Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդ

      

 logo-ux

ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհուրդը իրականացնում  է  կանոնադրությունից բխող իր բոլոր գործառույթները, պաշտպանում է ուսանողների շահերը, օգնում սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ներդրում ունենում համալսարանականների հայրենասիրական ոգու բարձրացման գործում, նպաստում ուսանողների իրավական գիտակցության բարձրացմանը:

 ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են:

 2012թ.-ից 2013թ. ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահն էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող Նաիրի Ճաղարյանը, 2013թ.-ից 2014թ.` կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը,  2014թ.-ից 2016թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:

2016թ.-ից ՈՒԽ նախագահը «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհի Իսկուհի Շաղբաթյանն է:

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

Նախագահ`  Իսկուհի Շաղբաթյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրս

Իսկուհի Շաղբաթյան

 

Տեղակալ՝  Մհեր Առաքելյան,  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 1-ին կուրս

Քարտուղար` Լիանա Ներսիսյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 1-ին կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Անի Ասրյան, «Օտար լեզու և գրականություն» 2-րդ կուրս

Տեղակալներ

Արինա Պարոնյան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

Մերի Պետրոսյան, «Օտար լեզու և գրականություն» 1-ին կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Նախագահ` Արփինե Վերանյան, «Տնտեսագիտության տեսություն» 2-րդ կուրս

Տեղակալ

Սաթենիկ Հարությունյան,  «Ֆինանսներ» 1-ին կուրս,

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Վազգեն Փայտյան,  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 2-րդ կուրս

Տեղակալ` Սյուզաննա Միրզոյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 2-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Նախագահ` Էդգար Օթարյան, «Դիզայն» 2-րդ կուրս

Տեղակալ` Իրինա Փիրումյան, «Դիզայն» 1-ին կուրս

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովներ`

 Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով

պատասխանատու՝ Էրիկ Դավթյան

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության հանձնաժողով

պատասանատու՝ Անի Բարխուդարյան

 

 Մշակույթի հանձնաժողով

պատասխանատու ՝ Դիանա Մկրտչյան

 

 Գիտակրթական հանձնաժողով

 պատասխանատու՝ Վանուհի Հարությունյան

 

 ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ Հեռակա ուսուցման բաժնի հանձնաժողով

պատասխանատու՝ Սևադա Ղազարյան

 

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

Աշխատանքային պլաններ

 

Գործունեությունը