Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հարցումների արդյունքներ

2020-21 ուստարի

2019-20 ուստարի

 2018-19 ուստարի

 

 

2016-17 ուստարի

 

 2015-16 ուստարի

2014-15 ուստարի

 

2013-14 ուստարի 

 

2012-13 ուստարի 

 

2011-12 ուստարի