Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I  կիսամյակ
  •  Կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի
  • Ավարտական աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի

__________________________________________________________

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի, I  կիսամյակ
  •  Ավարտական  և կուրսային աշխատանքների խորհրդատվության ժամանակացույց, 2017 – 2018 ուստարի

________________________________________________________