Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2019 – 2020 ուստարի, I  կիսամյակ

__________________________________________________________

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2019 – 2020 ուստարի, I  կիսամյակ

________________________________________________________

Էջեր