Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2023-2024 ուստարի

2022-2023 ուստարի

2021-2022 ուստարի

2020-2021 ուստարի

     Ավելին ․․․ →