Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական ընկերություն

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) հիմնադրվել է 2002 թվականի հունվարին:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն հանդիսանում է ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի ինքնավար ստորաբաժանում: Այն մասնաճյուղի ուսանողներին միավորող ներկայացուցչական մարմին է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ գործող օրենսդրությանը, ԵՊՀ ԻՄ կանոնադրությանը և ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ կանոնադրությանը և աշխատակարգին համապատասխան:

Այն նպաստում է ուսանողության կրթական, գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր-մշակութային զարգացմանը: Կազմակերպում է գիտական և գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, քննարկումներ, բանավեճեր, ցուցահանդեսներ, ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթներ և այլ տիպի միջոցառումներ: ՈւԳԸ-ի անդամները մասնակցում են Հայաստանում անցկացվող բազմաբնույթ սեմինարների, մրցույթների, գիտաժողովների:

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԳԸ-ն նաև հրատարակում է ուսանողների գիտական աշխատանքները: Ընկերությունն իր կառուցվածքային սկզբնական օղակներն ունի ֆակուլտետներում:

Ֆակուլտետների ՈւԳԸ-ների նախագահներն ի պաշտոնե  ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԳԸ-ի նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի անդամներ են:

Հիմնադրումից սկսած` ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը ղեկավարել են Էդիտա Սիմոնյանը (2002թ.), Ասպրամ Կիսկինյանը (2004թ.), Նարեկ Սահակյանը (2005թ.), Արթուր Էդիլյանը (2007թ.), Շահեն Հախվերդյանը (2008թ.), Նաիրի Սահակյանը (նոյեմբեր 2009թ.), Սլավիկ Ալավերդյանը (փետրվար 2012թ.), Արա Հովսեփյանը (սեպտեմբեր 2013թ.), Ալբերտ Զուրաբյանը (մարտ 2015թ.): 2017թ. հոկտեմբերից ՈՒԳԸ նախագահն է Հրանտ Ղարագյոզյանը:

Ընկերությունը իր գոյության ընթացքում կազմակերպել է 16 գիտաժողով, հարյուրից ավելի գիտական և գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, ինտելեկտուալ խաղի շուրջ 30 առաջնություններ, տասնյակ սեմինարներ, քննարկումներ, կինոդիտումներ և այլ տիպի միջոցառումներ: Տպագրել է «Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին նվիրված» մասնաճյուղային ուսանողական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու (2010թ.), Ուսանողական զեկուցումների շարք (2011թ.), «Ի՞նչ, ինչպե՞ս, ինչու՞» ինտելեկտուալ խաղի հարցերի ժողովածու (2011թ.), «Երիտասարդության խնդիրները և պետության զարգացման միտումները» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու (2017թ.):

 

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

 

Կազմը` 

Նախագահ` Հրանտ Ղարագյոզյան,  «Տնտեսագիտության տեսություն» 3-րդ կուրս 

Hrant-Gharagyuzyan

 

 

Փոխնախագահ`  Ջավահիր Մնացականյան, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» 3-րդ կուրս

Քարտուղար`  Սյուզաննա Շահնազարյան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ` Լարիդա Ղազումյան, «Պատմություն» 3-րդ կուրս

Քարտուղարներ՝ Դիանա Սարդարյան, «ՏՄՄ» 3-րդ կուրս, Արմիդա Բաղինյան «Հայոց լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ` Տիգրանուհի Թիրաբյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» 3-րդ կուրս

Քարտուղար՝Սոսե Խաչատրյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» 3-րդ կուրս

 

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ՝

Նախագահ`Ջավահիր Մնացականյան, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» 3-րդ կուրս

Քարտուղարներ` Դիանա Քոչարյան, «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» 3-րդ կուրս, Արգիշտի Մարգարյան «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 3-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ`

Նախագահ` Կարինե Ալավերդյան, «Դիզայն» 3-րդ կուրս

 

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Իջևան, Ուսանողական 1, 4001,  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ, 1-ին հարկ,

Հեռախոս՝ (+374) 94-16-13-93, Էլ. փոստ՝ sssysuib@gmail.com 

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերության ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ գործունեության հաշվետվություններ

Էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com