Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անվանական կրթաթոշակներ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում ուսանողներին տրվող անվանական կրթաթոշակների ցանկ 

 (Հաստատված է 27.01.2014թ.-ի թիվ 1 նիստի որոշմամբ)

 • «ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ –  ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Երկրապահ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ-ի Տնտեսագիտության Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության,հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ֊ի տնտեսագիտության Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության,հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Գրիքոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ ԵՊ ԻՄ-ի հումանիտար
  գիտությունների Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց
  առաջադիմության, հւսսարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար
  գիտությունների Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց
  առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության,հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ֊ի բնական գիտությունների Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության,հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։

«Սպարտակ Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի Ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։

Անվանական կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների ցուցակները