Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդ

logo-ux

ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհուրդը իրականացնում  է  կանոնադրությունից բխող իր բոլոր գործառույթները, պաշտպանում է ուսանողների շահերը, օգնում սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ներդրում ունենում համալսարանականների հայրենասիրական ոգու բարձրացման գործում, նպաստում ուսանողների իրավական գիտակցության բարձրացմանը:

 ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են:

 2012թ.-ից 2013թ. ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահն էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող Նաիրի Ճաղարյանը, 2013թ.-ից 2014թ.` կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը,  2014թ.-ից 2016թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:2016թ.-ից 2018թ. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհի Իսկուհի Շաղբաթյանը:

2018.թ մայիսի 26-ից ՈՒԽ նախագահը «Պատություն» մասնագիտության  ուսանող Տիգրան Չիբուխչյանն է:

                    ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

Նախագահ՝ Տիգրան Չիբուխչյան, «Պատություն» 4-րդ կուրս

Tigran-Chibukhchyan

Փոխնախագահ՝ Անի Ասրյան , «Օտար լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

Խորհրդական՝ Լավրենտ Նազարյան, «Պատմություն և հասրակագիտ.» 4-րդ կուրս

Տեղակալ՝ Սամվել Գաբրիելյան, «Տնտեսագիտության տես.» 3-րդ կուրս

Քարտուղար՝  Ռոզա Մելքումյան, «Հայոց լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Մարգարիտա Թամրազյան, «Պատմություն» 2-րդ կուրս

Տեղակալ՝  Մերի Պետրոսյան,« Օտար լեզու և գրականություն» 2-րդ կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Նախագահ`  Լուիզա Մադաթյան, «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

Տեղակալներ`  Անի Ղարախանյան,  «Զբոսաշրջություն» 2-րդ կուրս

                            Սաթենիկ Հարությունյան «Ֆինանսներ» 2-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ` Լիանա Ներսիսյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»       2-րդ կուրս

Տեղակալ` Արայիկ Շահնազարյան, «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»   2-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Նախագահ` Էդգար Օթարյան, «Դիզայն» 3-րդ կուրս

Տեղակալ` Իրինա Փիրումյան  «Դիզայն» 2-րդ կուրս

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովներ`

 

Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Էրիկ Դավթյան

 

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Անի  Սարդարյան

 

Արտաքին կապերի, ֆինանսատնտեսական և հեռակա ուսուցման բաժնի հանձնաժողովներ

Պատասխանատու՝ Շիրակ Գասպարյան

 

Մշակույթի հանձնաժողով

 Պատասխանատու՝  Էմմա Ջամալյան

 

Գիտակրթական հանձնաժողով     

Պատասխանատու՝  Վանուհի Հարությունյան

 

ՈՒԽ նախագահին կից մոնիտորինգի և զարգացման հանձնախումբ

Պատասխանատու՝ Արգիշտի Մարգարյան

 

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

Աշխատանքային պլաններ

 

Գործունեությունը