Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական գիտական ընկերություն

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) հիմնադրվել է 2002 թվականի հունվարին: Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն ԵՊՀ ՈՒԳԸ ինքնավար ստորաբաժանում է: Այն մասնաճյուղի ուսանողներին միավորող ներկայացուցչական մարմին է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ գործող օրենսդրությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի կանոնադրությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ կանոնադրությանը և աշխատակարգին համապատասխան:

Այն նպաստում է ուսանողության կրթական, գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր-մշակութային զարգացմանը: Կազմակերպում է գիտական և գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, քննարկումներ, բանավեճեր, ցուցահանդեսներ, ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթներ և այլ տիպի միջոցառումներ: ՈՒԳԸ անդամները մասնակցում են Հայաստանում անցկացվող բազմաբնույթ սեմինարների, մրցույթների, գիտաժողովների:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ-ն նաև հրատարակում է ուսանողների գիտական աշխատանքները: Ընկերությունն իր կառուցվածքային սկզբնական օղակներն ունի ֆակուլտետներում:

Ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ների նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի անդամներ են:

Հիմնադրումից սկսած` ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը ղեկավարել են Էդիտա Սիմոնյանը (2002թ.), Ասպրամ Կիսկինյանը (2004թ.), Նարեկ Սահակյանը (2005թ.), Արթուր Էդիլյանը (2007թ.), Շահեն Հախվերդյանը (2008թ.), Նաիրի Սահակյանը (նոյեմբեր 2009թ.), Սլավիկ Ալավերդյանը (փետրվար 2012թ.), Արա Հովսեփյանը (սեպտեմբեր 2013թ.), Ալբերտ Զուրաբյանը (մարտ 2015թ.), Հրանտ Ղարագյոզյանը (հոկտեմբեր 2017թ.), 2020թ. փետրվարից ՈՒԳԸ նախագահն է Մեդորա Ասիլյանը:

Ընկերությունը իր գոյության ընթացքում կազմակերպել է 16 գիտաժողով, հարյուրից ավելի գիտական և գիտահանրամատչելի դասախոսություններ, ինտելեկտուալ խաղի շուրջ 30 առաջնություններ, տասնյակ սեմինարներ, քննարկումներ, կինոդիտումներ և այլ տիպի միջոցառումներ: Տպագրել է «Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին նվիրված» մասնաճյուղային ուսանողական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու (2010թ.), Ուսանողական զեկուցումների շարք (2011թ.), «Ի՞նչ, ինչպե՞ս, ինչու՞» ինտելեկտուալ խաղի հարցերի ժողովածու (2011թ.), «Երիտասարդության խնդիրները և պետության զարգացման միտումները» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու (2017թ.):

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի աշխատանքների ծրագիր

Կազմը`

ՈՒԳԸ նախագահ՝  Մեդորա Ասիլյան, «Պատմություն» 1-ին կուրս

a. Medora Asilyan

ՈՒԳԸ փոխնախագահ՝ Ինգա Ասլանյան, «Օտար լեզու և գրականություն» 1-ին կուրս

ՈՒԳԸ քարտուղար՝ Անուշ Խաչատրյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 1-ին կուրս 

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ՝ Ալինա Գրիգորյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 1-ին կուրս,

Քարտուղար՝ Նարա Մելքումյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 1-ին կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուկտետի ՈՒԳԸ նախագահ՝ Իրա Վարդանյան, «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

Քարտուղար՝ Դիանա Սանթրոսյան, «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ՝ Արայիկ Շահնազարյան,

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 3-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ՝ Մարգարիտա Եղիազարյան, «Դիզայն» 1-ին կուրս

Քարտուղար՝ Մարիամ Ռևազյան, «Կիրառական արվեստ» 1-ին կուրս

 

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Իջևան, Ուսանողական 1, 4001,  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ, 1-ին հարկ

Հեռախոս՝ (+374) 77-13-27-00,

Էլ. փոստ՝ sssysuib@gmail.com

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերության ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ գործունեության հաշվետվություններ

Էլ. փոստ` sssysuib@gmail.com