Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հարցումների արդյունքներ

2023-24 ուստարի

2022-23 ուստարի

2021-22 ուստարի

2020-21 ուստարի

2019-20 ուստարի

 2018-19 ուստարի

 

 

2016-17 ուստարի