Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվական ծառայություններ

___________________________________________________________

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

  • Լրացուցիչ  խորհրդատվական պարապմունքների  ժամանակացույց, 2016 – 2017 ուստարի, I  կիսամյակ

__________________________________________________________

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոն

________________________________________________________