Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական ընկերություն

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) հիմնադրվել է 2002 թվականի հունվարին:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն հանդիսանում է ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի ինքնավար ստորաբաժանում: Այն մասնաճյուղի ուսանողներին միավորող համալսարանական ստորաբաժանում է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ գործող օրենսդրությանը, ԵՊՀ ԻՄ կանոնադրությանը և ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ կանոնադրությանը համապատասխան:

Այն նպաստում է ուսանողության կրթական, գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր-մշակութային զարգացմանը: Կազմակերպում է գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, քննարկումներ, բանավեճեր, ցուցահանդեսներ, ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթներ և այլ միջոցառումներ: ՈւԳԸ-ի անդամները մասնակցում են Հայաստանում անցկացվող բազմաբնույթ մրցույթների, գիտաժողովների, սեմինարների:

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԳԸ-ն նաև հրատարակում է ուսանողների գիտական աշխատանքները: Ընկերությունն իր կառուցվածքային սկզբնական օղակներն ունի յուրաքանչյուր ֆակուլտետում:

Ֆակուլտետների ՈւԳԸ-ների նախագահներն ի պաշտոնե  ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԳԸ-ի նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի անդամներ են:

Հիմնադրումից սկսած` ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը ղեկավարել են Էդիտա Սիմոնյանը (2002թ.), Ասպրամ Կիսկինյանը (2004թ.), Նարեկ Սահակյանը (2005թ.), Արթուր Էդիլյանը (2007թ.),  Շահեն Հախվերդյանը (2008թ.), Նաիրի Սահակյանը (2009թ.), Սլավիկ Ալավերդյանը (2012թ.), Արա Հովսեփյանը (2012թ.): 2015թ.-ից ՈՒԳԸ նախագահն է Ալբերտ Զուրաբյանը:

2015-2016 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

Կազմը` 

Նախագահ` Ալբերտ Զուրաբյան, «Մ/Հ» 2-րդ կուրս

ՏեղակալԼիա Բլբուլյան, «Տ/Տ» 4-րդ կուրս

ՔարտուղարՆարինե Ամիրխանյան, «ՀԼ/Գ» 4-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ` Ռաֆաել Հարությունյան, «Անգլերեն լեզու, գրականություն» 2-րդ կուրս

Քարտուղար` Հայկ Դանիելյան, «Անգլերեն լեզու, գրականություն» 2-րդ կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ` Լիա Բլբուլյան, «Տ/Տ» 4-րդ կուրս

Քարտուղար` Նարինե Չուխուրյան, «Սերվիս» 3-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ` Սոնա Ղևոնդյան, «ԿՄ/Ֆ» 4-րդ կուրս

Քարտուղար` Նազելի Խաչատրյան, «Ի/ԿՄ» 3-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ`

Նախագահ` Նարեկ Ղազարյան, «Կ/Ա» 3-րդ կուրս

Քարտուղար` Անի Խաչատրյան, «Կ/Ա» 3 -րդ կուրս

 

Գործունեությունը

Էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com