Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդ

 ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհուրդը իրականացնում  է  կանոնադրությունից բխող իր բոլոր գործառույթները, պաշտպանում է ուսանողների շահերը, օգնում սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ներդրում ունենում համալսարանականների հայրենասիրական ոգու բարձրացման գործում, նպաստում ուսանողների իրավական գիտակցության բարձրացմանը:

 ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են:

 2012թ.-ից 2013թ. ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահն էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող Նաիրի Ճաղարյանը, 2013թ.-ից 2014թ.` կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը,  2014թ.-ից 2016թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:

2016թ.-ից ՈՒԽ նախագահը «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհի Իսկուհի Շաղբաթյանն է:

 

ԵՊՀ ԻՄ ՈւԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

 Նախագահ`  Իսկուհի Շաղբաթյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 4րդ կուրս

Իսկուհի Շաղբաթյան

 

Տեղակալի ժ/պ՝  Հրանտ Ղարագյոզյան,  «Տնտեսագիտություն» 2-րդ կուրս

Քարտուղար` Նինա Հարությունյան, «Հայոց լեզու, գրականություն» 2-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Զառա Վարտանյան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 4-րդ կուրս

Տեղակալներ`  

Արինա Պարոնյան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

Անի Ասրյան, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 2-րդ կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Նախագահ` Հասմիկ Քարտաշյան, «Տնտեսագիտություն» 4-րդ կուրս

Տեղակալներ`  

Ալվարդ Մարդանյան , «Տնտեսագիտություն» 3-րդ կուրս,

 Անուշ Սարգսյան, «Տնտեսագիտություն» 3-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Արտյոմ Վարդանյան,  «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» 2-րդ կուրս

Տեղակալ` Տարոն Ալավերդյան, «Ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա» 1-ին կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Նախագահ` Արման Ալեքսանյան, «Կիրառական արվեստ» 4-րդ կուրս

Տեղակալ` Կարինե Ալավերդյան, «Համակարգչային գրաֆիկա» 2-րդ կուրս

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովներ`

Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման

Նախագահ՝  Էդգար Խոջայան

 

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության

Նախագահ՝ Իննա Մկրտումյան

 

Մշակույթի

Նախագահ՝ Դիանա Մկրտչյան

 

Գիտակրթական

 Նախագահ՝ Նախշուն Մելքումյան

 

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

Աշխատանքային պլաններ

 

Գործունեությունը