

1990-1995 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճանը

2008թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1995 -2005 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

2005-2016 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է