Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2023թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2022թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2021թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2020թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2018թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2017թ. ընդունելության մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները,  տեղերը և ուսման վարձաչափերը