Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի