Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անվանական կրթաթոշակներ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում ուսանողներին տրվող անվանական կրթաթոշակների ցանկ

(Հաստատված է 27.01.2014 թ.-ի թիվ 1 նիստի որոշմամբ)

 

 • «ԵՊՀ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ –ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Երկրապահ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ում երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Շավարշ Մարգարյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Սահակ Ձորափորեցի» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ֊-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Մխիթար Գոշ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Գրիգոր Նարեկացի» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար
  գիտությունների ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց
  առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Դավիթ Անհաղթ» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար
  գիտությունների ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց
  առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-֊ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։
 • «Սպարտակ Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ – ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմության, հասարակական ակտիվ գործունեության և օրինակելի վարքի համար։

Անվանական կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների ցուցակները

 • 2021-2022 ուստարվա II կիսամյակ                                                                                                                                                                                                                 
 • 2021-2022 ուստարվա I կիսամյակ                                                                                                                                                                                                                   
 • 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակ