Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2018-2019 ուստարի

  • Արձանագրություն 7                                                                                                       
  • Արձանագրություն 6                                                                                                                                                                                                                                        
  • Արձանագրություն                                                                                                                         
  • Արձանագրություն 4                                                                                                                          
  • Արձանագրություն 3                                                                                                                     
  • Արձանագրություն 2                                                                                                                                                          
  • Արձանագրություն 1

2017-2018 ուստարի

2016-2017 ուստարի

2015-2016 ուստարի

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի