Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդ

logo-ux

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական խորհուրդը ուսանողության ներկայացուցչական, ինքնակառավարման բարձրագույն ընտրովի մարմինն է, որն արտահայտում է ուսանողության շահերն ու իրավունքները, ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը, նպաստում նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը, կազմակերպում ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը: 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական խորհուրդը ապաքաղաքական և ապակուսակցական կազմակերպություն է:

ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են: Մյուսներին ընտրում է ՈւԽ Նախագահությունը։

2012թ.-ից ի վեր  ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահներն են եղել  տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողներ՝ Նաիրի Ճաղարյանը, Ռազմիկ Հովսեփյանը, Արեն Ավետիսյանը, Լուիզա Մադաթյանը, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողներ՝  Իսկուհի Շաղբաթյանը, Տիգրան Չիբուխչյանը, կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը, բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանող Գառնիկ Խաչատրյանը։

2023 թվականից Ուսանողական խորհրդի նախագահն է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Էռնեստ Խանումյանը։

ՈւԽ  բարձրագույն մարմինը hամագումարն է, որին ձայնի իրավունքով մասնակցում են բոլոր պատվիրակները, ֆակուլտետային ՈւԽ-ների նախագահները, ուսանողական գիտական ընկերության, արհեստակցական կազմակերպության մեկական լիազոր ներկայացուցիչները:

Համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքները ղեկավարում է նախագահությունը։ Նախագահը ներկայացնում է կառույցը ԵՊՀ Գիտական խորհրդում, ԵՊՀ ԻՄ Գիտական խորհրդում, համալսարանական այլ օղակներում: Փոխնախագահի, պատասխանատու քարտուղարի թեկնածությունը առաջադրվում է նախագահության անդամների կազմից, իսկ հանձնաժողովի նախագահները հաստատվում են նախագահության կողմից:
Կառույցի մյուս օղակը ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդներ են, որոնք ձևավորվում են ուղղակի ընտրության միջոցով: Յուրաքանչյուր կուրսից ընտրվող անդամների թիվը որոշվում է ըստ պատվիրակների (յուրաքանչյուր ֆակուլտետում 10 ուսանողից՝ մեկ պատվիրակ համամասնություն):

Ուսանողական խորհուրդը կազմված է նաև 6 մշտական հանձնաժողովից և 1 կից ակումբից:

էլ․ հասցե – scysuib@gmail.comUsKhIB@ysu.am

             

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական խորհրդի նախագահության կազմը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական խորհրդի նախագահության կազմը

ՈւԽ նախագահ – Դավիթ Ալեքսանյան

ՈւԽ փոխնախագահ – Անահիտ Մելքոնյան

ՈւԽ պատասխանատու քարտուղար – Լուսինե Բաղմանյան

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

նախագահ ՝ Արփինե Ադամյան,

փոխնախագահ՝  Շողեր Օհանյան

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

նախագահ՝ Սիրամարգ Վարդապետյան

փոխնախագահ՝ Էդիտա Էլլարյան

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

նախագահ՝ Դիանա Գուլակյան

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

նախագահ՝ Միլենա Մնացականյան

փոխնախագահ՝ Մանե Եղիկյան

Իրավական և ֆինանսատնտեսական հարցերով հանձնաժողով

Պատասխանատու՝

Արտաքին կապերի հանձնաժողով

Պատասխանատու՝ Դավիթ Ալեքսանյան

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության հարցերով հանձնաժողով

Պատասխանատու՝ Շուշանիկ Շահնազարյան

Մշակույթի հանձնաժողով

Պատասխանատու՝ Ամալյա Գյոզալյան

Սպորտի և ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով

Պատասխանատու՝ Անի Եգանյան

ՈւԽ Նախագահին կից Ռազմահայրենասիրական ակումբ

նախագահ՝ Լիլիթ Թորոսյան, փոխնախագահ Միլենա Վարդանյան

Հեռակա ուսուցման համակարգի հետ կապերի հանձնաժողով

Պատասխանատու՝ Բորիկ Գալստյան

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ 

 facebook

Աշխատանքային պլաններ

Գործունեությունը