Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բակալավրի կրթական ծրագրեր

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

dividers

 2023-2027

dividers

 2022-2026

dividers

 2021-2025

dividers

 2020-2024

 

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

dividers

 2023-2028

 

 2021-2026