Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդ

      

 logo-ux

ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհուրդը իրականացնում  է  կանոնադրությունից բխող իր բոլոր գործառույթները, պաշտպանում է ուսանողների շահերը, օգնում սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ներդրում ունենում համալսարանականների հայրենասիրական ոգու բարձրացման գործում, նպաստում ուսանողների իրավական գիտակցության բարձրացմանը:

 ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են:

 2012թ.-ից 2013թ. ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահն էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող Նաիրի Ճաղարյանը, 2013թ.-ից 2014թ.` կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը,  2014թ.-ից 2016թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:

2016թ.-ից ՈՒԽ նախագահը «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհի Իսկուհի Շաղբաթյանն է:

 

 

 

                    ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 

Նախագահ՝ Տիգրան Չիբուխչյան, «Պատություն» 4-րդ կուրս

Tigran-Chibukhchyan

 

Տեղակալ՝ Ինա Մկրտումյան, «Օտար լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

Քարտուղար՝  Ռոզա Մելքումյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Մարգարիտա Թամրազյան, «Պատմություն» 2-րդ կուրս

Տեղակալ՝  Մերի Պետրոսյան,« Օտար լեզու և գրականություն» 2-րդ կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Նախագահ`  Լուիզա Մադաթյան, «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

Տեղակալներ`  Անի Ղարախանյան,  «Զբոսաշրջություն» 2-րդ կուրս

                            Սաթենիկ Հարությունյան «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ` Լիանա Ներսիսյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»       2-րդ կուրս

Տեղակալ` Արայիկ Շահնազարյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»   2-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Նախագահ` Էդգար Օթարյան, «Դիզայն» 3-րդ կուրս

Տեղակալ` Իրինա Փիրումյան  «Դիզայն» 2-րդ կուրս

 

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովներ`

 

Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Էրիկ Դավթյան

 

 

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Անի  Սարդարյան

 

  Մշակույթի հանձնաժողով

 Պատասխանատու՝  Էմմա Ջամալյան

 

Գիտակրթական հանձնաժողով     

Պատասխանատու՝  Վանուհի Հարությունյան

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ հեռակա ուսուցման բաժնի հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Շիրակ Գասպարյան

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

Աշխատանքային պլաններ

 

Գործունեությունը